Gjuhë të tjera:

Stellarium është një planetarium i lirë dhe me burim të hapur për kompjuterin tuaj. Ai shfaq një qiell gati të vërtetë në 3D, ashtu siç e shihni me sy të zhveshur, me dylbi apo me një teleskop.

Një meteor fluturon pas Jupiterit. Te dritarja Pamje, mund të përzgjidhni intensitete të ndryshme.

Një meteor fluturon pas Jupiterit. Te dritarja Pamje, mund të përzgjidhni intensitete të ndryshme.

shihni foto ekrani »
Mjegullnaja e madhe në Orion. Shtypni N që të shfaqen etiketat e mjegullnajës. Janë shfaqur gjithashtu edhe përvijimet e yjësisë, që t’i shfaqni ose fshihni, shtypni tastin C.

Mjegullnaja e madhe në Orion. Shtypni N që të shfaqen etiketat e mjegullnajës.

shihni foto ekrani »
Vallja e planetëve mbi qendrën e OJE-s, pranë Mynihut.

Vallja e planetëve mbi qendrën e OJE-s, pranë Mynihut.

shihni foto ekrani »
Pamje e plotë qiellore e yjësive, kufijve të tyre, Udha e Qumështit.

Pamje e plotë qiellore e yjësive, kufijve të tyre, Udha e Qumështit.

shihni foto ekrani »
Arti i yjësive është i çaktivizuar.

Arti i yjësive është i çaktivizuar.

shihni foto ekrani »
',

Për hollësi klikoni mbi foton majtas.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

qytetërime qiellore të dhëna nga përdorues

Kemi një dorë qytetërimesh qiellore të dhëna nga përdorues, të cilat, për disa arsye, nuk përfshihen te paketa parazgjedhje.

si të instalohen qytetërime qiellore

Pasi të keni shkarkuar prej kësaj faqeje kartelën .zip për një qytetërim qiellor, lypset ta instaloni në Stellarium.

dorazi

Që të instaloni një paketë qytetërimi qiellor, ju lutemi, ndiqni këtë procedurë:

  • Shfletoni te Drejtoria juaj e të Dhënave të Përdoruesit, vendi dhe emri i së cilës varet nga sistemi juaj operativ.
  • Te drejtoria juaj e përdoruesit, krijoni një nëndrejtori të quajtur skycultures (nëse s’ekziston).
  • Çngjeshni kartelën .zip të qytetërimit qiellor te drejtoria skycultures (nëse bëhet si duhet, krijohet një nëndrejtori për çdo qytetërim qiellor).

kontribute

Ju lutemi, mos ngurroni të kontribuoni këtu qytetërimin tuaj qiellor të përshtatur. Krijoni miniatura 300x170 piksel, që t’i përshtaten pjesë tjetër të faqes.

Që të mësoni më tepër se si të krijohet një qytetërim qiellor, shihni Udhërrëfyes Përdoruesi të Stellarium-it dhe shqyrtoni qytetërime qiellore ekzistuese. Nëse keni probleme, postimi te forumet është një rrugë e mirë për të përfituar këshilla.

shënim i rëndësishëm mbi përmasa figurash

E RËNDËSISHME: Sigurohuni se krejt teksturat kanë përmasa që janë fuqi të plota të 2-shit, domethënë, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, …. p.sh., 4096 x 1024, 2048 x 2048 e me radhë.

Ky është një kufizim i OpenGL-së. Disa pajisje hardware për videon do të funksionojnë OK me figura me përmasa të ndryshme figurash, pro mjaft prej tyre s’do t’i shfaqin si duhet, do të vuajnë nga shpejtësi mjaft të reduktuara kuadrosh, dhe madje mund të vithisin kompjuterin.

Ju lutemi, sigurohuni se krejt qytetërimet qiellore pajtohen me këto domosdoshmëri, përndryshe lidhja juaj mund të hiqet.

Dijeni, hardware-i video i shumë vetëve s’mund të trajtojë tekstura shumë të mëdha. Kjo punë varet nga hardware-i dhe përudhësi për të. Një madhësi maksimum tipike figurash është 2048x2048 ose 4096x4096.

lëndë pakete

Ju lutemi, paketojeni qytetërimin tuaj qiellor në një kartelë .zip, me krejt kartelat brenda një drejtorie te kartela .zip. Kjo duhet të jetë unike për qytetërimin tuaj qiellor dhe do të ishte mirë të ishte krejt me të vogla dhe pa hapësira.

Duhet të përfshini edhe një kartelë description.en.utf8, e cila përshkruan qytetërimin qiellor dhe specifikon çfarëdo kufizime përdorimi apo kushte licencimi për figurat e përdorura te qytetërimi qiellor.

licencim

Përpara se të shpërndani për publikun figurat, si pjesë e një qytetërimi qiellor për Stellarium-in, ju lutemi, sigurohuni se keni të drejtë ligjore për këtë - duhet të jeni mbajtësi i të drejtave të kopjimit për figurat, ose të jeni në gjendje t’i shpërndani ato për përdorim me Stellarium-in sipas kushteve të ndonjë marrëveshjeje me mbajtësin e të drejtave të kopjimit (p.sh., figura të licencuara me Creative Commons, gjetur në web).

Është e rëndësishme të deklarohet shprehimisht se ç’përdorim mund t’u bëhet figurave për qytetërimin tuaj qiellor. Kjo duhet bërë te kartela description.en.utf8 (dhe vlera për mundësinë 'license' te kartela info.ini) brenda kartelës .zip.

Rekomandojmë një licencë burimi të hapur të përputhshme me vetë Stellarium-in (pra, GNU GPL), ose një nga licencat Creative Commons.

kodim kartelash

Kartelat info.ini dhe description.en.utf8 duhet të jenë tekst i koduar nën UTF-8, ose ASCII të thjeshtë. Mundet të jetë ide e mirë të përdoret kodimi Windows për fund rreshtash, (pra, CR LF). Si kodimi Windows, ashtu edhe në stil *nix për fund rreshtash duhet të funksionojë OK në Stellarium, por përdoruesit e Windows-it do të kenë kleçka në leximin e description.en.utf8, nëse përdoret funde rreshtash në stil *nix.

ju duhet strehim?

Nëse keni një qytetërim qiellor që doni ta ndani me të tjerët, por nuk keni një vend në internet ku ta vendosni, dërgojani me email cilitdo zhvillues të Stellarium-it dhe do ta vëmë në sajtin tonë.

langlinks