Iné jazyky:

Stellarium je slobodné počítačové planetárium s otvoreným zdrojovým kódom. Realisticky zobrazuje oblohu v 3D, ako by ste ju videli voľným okom, triédrom alebo ďalekohľadom.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

Padajúca hviezda sa mihne okolo Jupitera. V okne Zobrazenie si môžete vybrať rozdielne intenzity.

pozrieť snímky obrazovky »
Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N. Ukázané sú aj čiary súhvezdí, ktoré zobrazíte alebo skryjete stlačením C.

Veľká hmlovina v Orióne. Pre zobrazenie názvov hmlovín stlačte N.

pozrieť snímky obrazovky »
Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

Tanec planét nad ústredím ESO pri Mníchove.

pozrieť snímky obrazovky »
Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

Zobrazenie súhvezdí, ich hraníc a Mliečnej cesty na celej oblohe.

pozrieť snímky obrazovky »
Zapnuté kresby súhvezdí.

Zapnuté kresby súhvezdí.

pozrieť snímky obrazovky »
',

Pre detaily kliknite na obrázok vľavo.

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5

terény od používateľov

Máme terény pre všetkých sedem svetadielov (v modeli siedmych svetadielov) vrátane Antarktídy!

ako nainštalovať terény

Po stiahnutí súboru .zip s terénom z tejto stránky, je potrebné ho nainštalovať do Stellaria.

automaticky

Ak máte Stellarium 0.10.6 alebo neskoršiu verziu, môžete použiť funkciu "Pridať/odstrániť terény..." na automatické nainštalovanie terénu:

 • Otvorte okno "Zobrazovanie objektov" kliknutím na správne tlačidlo na ľavom paneli (alebo stlačte kláves F4).
 • Na karte "Terén" sa na dolnom okraji nachádza tlačidlo "Pridať/odstrániť terény..."
 • Po jeho stlačení sa ukáže okno "Pridať/Odstrániť terény". Dovoľuje nainštalovať .zip súbory obsahujúce terén. Tiež zobrazuje zoznam terénov nainštalovaných užívateľom a umožňuje ich odobrať.

Okrem toho, že umožňuje ľahšiu inštaláciu terénov, zároveň môže spôsobiť, že prehliadnete, čo všetko je priložené v archíve ZIP. Balíčky terénov vytvorené bez tejto funkcie môžu obsahovať aj iné súbory, napr. alternatívne textúry v rôznych veľkostiach.

manuálne

Ak používate staršiu verziu Stellaria, môžete nainštalovať terén nasledovne:

 • Otvorte si priečinok "User Data", ktorého umiestnenie sa môže líšiť podľa operačného systému.
 • V tomto priečinku vytvorte nový s názvom landscapes (ak ešte neexistuje).
 • Rozbaľte súbor .zip s terénom do priečinku landscapes (pokiaľ je všetko v poriadku, každý terén by mal mať vlastný priečinok).

príspevky

Ste vítaní prispieť Vašimi vlastnými terénmi. Urobte zmenšený obrázok 200x144 pixelov, aby sa správne vošiel na stránku. Do súboru landscape.ini vložte aj časť location, v ktorej zadáte zemepisnú dĺžku, šírku, nadmorskú výšku a planétu, na ktorej sa terén nachádza (ako príklad použite niektoré z existujúcich terénov).

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť terén, nájdete aj v manuáli Stellaria, prípadne preskúmaním existujúcich terénov. Ak máte problémy, dobrým riešením je poradiť sa na fórach.

dôležitá poznámka k rozmeru obrázkov

Dôležité! Uistite sa, že všetky textúry majú rozmery v mocninách dvojky, teda: 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, atď. Napríklad 4096 x 1024, 2048 x 2048 a podobne.

Toto je obmedzenie OpenGL. Niektoré grafické karty budú pracovať aj s obrázkami iných rozmerov, ale mnohé ich nezobrazia správne, budú mať značne znížené FPS, alebo môžu spôsobiť spadnutie systému.

Uistite sa prosím, že všetky Vaše terény zodpovedajú týmto požiadavkám, inak môže byť Vaša linka zmazaná.

Uvedomte si, že grafický hardvér mnohých ľudí nemusí zvládnuť veľmi veľké textúry. Závisí to na hardvéri aj ovládačoch. Typická maximálna veľkosť obrázka je 2048x2048 alebo 4096x4096.

obsah archívu

Zabaľte Váš terén so všetkými súbormi v priečinku do archívu .zip. Jeho názov by mal byť jedinečný a bolo by vhodné, ak by bol malými písmenami a bez medzier.

Mali by ste tiež priložiť súbor readme.txt, v ktorom je popis terénu a špecifikácia obmedzení použitia alebo informácie o licencii obrázkov terénu.

licencia

Skôr ako budete môcť distribuovať obrázky ako súčasti terénov Stellaria, uistite sa prosím, či máte na obrázok práva. Musíte byť držiteľom autorských práv na obrázky, alebo práv na ich distribúciu na použitie v Stellariu vo forme nejakej dohody s držiteľom autorských práv (napr. Creative Commons licencia pre obrázky z internetu).

Je dôležité presne pomenovať, na aké účely môžu byť Vaše obrázky terénu použité. Toto by malo byť obsahom súboru readme.txt vo vnútri archívu .zip.

Odporúčame licenciu open source kompatibilnú s tou pre Stellarium (napr. GNU GPL) alebo niektorú z Creative Commons licencií.

znaková stránka

Súbory landscape.ini a readme.txt musia byť vo formáte UTF-8 alebo obyčajný ASCII. Pravdepodobne je lepšie použiť konce riadkov systému Windows (t.j. CR LF). Obidva systémy Windowsu a Unixu by mali fungovať v Stellariu, ale užívatelia Windowsu by mali problém s čítaním readme.txt, ak by používal Unixové konce riadkov.

potrebujete hosting?

Ak máte súbor s terénom, ktorý by ste chceli zdieľať, ale nemáte k dispozícii miesto na webe, napíšte email hociktorému vývojárovi Stellaria a my Vám ho na našej stránke uložíme.

langlinks