Gjuhë të tjera:

Këtu mund të gjeni dokumentim të API-t për seri të ndryshme të Stellarium-it. head i referohet versionit më të ri prej zhvillimit (edhe pse mund të jetë pak mbrapa, ngaqë dokumentimi përditësohet me raste).

dokumentim API shtojcash

ndryshime mes paketash

langlinks