Utbildningsresurser

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation. ~~~~)
 
(Swedish translation of http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Education. ~~~~)
Line 18: Line 18:
 
[http://downloads.sourceforge.net/stellarium/stellarium_user_guide-0.10.2-1.pdf Stellariums Användarhandbok] innehåller en kort introduktion till ett flertal astronomiska koncept.  Tanken är att tillhandahålla en översikt som kan användas som grund för beskrivningen av Stellariums funktioner, men den kan också vara av mer allmänt intresse.  Det finns också några övningar i handboken.  Alla som vill inkludera detta material som del av en kurs eller lektion får absolut göra det.  Om du skriver ytterligare övningar eller referensmaterial, överväg gärna att bidra med dem till handboken.
 
[http://downloads.sourceforge.net/stellarium/stellarium_user_guide-0.10.2-1.pdf Stellariums Användarhandbok] innehåller en kort introduktion till ett flertal astronomiska koncept.  Tanken är att tillhandahålla en översikt som kan användas som grund för beskrivningen av Stellariums funktioner, men den kan också vara av mer allmänt intresse.  Det finns också några övningar i handboken.  Alla som vill inkludera detta material som del av en kurs eller lektion får absolut göra det.  Om du skriver ytterligare övningar eller referensmaterial, överväg gärna att bidra med dem till handboken.
  
==Kursplan för Digitalis Education Open Astronomy==
+
==Kursplan för Digitalis Educations program Open Astronomy==
 
En av delutvecklarna av programmet Stellarium, [http://www.digitaliseducation.com Digitalis Education], har förberett en serie lektionsplaner för undervisning i astronomi.  De är naturligtvis perfekta att använda med planetariumprojektorer av märket Digitarium, men kan enkelt anpassas till din egen situation.  Lektionsplanerna är utformade för att passa USA:s nationella standarder för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. "Kindergarten" i listan nedan motsvarar förskolans sista år, d.v.s. 5-6-åriga barn och den förberedande sexårsundervisningen (den s.k. nollan). Läs mer om USA:s skolsystem i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning_i_USA svenska] och {{wikipedia-en|Education_in_the_United_States|engelska}} Wikipedia.
 
En av delutvecklarna av programmet Stellarium, [http://www.digitaliseducation.com Digitalis Education], har förberett en serie lektionsplaner för undervisning i astronomi.  De är naturligtvis perfekta att använda med planetariumprojektorer av märket Digitarium, men kan enkelt anpassas till din egen situation.  Lektionsplanerna är utformade för att passa USA:s nationella standarder för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. "Kindergarten" i listan nedan motsvarar förskolans sista år, d.v.s. 5-6-åriga barn och den förberedande sexårsundervisningen (den s.k. nollan). Läs mer om USA:s skolsystem i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning_i_USA svenska] och {{wikipedia-en|Education_in_the_United_States|engelska}} Wikipedia.
  
Line 32: Line 32:
 
*'''Moons of the Solar System''' utforskar skillnaderna mellan planeter och månar samt introducerar eleverna till de viktigaste månarna i solsystemet.  
 
*'''Moons of the Solar System''' utforskar skillnaderna mellan planeter och månar samt introducerar eleverna till de viktigaste månarna i solsystemet.  
 
===Årskurserna 6-8===
 
===Årskurserna 6-8===
*'''Stellar Navigation''' , written for the northern hemisphere, introduces students to the idea of navigating by the stars. Students learn to use stars to determine latitude and compass points, and observe how our location on Earth affects our view of the sky.  
+
*'''Stellar Navigation''' (skriven för det norra halvklotet) introducerar eleverna till idén att navigera efter stjärnorna. Eleverna lär sig att använda stjärnor för att bestämma latitud och kompasspunkter, samt observerar hur vår egen position på jorden påverkar vad vi ser på himlen.  
*'''Solstice and Equinox''' utforskar the relevance of solstices and equinoxes, including how they relate to the seasons we experience.  
+
*'''Solstice and Equinox''' utforskar relevansen av solstånden och dagjämningarna, inklusive hur de relaterar till de årstider vi upplever.  
*'''World in Motion''' utforskar what is in motion in our solar system, that Earth's movements give us the day and the year, that gravity keeps planets in orbit around the sun and the moon in orbit around the earth, how to recognize a planet in the night sky, and prograde and retrograde planetary motion.  
+
*'''World in Motion''' utforskar vad som rör på sig i vårt solsystem, att jordens rörelser ger oss dygnet och året, att gravitation håller kvar planeterna i omloppsbana kring solen och månen i omloppsbana kring jorden, hur man känner igen en planet på natthimlen, samt koncepten direkt (prograd) och retrograd planetrörelse.  
*Mars (RTF) explores how to recognize the Red Planet in the sky, what makes Mars interesting, and past and future exploration missions to this planet.  
+
*'''Mars (RTF)''' utforskar hur man känner igen den röda planeten på himlen, vad som gör Mars intressant samt tidigare och framtida utforskningsuppdrag till planeten.  
 
===Årskurserna 9-12===
 
===Årskurserna 9-12===
*'''Astrology: Fact or Fiction''' debunks astrology, explores the differences between science and pseudoscience, introduces students to the ecliptic and precession, and explains how and why the zodiac signs were created.  
+
*'''Astrology: Fact or Fiction''' avslöjar astrologin, utforskar skillnaderna mellan vetenskap och pseudovetenskap, introducerar eleverna till ekliptikan och precession, samt förklarar hur och varför zodiakens stjärntecken skapades.  
*'''How do we Know?''' utforskar how we know what we know about our universe by looking at developments in three major eras: Greco-Roman times, the 17th century, and the late 19th century to today.  
+
*'''How do we Know?''' utforskar hur vi vet det vi vet om vårt universum genom att titta på utvecklingen under tre huvuderor: den grekisk-romerska tiden, 1600-talet samt den senare delen av 1800-talet fram till idag.  
*'''Hubble Space Telescope''' utforskar why the Hubble Space Telescope is in space, as well as several discoveries it has made.  
+
*'''Hubble Space Telescope''' utforskar varför rymdteleskopet Hubble är i rymden, liksom flera upptäckter det har gjort.  
===Supplemental Documents===
+
===Kompletterande dokument===
*'''Selected Hubble Image Descriptions''' describes images included on our Lesson Slides CD.  
+
*'''Selected Hubble Image Descriptions''' beskriver bilder som ingår på vår CD med lektionsbilder, "Lesson Slides".  
*'''The Ptolemaic System'''
+
*'''The Ptolemaic System''' beskriver [http://sv.wikipedia.org/wiki/Klaudios_Ptolemaios Klaudios Ptolemaios] geocentriska världsbild.
*'''Background Resources'''
+
*'''Background Resources''' beskriver tillgängliga bakgrundsresurser.
  
==Resources from the EU funded AIDA project==
+
==Resurser från det EU-finansierade AIDA-projektet==
On this page you will find teaching material used to teach in Italian classrooms: http://cds.u-strasbg.fr/twikiAIDA/bin/view/EuroVOAIDA/ListOfProducts
+
På den här sidan finner du utbildningsmaterial som används vid undervisning i italienska klassrum: http://cds.u-strasbg.fr/twikiAIDA/bin/view/EuroVOAIDA/ListOfProducts.
English version is available too.
+
Det finns även en engelsk version.

Revision as of 01:26, 22 February 2013

Den här sidan listar utbildningsresurser för alla som använder Stellarium i sin undervisning. Tveka inte att lägga till ditt eget undervisningsmaterial här, eller kontakta oss för att dela med dig av ditt material till andra lärare, världen över.

Contents

Kommentarer

Visning av komplicerade tecken i Stellarium

I vissa asiatiska länder behöver man visa andra tecken än de som finns i de latinska teckensnitten i Stellarium. Här är några förslag och återberättade erfarenheter, framförallt på traditionell kinesiska.

如何在Stellarium中呈現中文訊息(也就是所謂的中文化介面), 下列的連結整理了一些建議與經驗。

Stellariumで日本語フォントを使いたい場合は、以下のリンクを参考にしてください。

Lektionsmaterial

Övningar i användarhandboken

Stellariums Användarhandbok innehåller en kort introduktion till ett flertal astronomiska koncept. Tanken är att tillhandahålla en översikt som kan användas som grund för beskrivningen av Stellariums funktioner, men den kan också vara av mer allmänt intresse. Det finns också några övningar i handboken. Alla som vill inkludera detta material som del av en kurs eller lektion får absolut göra det. Om du skriver ytterligare övningar eller referensmaterial, överväg gärna att bidra med dem till handboken.

Kursplan för Digitalis Educations program Open Astronomy

En av delutvecklarna av programmet Stellarium, Digitalis Education, har förberett en serie lektionsplaner för undervisning i astronomi. De är naturligtvis perfekta att använda med planetariumprojektorer av märket Digitarium, men kan enkelt anpassas till din egen situation. Lektionsplanerna är utformade för att passa USA:s nationella standarder för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. "Kindergarten" i listan nedan motsvarar förskolans sista år, d.v.s. 5-6-åriga barn och den förberedande sexårsundervisningen (den s.k. nollan). Läs mer om USA:s skolsystem i svenska och engelska Wikipedia.

Det här är en lista över lektionerna, som du även kan hämta från Digitalis webbplats (på engelska).

Kindergarten t.o.m. årskurs två

 • Moving Right Along är en introduktion till jordens rotation kring sin egen axel och omloppsbana kring solen samt hur dessa rörelser påverkar vad vi ser på himlen.
 • Sky Stories introducerar eleverna till bilderna av och mytologin för några grekisk-romerska stjärnbilder, och tar upp några av anledningarna till att stjärnbilderna skapades.
 • What's Up? utforskar vad vi kan se på himlavalvet (stjärnor, planeter, månen) och skillnader mellan dessa objekt.

Årskurserna 3-5

 • Planets utforskar skillnaderna mellan stjärnor och planeter, hur vi kan känna igen en planet på natthimlen samt planeternas rörelser (direkt (prograd) och retrograd rörelse).
 • Star Quest introducerar några grekisk-romerska stjärnbilder; eleverna lär sig också att använda stjärnkartor för att hitta bilderna på himlen.
 • StellarLunar utforskar stjärnor, stjärnbilder och månens faser. Eleverna lär sig vad som orsakar faserna och namnen på varje fas, samtidigt som de bygger modeller av jorden, månen och solsystemet.
 • Moons of the Solar System utforskar skillnaderna mellan planeter och månar samt introducerar eleverna till de viktigaste månarna i solsystemet.

Årskurserna 6-8

 • Stellar Navigation (skriven för det norra halvklotet) introducerar eleverna till idén att navigera efter stjärnorna. Eleverna lär sig att använda stjärnor för att bestämma latitud och kompasspunkter, samt observerar hur vår egen position på jorden påverkar vad vi ser på himlen.
 • Solstice and Equinox utforskar relevansen av solstånden och dagjämningarna, inklusive hur de relaterar till de årstider vi upplever.
 • World in Motion utforskar vad som rör på sig i vårt solsystem, att jordens rörelser ger oss dygnet och året, att gravitation håller kvar planeterna i omloppsbana kring solen och månen i omloppsbana kring jorden, hur man känner igen en planet på natthimlen, samt koncepten direkt (prograd) och retrograd planetrörelse.
 • Mars (RTF) utforskar hur man känner igen den röda planeten på himlen, vad som gör Mars intressant samt tidigare och framtida utforskningsuppdrag till planeten.

Årskurserna 9-12

 • Astrology: Fact or Fiction avslöjar astrologin, utforskar skillnaderna mellan vetenskap och pseudovetenskap, introducerar eleverna till ekliptikan och precession, samt förklarar hur och varför zodiakens stjärntecken skapades.
 • How do we Know? utforskar hur vi vet det vi vet om vårt universum genom att titta på utvecklingen under tre huvuderor: den grekisk-romerska tiden, 1600-talet samt den senare delen av 1800-talet fram till idag.
 • Hubble Space Telescope utforskar varför rymdteleskopet Hubble är i rymden, liksom flera upptäckter det har gjort.

Kompletterande dokument

 • Selected Hubble Image Descriptions beskriver bilder som ingår på vår CD med lektionsbilder, "Lesson Slides".
 • The Ptolemaic System beskriver Klaudios Ptolemaios geocentriska världsbild.
 • Background Resources beskriver tillgängliga bakgrundsresurser.

Resurser från det EU-finansierade AIDA-projektet

På den här sidan finner du utbildningsmaterial som används vid undervisning i italienska klassrum: http://cds.u-strasbg.fr/twikiAIDA/bin/view/EuroVOAIDA/ListOfProducts. Det finns även en engelsk version.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox