Iné jazyky:

Program Stellarium je vytváraný úsilím vývojárskeho tímu s pomocou a podporou týchto ľudí a organizácií:

sponzori

 • Sourceforge, ktorí presunuli mnoho terabajtov dát Stellaria počas života projektu.
 • Launchpad, za hosťovanie sledovacích systémov projektu.
 • Github, za hosťovanie sledovacích systémov projektu.
 • Transifex, za hosťovanie prekladacích systémov projektu.

komunita

Špeciálne poďakovanie patrí všetkým členom komunity používateľov programu Stellarium.

 • Prekladatelia programu
 • Prekladatelia používateľskej príručky
 • Autori terénov
 • Autori Wiki
 • Testeri a oznamovatelia chýb
 • Darcovia

bývalí vývojári

Viacero ľudí sa zaslúžilo o značné príspevky, ale už nie sú aktívni. Ich práca mala pre projekt veľký význam:

 • Johan Meuris (grafický dizajnér)
 • Matthew Gates (tvorba dokumentácie/vývojár)
 • Johannes Gajdosik (vývojár)
 • Rob Spearman (vývojár)
 • Bogdan Marinov (vývojár)
 • Timothy Reaves (vývojár)
 • Florian Schaukowitsch' (vývojár)
 • Ferdinand Majerech (vývojár)
 • Jörg Müller (vývojár)
 • Barry Gerdes (tester)
 • Marcos Cardinot (vývojár)
 • Hans Lambermont (plynulé začleňovanie)
 • Khalid AlAjaji (tester)

priatelia

langlinks