ภาษาอื่น ๆ

Stellarium เกิดขึ้นได้จากความพยายามของทีมนักพัฒนา โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกลุ่มคนและองค์กรเหล่านี้:

ผู้สนับสนุน

 • Sourceforge สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลหลายเทระไบต์สำหรับ Stellarium ตลอดอายุโครงการ
 • Launchpad สำหรับที่เก็บเครื่องมือติดตามโครงการ
 • Github สำหรับที่เก็บเครื่องมือติดตามโครงการ
 • Transifex สำหรับระบบการแปลของโครงการ

ชุมชน

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนผู้ใช้ Stellarium

 • ผู้แปลโปรแกรม
 • ผู้แปลคู่มือผู้ใช้
 • ผู้จัดทำภูมิทัศน์
 • ผู้เขียนวิกิ
 • ผู้ทดสอบและผู้รายงานข้อผิดพลาด
 • ผู้บริจาค

นักพัฒนาเดิม

นักพัฒนาหลายคนเคยมีส่วนร่วมในโครงการเมื่อในอดีต ซึ่งผลงานของพวกเขาได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างมาก:

 • Johan Meuris (นักออกแบบกราฟิก)
 • Matthew Gates (ผู้จัดทำและพัฒนาเอกสาร)
 • Johannes Gajdosik (นักพัฒนา)
 • Rob Spearman (นักพัฒนา)
 • Bogdan Marinov (นักพัฒนา)
 • Timothy Reaves (นักพัฒนา)
 • Florian Schaukowitsch' (นักพัฒนา)
 • Ferdinand Majerech (นักพัฒนา)
 • Jörg Müller (นักพัฒนา)
 • Barry Gerdes (ผู้ทดสอบ)
 • Marcos Cardinot (นักพัฒนา)
 • Hans Lambermont (การบูรณาการอย่างต่อเนื่อง)
 • Khalid AlAjaji (ผู้ทดสอบ)

มิตรสหาย

langlinks