Vanliga frågor och svar

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during editing)
(Backup save during editing)
Line 77: Line 77:
  
 
Du kommer att behöva ändra stjärnbildsstrukturerna och kanske även justera deras koordinater i filen "constellationsart.fab".
 
Du kommer att behöva ändra stjärnbildsstrukturerna och kanske även justera deras koordinater i filen "constellationsart.fab".
Om bilderna inte belastade med restriktiva upphovsrätter, så kan du dela uppsättningen du har skapat med resten av gemenskapen.
+
Om bilderna inte belastade med restriktiva upphovsrätter, så kan du dela uppsättningen du har skapat med resten av webbgemenskapen.
  
 
===Går det att visa fler stjärnor?===
 
===Går det att visa fler stjärnor?===
Line 95: Line 95:
 
När det gäller andra, liknande problem kan vi återberätta en del av de saker som användare har upplevt genom åren.  Kanske en fil som är nödvändig för Stellarium på något sätt har skadats eller formaterats felaktigt. Försök att installera om programmet, men glöm inte att först säkerhetskopiera de Stellarium-filer som du har anpassat.
 
När det gäller andra, liknande problem kan vi återberätta en del av de saker som användare har upplevt genom åren.  Kanske en fil som är nödvändig för Stellarium på något sätt har skadats eller formaterats felaktigt. Försök att installera om programmet, men glöm inte att först säkerhetskopiera de Stellarium-filer som du har anpassat.
  
Stellarium rapporterar grundläggande åtgärder om standardutdata och standardfel.  Utdatan kan läsas i Kommandotolken på Windows eller granskas genom att starta Stellarium från en terminal i Linux och OS X.  Titta igenom utdatan och se om den innehåller information som kan vara till hjälp.  Om du inte kan åtgärda ditt problem, skicka in en supportbegäran och inkludera utdatan.
+
Stellarium rapporterar grundläggande åtgärder om standardutdata och standardfel.  Utdatan kan läsas i Kommandotolken på Windows eller granskas genom att starta Stellarium från en terminal i Linux och OS X.  Titta igenom utdatan och se om den innehåller information som kan vara till hjälp.  Om du inte kan åtgärda ditt problem, skicka in en supportbegäran och inkludera utdatainformationen.
  
====Message on console, "locale::facet::_S_create_c_locale name not valid"====
+
====Meddelande i konsolen: "locale::facet::_S_create_c_locale name not valid"====
If stellarium does not start, and you see this message on the console:
+
Om stellarium inte startar och du ser det här meddelandet i konsolen:
 
  terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
 
  terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
 
   what():  locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
 
   what():  locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
 
  Abort trap
 
  Abort trap
  
Try setting the LC_ALL environment variable to "C" and re-run.
+
Svensk översättning:
 +
avsluta anropades efter att en instans av 'std::runtime_error' utlöstes
 +
  what():  locale::facet::_S_create_c_locale, namnet är ogiltigt
 +
Avbryt trapmeddelande
  
===I experience very slow rendering, very low framerates on my computer.===
+
Testa att ange miljövariabeln LC_ALL till "C" och därefter köra programmet igen.
This happens when hardware rendering is disabled. Om du have a 3D video card, make sure that your OpenGL drivers are installed and up to date.
+
  
===Stellarium crashes after it has been running for a while.===
+
===Stellarium har mycket långsam rendering, mycket låg bildrutehastighet på min dator.===
Stellarium is pretty processor intensive. This means things can get quite warm inside your computer. Om du experience freezes or computer crashes, you might have a heat problem. If this is the case, other processor intensive tasks such as mp3 encoding should lead to the same problem.  In the newest versions, a frame rate limiter is present.  That should solve your problem.
+
Det här sker när maskinvarurenderingen är inakriverad. Om du har ett 3D-grafikkort, säkerställ att dina OpenGL-drivrutiner är installerade och uppdaterade.
  
===Some moons are in another position than they should be.===
+
===Stellarium kraschar efter att ha körts ett tag.===
Currently we have no accurate ephemeris for Charon and no ephemeris for Neptunian satellites at all. The other satellite ephemeris should be correct. When you compare with what you see in your telescope you should enable light travel time compensation in config.ini.
+
Stellarium kräver ganska mycket processorkraft. Det betyder att saker och ting inuti din dator kan bli väldigt varma. Om du upplever frysningar eller datorkrascher, så kan du ha ett värmeproblem. Om så är fallet bör även andra uppgifter som belastar processorn, t.ex. mp3-kodning, orsaka samma problem.  I de nyaste versionerna finns en bildrutehastighetsbegränsare.  Det borde lösa ditt problem.
  
===The non-Latin font for my language doesn't show up===
+
===Vissa månar har en annan position än de skall ha.===
 +
Vi har för närvarande ingen exakt efemerid för Charon och inga efemerider alls för Neptunus satelliter. De övriga satellitefemeriderna bör vara korrekta. När du jämför med vad du ser i ditt teleskop, så bör du aktivera ljusrestidskompensation i '''config.ini'''.
 +
 
 +
===Det icke-latinska teckensnittet för mitt språk visas inte.===
 
Chances are your language is included, but the program doesn't include a font for your language, as we're concerned about download size. Find a font for your language, and tell the program which font to use in the config.ini file. See [[Display complex characters in Stellarium]] for more details.
 
Chances are your language is included, but the program doesn't include a font for your language, as we're concerned about download size. Find a font for your language, and tell the program which font to use in the config.ini file. See [[Display complex characters in Stellarium]] for more details.
  
===Stellarium runs fullscreen at a refresh rate of 60Hz===
+
===Stellarium kör helskärmsläget med ett uppdateringsintervall på 60 Hz.===
This is a bug in Windows XP.  There are numerous fixes, and there is a small program available for it here (install at your own risk): [http://www.m-h.org.uk/rl/ RefreshLock].
+
Det här är en bugg i Windows XP.  Det finns ett flertal åtgärdslösningar, bl.a. ett litet program som kan hämtas här (installera på egen risk): [http://www.m-h.org.uk/rl/ RefreshLock].
  
===My local language isn't complete, or some terms are incorrect===
+
===Mitt språk har ingen komplett översättning eller vissa termer är felaktiga===
Translations in Stellarium are a community effort, so it is possible that a local translator started the project, but never finished it, or didn't find help with some specific wordsYou can help usTranslation tips are on this page: [[Translation using gettext]]
+
Översättningarna av Stellarium görs av webbgemenskapen, så det är möjligt att en översättare påbörjade projektet, men aldrig avslutade det eller inte kunde få hjälp med vissa ord eller termerDu kan hjälpa ossÖversättningstips finns på denna sida: [[Translation_of_Stellarium|Översättning av Stellarium]].
  
===I'm having display problems (e.g. fonts render as dots)===
+
===Jag har visningsproblem (t.ex. att teckensnitt renderas som prickar)===
Problems range from missing parts in the Stellarium interface, text display problems (on S3 and ATI Rage graphics cards), to missing stars. They mostly occur on older hardware, or on specific on-board graphics chips (an onboard Geforce 4MX user solved the problem by reverting to the older 5.2.1.6 driver for his model).  We advise experimenting with the graphics driver (updating, changing settings, reverting to older versions) if you're comfortable doing this. For users experiencing problems with S3 graphics controllers, update the driver to the S3 Graphics ProSavageDDR driver for Windows XP.
+
De här problemen sträcker sig från delar som saknas i Stellariums gränssnitt, textvisningsproblem (S3- och ATI Rage-grafikkort) till försvunna stjärnor. De förekommer mestadels på äldre maskinvara eller på specifika moderkortsmonterade grafikchipp (en användare av ett moderkortsmonterat Geforce 4MX löste problemet genom att återställa till den äldre drivrutinen 5.2.1.6 för hans modell).  Vi råder dig att experimentera med grafikdrivrutinen (uppdatera, ändra inställningar, återställ till äldre versioner) om du känner dig bekväm med att göra det. För användare som har problem med S3-grafikkontroller, uppdatera drivrutinen till S3 Graphics ProSavageDDR för Windows XP.
  
Many GUI enhancement, theme engine and skinning programs for Windows can cause problems with  OpenGL applications including Stellarium.  Please try disabling these if you have them running: WindowBlinds, WindowFX, ObjectDock, IconPackager and Entbloess (and similar programs).
+
Många förbättringar av det grafiska användargränssnittet, temamotorer och skalprogram för Windows kan orsaka problem med OpenGL-program, däribland Stellarium.  Testa att inaktivera sådana program om du kör dem: WindowBlinds, WindowFX, ObjectDock, IconPackager, Entbloess och liknande program.
  
 
===I can't record scripts (on Windows)===
 
===I can't record scripts (on Windows)===
:'''''Note:''' Since version 0.10.1, Stellarium has a new scripting engine. The text bellow applies to versions prior to that.''
+
:'''''Observera:''' Från och med version 0.10.1 har Stellarium en ny skriptmotor. Texten nedan gäller versioner som föregick den.''
 
Stellarium attempts to save a Stellarium script file (.sts) in your user directory.  On international versions of Windows, this doesn't work perfectly yet, as the program is looking for the English "Documents and Settings" folder.  Workaround: open the stderr.txt file in the Stellarium directory to see where Stellarium is trying to write, create that folder, and you should be able to record scripts now.
 
Stellarium attempts to save a Stellarium script file (.sts) in your user directory.  On international versions of Windows, this doesn't work perfectly yet, as the program is looking for the English "Documents and Settings" folder.  Workaround: open the stderr.txt file in the Stellarium directory to see where Stellarium is trying to write, create that folder, and you should be able to record scripts now.
  
 
===When in full screen mode, I still see some of my desktop (on Windows)===
 
===When in full screen mode, I still see some of my desktop (on Windows)===
Om du run WindowBlinds or another skinning/theme program, try de-activating it, or adding Stellarium to the list of applications which should be excluded.
+
Om du run WindowBlinds or another skinning/theme program, try de-activating it, or adding Stellarium to the list of program which should be excluded.
  
 
===I can't save screenshots (on Windows Vista)===
 
===I can't save screenshots (on Windows Vista)===

Revision as of 19:13, 10 February 2013

Observera: "Vanliga frågor och svar" är en kort lista över svar på vanliga problem.

Den är inte avsedd att vara en ersättning för användarhandboken som ger mycket mer detaljerad information om användningen av Stellarium, landskap, anpassning, astronomi, o.s.v. Denna sida listar endast ett minimum av information för att hjälpa dig att komma igång.

Om du har andra frågor om Stellarium, så kan du:

 • läsa listan över vanliga frågor och svar i Stellariums supportsystem;
 • ställa en fråga i Stellariums supportsystem (kräver registrering på Launchpad);
 • ställa en fråga i Stellariums återkopplingsforum (befintliga registreringar från andra webbplatser, inkl. Google och Yahoo, kan användas).


Contents

Allmänna frågor

Vad är Stellarium?

Stellarium är ett skrivbordsplanetarium för Linux/Unix, Windows och MacOSX, med öppen källkod. Det renderar himlen i realtid m.h.a. OpenGL, vilket innebär att himlen i Stellarium ser exakt likadan ut som den verkliga himlen när du tittar upp mot den, använder kikare eller tittar genom ett litet teleskop. Stellarium är mycket enkelt att använda, vilket är en av dess största fördelar: det kan utan problem användas av nybörjare. Stellariumprojektet startades av Fabien Chéreau under sommaren 2001 och ligger till stor del på Sourceforge. Du hittar projektsidan på Sourceforge här.

Är Stellarium gratis?

Ja! Stellarium är programvara med öppen källkod. Vemsomhelst har rätt att hämta och använda the programvaran helt utan kostnad, att distribuera den i oförändrat skick till andra personer eller ändra källkoden, allt detta i enlighet med villkoren för GNU General Public License (GPL).

Var kan jag hämta Stellarium?

Via hämtningssidan. Stellarium lagras på Sourceforges servrar. När du har klickat på rätt länk på hämtningssidan kommer du att omdirigeras till en av Sourceforges nerladdningssidor. Hämtningen startar oftast automatiskt.

Var kan jag lämna feedback?

Dina idéer och kommentarer är ovärderliga för Stellarium. Ta en titt på Stellariums webbplats för att se var du kan få personlig support, föreslå nya funktioner, rapportera buggar och t.o.m. skicka in dina egna programkorrigeringar.

Installation av Stellarium

Vilka är Stellariums systemkrav?

Informationen i detta avsnitt, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt. Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans.

Denna varning har funnits här sedan 10 oktober 2010.

Ett grafikkort som kan rendera OpenGL. Ett grafikkort som Riva TNT2, utgivet 1999 eller 2000, bör duga. Stellarium kräver också ganska mycket processorkraft, så du kommer att få högre bildrutehastigheter med snabbare processorer. Alla någorlunda nya datorer bör kunna köra Stellarium. Dessutom bör din dator använda ett av operativsystemen Linux, Windows eller MacOSX.

För att ge dig en bild av vad som är möjligt, så har vi lyckats köra Stellarium på följande äldre datorer:

 • Pentium III 800 MHz, 128 MB RAM-minne, Intel på moderkortsgrafik (Windows XP).
 • AMD K6 400 MHz, 256 MB RAM-minne, Nvidia Gforce2 AGP, DirectX 9.0 (Windows XP).
 • Mac-datorer med PowerPC-processorer (PPC) tillbaka till ung. 667 MHz, som åtminstone kör OSX 10.3.9, vilket Mac Intel som helst.

Hur installerar jag Stellarium?

 • Windowsanvändare: kör den hämtade filen "stellarium-(versionsnr.)-win(32/64).exe" och följ instruktionerna i installationsprogrammet.
 • Linuxanvändare: det enklaste är att leta upp ett förkompilerat paket för din distribution.
 • Mac OSX-användare: hämta DMG-filen, dubbelklicka på den för att öppna den, programmet finns inne i filen, dra programmet till din Program-mapp.
 • Du kan också kompilera programmet själv: detaljerade kompileringsinstruktioner för Linux, Posix, Cygwin och MacOSX hittas i filen "INSTALL".

Hur avinstallerar jag Stellarium?

 • Windowsanvändare: avinstallera Stellarium via Kontrollpanelen > Program > Avinstallera ett program.
 • Linuxanvändare: använd din pakethanterare om du installerade en förkompilerad version.
 • Om du kompilerade själv: avinstallera genom att skriva "make uninstall" i kompileringskatalogen.
 • Om du kompilerade själv, körde make install som rot i efterhand och därefter tog bort kompileringskatalogen:
  • Hämta källkoden för den version som är installerad igen (om så krävs) och packa upp den
   • För att se vilken version du har installerad: stellarium --version
  • Därefter kör du: ./configure && sudo make uninstall

Användning av Stellarium

Hur börjar jag använda Stellarium?

 • Först och främst: ange din plats! Standardplatsen är Paris i Frankrike. Du kan klicka på din plats på kartan i konfigurationsfönstret eller ange dina koordinater manuellt. Glöm inte att spara dina ändringar. Gör det genom att kryssa i rutan "Använd som standardval". Från och med nu kommer himlen i Stellarium att se ut precis som den gör där du bor. Om du tar med dig din bärbara dator och Stellarium på en resa, så kommer du naturligtvis att behöva byta plats i Stellarium.
 • Använd musen eller piltangenterna för att se dig omkring (panorera bilden).
 • Använd tangenterna Page Up och Page Down för att zooma in och ut.
 • Använd vänster musknapp för att markera ett objekt, höger musknapp för att avmarkera objektet och den mellersta musknappen eller mellanslag för att centrera det markerade objektet.
 • Att zooma in nebulosor och planeter är väldigt intressant …
 • J får tiden att gå långsammare eller vänder tidsflödet, L ökar tidshastigheten och K får tiden att återgå till normal hastighet.
 • Tryck ned H för hjälp.

Hur ändrar jag skärmupplösningen till en som inte finns med i menyn?

Du kör Stellarium på en av de där tjusiga, bärbara bredbildsdatorerna och det finns inget alternativ i menyn som passar din skärmupplösning. Om så är fallet, öppna filen "config.ini" med ett textredigeringsprogram och leta upp parametrarna screen_w (skärmens bredd) och screen_h (skärmens höjd). Ändra värdena till de önskade måtten, spara filen och starta om Stellarium: njut av utsikten!

Finns det en användarhandbok för Stellarium?

Ja. Få svar på allt du undrar om Stellarium och de astronomiska principer som demonstreras i programmet. Mycket viktig läsning. Gå till den här sidan för mer information.

Hur använder jag insticksmodulen för satelliter/okular/teleskopkontroll?

Gå till insticksmodulsidan för mer information.

Anpassning av Stellarium

Hur använder jag annan stjärnbildsgrafik i Stellarium?

Vill du använda andra bilder än de som följer med Stellarium, t.ex. dina egna bilder eller antika bilder från en stjärnkarta?

Du kommer att behöva ändra stjärnbildsstrukturerna och kanske även justera deras koordinater i filen "constellationsart.fab". Om bilderna inte belastade med restriktiva upphovsrätter, så kan du dela uppsättningen du har skapat med resten av webbgemenskapen.

Går det att visa fler stjärnor?

Stellarium använder en standardstjärnkatalog som innehåller över 600 000 stjärnor. Det finns ytterligare kataloger med fler än 210 miljoner stjärnor.

Finns Stellarium på mitt språk?

Från och med version 0.8.0 kan Stellarium översättas till ditt språk. Språkinställningarna nås via konfigurationsfönstret eller filen "config.ini". Det är möjligt att översättningen ännu inte är färdigställd, så vi är ytterst tacksamma ör att begåvade översättare bland Stellariums användare som vill bidra till den. Information om översättningsprocessen finns på översättningssidan.

Problem

Jag kan inte installera Stellarium.

Läs installationsinstruktionerna som finns i filen "INSTALL", som följer med Stellarium.

Stellarium installeras, men kan inte köras.

0.9.0 / OSX Om du har uppgraderat från en äldre version av Stellarium och din gamla config.ini-fil var inställd så att Stellarium startade i helskärmsläge, så kommer 0.9.0 inte att starta. Redigera din config.ini-fil och ändra raden med inställningen för helskärmsläget, fullscreen, så att värdet är false.

När det gäller andra, liknande problem kan vi återberätta en del av de saker som användare har upplevt genom åren. Kanske en fil som är nödvändig för Stellarium på något sätt har skadats eller formaterats felaktigt. Försök att installera om programmet, men glöm inte att först säkerhetskopiera de Stellarium-filer som du har anpassat.

Stellarium rapporterar grundläggande åtgärder om standardutdata och standardfel. Utdatan kan läsas i Kommandotolken på Windows eller granskas genom att starta Stellarium från en terminal i Linux och OS X. Titta igenom utdatan och se om den innehåller information som kan vara till hjälp. Om du inte kan åtgärda ditt problem, skicka in en supportbegäran och inkludera utdatainformationen.

Meddelande i konsolen: "locale::facet::_S_create_c_locale name not valid"

Om stellarium inte startar och du ser det här meddelandet i konsolen:

terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
 what(): locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
Abort trap

Svensk översättning:

avsluta anropades efter att en instans av 'std::runtime_error' utlöstes
 what(): locale::facet::_S_create_c_locale, namnet är ogiltigt
Avbryt trapmeddelande

Testa att ange miljövariabeln LC_ALL till "C" och därefter köra programmet igen.

Stellarium har mycket långsam rendering, mycket låg bildrutehastighet på min dator.

Det här sker när maskinvarurenderingen är inakriverad. Om du har ett 3D-grafikkort, säkerställ att dina OpenGL-drivrutiner är installerade och uppdaterade.

Stellarium kraschar efter att ha körts ett tag.

Stellarium kräver ganska mycket processorkraft. Det betyder att saker och ting inuti din dator kan bli väldigt varma. Om du upplever frysningar eller datorkrascher, så kan du ha ett värmeproblem. Om så är fallet bör även andra uppgifter som belastar processorn, t.ex. mp3-kodning, orsaka samma problem. I de nyaste versionerna finns en bildrutehastighetsbegränsare. Det borde lösa ditt problem.

Vissa månar har en annan position än de skall ha.

Vi har för närvarande ingen exakt efemerid för Charon och inga efemerider alls för Neptunus satelliter. De övriga satellitefemeriderna bör vara korrekta. När du jämför med vad du ser i ditt teleskop, så bör du aktivera ljusrestidskompensation i config.ini.

Det icke-latinska teckensnittet för mitt språk visas inte.

Chances are your language is included, but the program doesn't include a font for your language, as we're concerned about download size. Find a font for your language, and tell the program which font to use in the config.ini file. See Display complex characters in Stellarium for more details.

Stellarium kör helskärmsläget med ett uppdateringsintervall på 60 Hz.

Det här är en bugg i Windows XP. Det finns ett flertal åtgärdslösningar, bl.a. ett litet program som kan hämtas här (installera på egen risk): RefreshLock.

Mitt språk har ingen komplett översättning eller vissa termer är felaktiga

Översättningarna av Stellarium görs av webbgemenskapen, så det är möjligt att en översättare påbörjade projektet, men aldrig avslutade det eller inte kunde få hjälp med vissa ord eller termer. Du kan hjälpa oss! Översättningstips finns på denna sida: Översättning av Stellarium.

Jag har visningsproblem (t.ex. att teckensnitt renderas som prickar)

De här problemen sträcker sig från delar som saknas i Stellariums gränssnitt, textvisningsproblem (på S3- och ATI Rage-grafikkort) till försvunna stjärnor. De förekommer mestadels på äldre maskinvara eller på specifika moderkortsmonterade grafikchipp (en användare av ett moderkortsmonterat Geforce 4MX löste problemet genom att återställa till den äldre drivrutinen 5.2.1.6 för hans modell). Vi råder dig att experimentera med grafikdrivrutinen (uppdatera, ändra inställningar, återställ till äldre versioner) om du känner dig bekväm med att göra det. För användare som har problem med S3-grafikkontroller, uppdatera drivrutinen till S3 Graphics ProSavageDDR för Windows XP.

Många förbättringar av det grafiska användargränssnittet, temamotorer och skalprogram för Windows kan orsaka problem med OpenGL-program, däribland Stellarium. Testa att inaktivera sådana program om du kör dem: WindowBlinds, WindowFX, ObjectDock, IconPackager, Entbloess och liknande program.

I can't record scripts (on Windows)

Observera: Från och med version 0.10.1 har Stellarium en ny skriptmotor. Texten nedan gäller versioner som föregick den.

Stellarium attempts to save a Stellarium script file (.sts) in your user directory. On international versions of Windows, this doesn't work perfectly yet, as the program is looking for the English "Documents and Settings" folder. Workaround: open the stderr.txt file in the Stellarium directory to see where Stellarium is trying to write, create that folder, and you should be able to record scripts now.

When in full screen mode, I still see some of my desktop (on Windows)

Om du run WindowBlinds or another skinning/theme program, try de-activating it, or adding Stellarium to the list of program which should be excluded.

I can't save screenshots (on Windows Vista)

Vista doesn't allow most user programs to write to the Desktop directory. You can choose another directory to save screenshots to by editing the shortcut in the start menu which is used to start Stellarium, like this:

stellarium.exe --screenshot-dir "C:\Path\To\Dir"

In version 0.10.1, the screenshot save directory can be set via the GUI, in the Tools tab of the Configuration window.

Misc

Can I use Stellarium screenshots in my book/website/calendar etc?

Probably. Please have a read of this thread in the forums which discusses the legal implications of using Stellarium screenshots. Om du are embarking on a commercial venture, you should probably talk to a lawyer and/or your publisher about it.

"There is no year 0", or "BC dates are a year out"

Stellarium 0.9.1 and later uses astronomical year numbering.

The conventional BC/AD (or BCE/CE) scheme has no year 0 because at the time of it's creation, Europeans were widely ignorant of the concept of the number zero, thus the year before 1 AD is 1 BC. This makes arithmetic awkward, and for this reason astronomers often use a different scheme, referring to AD dates as a positive integer, and re-designating 1 BC/BCE as the year 0. Thus:

Gregorian Common Era Astronomical
2 AD 2 CE 2
1 AD 1 CE 1
1 BC 1 BCE 0
2 BC 2 BCE -1
3 BC 3 BCE -2

Läs gärna denna kortfattade förklaring på NASA:s webbplats.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox