Gjuhë të tjera:

Stellarium-i prodhohet nga përpjekjet e ekipit të zhvillimit, me ndihmën dhe përkrahjen e personave dhe enteve vijues:

sponsorë

 • Sourceforge, që ka shërbyes mjaft terabajte të dhënash për Stellarium-in përgjatë ekzistencës së projektit.
 • Launchpad-in për strehimin e ndjekësve të projektit.
 • Github-in për strehimin e ndjekësve të projektit.
 • Transifex-i për strehimin e sistemit të përkthimit të projektit.

bashkësi

Falënderime të posaçme u shkojnë krejt anëtarëve të bashkësisë së përdoruesve të Stellarium-it.

 • Përkthyes të programit
 • Përkthyes të udhërrëfyesit të përdoruesit
 • Autorë peizazhesh
 • Autorë Wiki
 • Testues dhe njoftues të metash
 • Dhurues

zhvillues të dikurshëm

Një numër personash kanë dhënë kontribut domethënës, por s’janë më aktivë. Puna e tyre ka sjellë një ndryshim të madh te projekti:

 • Johan Meuris (art grafik:)
 • Matthew Gates (autor/zhvillues dokumentimi)
 • Johannes Gajdosik (zhvillues)
 • Rob Spearman (zhvillues)
 • Bogdan Marinov (zhvillues)
 • Timothy Reaves (zhvillues)
 • Florian Schaukowitsch' (zhvillues)
 • Ferdinand Majerech (zhvillues)
 • Jörg Müller (zhvillues)
 • Barry Gerdes (testues)
 • Marcos Cardinot (zhvillues)
 • Hans Lambermont (integrim i vazhdueshëm)
 • Khalid AlAjaji (testues)

miq

langlinks