Iné jazyky:

Stellarium je slobodné počítačové planetárium s otvoreným zdrojovým kódom. Realisticky zobrazuje oblohu v 3D, ako by ste ju videli voľným okom, triédrom alebo ďalekohľadom.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

pozrieť snímky obrazovky »
Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N. Ukázané sú aj čiary súhvezdí, ktoré zobrazíte alebo skryjete stlačením C.

Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N.

pozrieť snímky obrazovky »
Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

pozrieť snímky obrazovky »
Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

pozrieť snímky obrazovky »
Zapnuté kresby súhvezdí.

Zapnuté kresby súhvezdí.

pozrieť snímky obrazovky »
',

Pre detaily kliknite na obrázok vľavo.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

kultúry oblohy od používateľov

Máme zopár kultúr oblohy od používateľov, ktoré z nejakého dôvodu nie sú vložené do štandardného balíčka.

ako nainštalovať kultúry oblohy

Po stiahnutí .zip súboru pre kultúru oblohy z tejto stránky ho musíte nainštalovať do Stellaria.

manuálne

Nasledujte prosím tento návod na inštaláciu balíčka kultúry oblohy:

  • Otvorte si priečinok "User Data", ktorého umiestnenie sa môže líšiť podľa operačného systému.
  • V priečinku používateľa vytvorte priečinok s názvom skycultures (ak ešte neexistuje).
  • Rozbaľte súbor .zip s kultúrou oblohy do priečinku skycultures (ak to urobíte správne, vytvorí sa priečinok pre každú kultúru oblohy).

príspevky

Tu môžete pridať vlastnú kultúru oblohy. Vytvorte miniatúru 300x170 pixelov, aby korešpondovala s ostatnými na stránke.

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť kultúru oblohy, nájdete aj v manuáli Stellaria, prípadne preskúmaním existujúcich kultúr oblohy. Ak máte problémy, dobrým riešením je poradiť sa na fórach.

dôležitá poznámka k rozmeru obrázkov

Dôležité! Uistite sa, že všetky textúry majú rozmery v mocninách dvojky, teda: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, atď. Napríklad 4096 x 1024, 2048 x 2048 a podobne.

Toto je obmedzenie OpenGL. Niektoré grafické karty budú pracovať aj s obrázkami iných rozmerov, ale mnohé ich nezobrazia správne, budú mať značne znížené FPS, alebo môžu spôsobiť spadnutie systému.

Uistite sa prosím, že všetky Vaše kultúry oblohy zodpovedajú týmto požiadavkám, inak môže byť Vaša linka zmazaná.

Uvedomte si, že grafický hardvér mnohých ľudí nemusí zvládnuť veľmi veľké textúry. Závisí to na hardvéri aj ovládačoch. Typická maximálna veľkosť obrázka je 2048x2048 alebo 4096x4096.

obsah archívu

Zabaľte Vašu kultúru oblohy so všetkými súbormi v priečinku do archívu .zip. Jeho názov by mal byť jedinečný a bolo by vhodné, ak by bol malými písmenami a bez medzier.

Mali by ste tiež priložiť súbor description.en.utf8, v ktorom je popis kultúry oblohy a špecifikácia obmedzení použitia alebo informácie o licencii obrázkov použitých v kultúre oblohy.

licencia

Skôr ako budete môcť distribuovať obrázky ako súčasti kultúr oblohy Stellaria, uistite sa prosím, či máte na obrázky práva. Musíte byť držiteľom autorských práv na obrázky, alebo práv na ich distribúciu na použitie v Stellariu vo forme nejakej dohody s držiteľom autorských práv (napr. licencia Creative Commons pre obrázky z internetu).

Je dôležité presne pomenovať, na aké účely môžu byť Vaše obrázky v kultúre oblohy použité. Toto by malo byť súčasťou súboru description.en.utf8 (a číslo možnosti 'license' v súbore info.ini) vo vnútri archívu .zip.

Odporúčame licenciu open source kompatibilnú s tou pre Stellarium (napr. GNU GPL) alebo niektorú z Creative Commons licencií.

znaková stránka

Súbory info.ini a description.en.utf8 musia byť vo formáte UTF-8 alebo obyčajný ASCII. Pravdepodobne je lepšie použiť konce riadkov systému Windows (t.j. CR LF). Obidva systémy Windowsu a Unixu by mali fungovať v Stellariu, ale užívatelia Windowsu by mali problém s čítaním description.en.utf8, ak by používal Unixové konce riadkov.

potrebujete hosting?

Ak máte súbor s kultúrou oblohy, ktorý by ste chceli zdieľať, ale nemáte k dispozícii miesto na webe, napíšte email hociktorému vývojárovi Stellaria a my Vám ho na našej stránke uložíme.

langlinks