Iné jazyky:

Stellarium je slobodné počítačové planetárium s otvoreným zdrojovým kódom. Realisticky zobrazuje oblohu v 3D, ako by ste ju videli voľným okom, triédrom alebo ďalekohľadom.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

pozrieť snímky obrazovky »
Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N. Ukázané sú aj čiary súhvezdí, ktoré zobrazíte alebo skryjete stlačením C.

Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N.

pozrieť snímky obrazovky »
Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

pozrieť snímky obrazovky »
Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

pozrieť snímky obrazovky »
Zapnuté kresby súhvezdí.

Zapnuté kresby súhvezdí.

pozrieť snímky obrazovky »
',

Pre detaily kliknite na obrázok vľavo.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

3D scenérie od používateľov

Zbierame 3D scenérie od používateľov s astronomickým významom (nie nutne vaša záhradná búdka).

ako nainštalovať 3D scenérie

Po stiahnutí súboru .zip s 3D scenériou, je potrebné ho nainštalovať do Stellaria.

  • Otvorte si priečinok "User Data", ktorého umiestnenie sa môže líšiť podľa operačného systému. (viď manuál)
  • V tomto priečinku vytvorte nový s názvom scenery3d (ak ešte neexistuje).
  • Rozbaľte súbor .zip so scenériou do priečinku scenery3D (ak to urobíte správne, vytvorí sa podpriečinok pre každú scenériu).
  • Ak je v ZIP súbore aj podpriečinok s terénmi, presuňte jeho obsah do podpriečinku landscapes.

príspevky

Ste vítaní prispieť Vašimi vlastnými 3D scenériami. Urobte zmenšený obrázok 200x144 pixelov, aby zodpovedal ostatným na stránke. Do súboru scenery3d.ini vložte aj časť location, v ktorej zadáte zemepisnú dĺžku, šírku, nadmorskú výšku a planétu, na ktorej sa scenéria nachádza (ako príklad použite niektoré z existujúcich scenérií).

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť 3D scenériu, nájdete aj v manuáli Stellaria, prípadne preskúmaním existujúcich príkladov. Ak máte problémy, dobrým riešením je poradiť sa na fórach.

dôležitá poznámka k rozmeru obrázkov

Dôležité! Skúste stále používať textúry s rozmermi v mocninách dvojky, teda: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, atď. Napríklad 4096 x 1024, 2048 x 2048 a podobne.

Toto je obmedzenie staršieho OpenGL hardvéru. Niektoré súčasné grafické karty budú pracovať aj s obrázkami iných rozmerov, ale mnohé ich nezobrazia správne, budú mať značne znížené FPS, alebo môžu spôsobiť spadnutie systému.

Uvedomte si, že grafický hardvér mnohých ľudí nemusí zvládnuť veľmi veľké textúry. Závisí to na hardvéri aj ovládačoch. Typická maximálna kompatibilná veľkosť obrázka nepresahuje 2048x2048.

obsah archívu

Zabaľte Vašu 3D scenériu so všetkými súbormi v priečinku do archívu .zip. Jeho názov by mal byť jedinečný a musí byť malými písmenami a bez medzier.

Ak k Vašej scenérii priložíte aj terén, dodajte ho v ZIP súbore v podpriečinku landscapes/menoterenu.

Súbor description.en.utf8 (a hociktoré preložené verzie, ktoré môžete dodať) popisujú scenériu a čím je špeciálna. Prosíme, aby ste v tomto uzavretom popise neuvádzali žiadne vonkajšie odkazy.

Mali by ste tiež priložiť súbor readme.txt, v ktorom je stručný popis terénu a špecifikácia obmedzení použitia alebo informácie o licencii obrázkov v 3D scenérii.

licencia

Skôr ako budete môcť distribuovať obrázky ako súčasti 3D scenérií Stellaria, uistite sa prosím, či máte na obrázok práva. Musíte byť držiteľom autorských práv na obrázky, alebo práv na ich distribúciu na použitie v Stellariu vo forme nejakej dohody s držiteľom autorských práv (napr. Creative Commons licencia pre obrázky z internetu).

Je dôležité presne pomenovať, na aké účely môžu byť Vaše obrázky v 3D scenérii použité. Toto by malo byť obsahom súboru readme.txt vo vnútri archívu .zip.

Odporúčame licenciu open source kompatibilnú s tou pre Stellarium (napr. GNU GPL) alebo niektorú z Creative Commons licencií.

znaková stránka

Súbory scenery3d.ini a readme.txt musia byť vo formáte UTF-8 alebo obyčajný ASCII. Pravdepodobne je lepšie použiť konce riadkov systému Windows (t.j. CR LF). Obidva systémy Windowsu a Unixu by mali fungovať v Stellariu, ale užívatelia Windowsu by mali problém s čítaním readme.txt, ak by používal Unixové konce riadkov.

potrebujete hosting?

Ak máte súbor s 3D scenériou s astronomickým významom, ktorý by ste chceli zdieľať, ale nemáte k dispozícii miesto na webe, napíšte email hociktorému vývojárovi Stellaria a my Vám ho uložíme na našej stránke.

langlinks