Solsystemobjekt

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation.)
 
(Swedish translation of Solar_System_Objects ~~~~)
Line 17: Line 17:
 
||Ytterligare texturer och kometer, med ssystem.ini|| [http://sarcasmogerdes.dyndns.org/stellarium/uploads/stellariumtextures.ZIP Hämta] (ZIP) || 2010-08-17|| En alternativ uppsättning texturer för texturmappen tillsammans med en motsvarande ssystem.ini-fil, som innehåller ett urval av kometer för datamappen.
 
||Ytterligare texturer och kometer, med ssystem.ini|| [http://sarcasmogerdes.dyndns.org/stellarium/uploads/stellariumtextures.ZIP Hämta] (ZIP) || 2010-08-17|| En alternativ uppsättning texturer för texturmappen tillsammans med en motsvarande ssystem.ini-fil, som innehåller ett urval av kometer för datamappen.
 
|-
 
|-
||Komplett MPC-lista|| [http://it-solutions.schultz.ch/images/schultz.ch/it-solutions/stellarium/minor-planet-center.ssystem.ini.zip Hämta] (ZIP) || 2008-07-01 (uppdateras månatligen) || Minor Planet Centers katalog Orbit Database (MPCORB). Denna fil innehåller publicerade omloppselement för alla numrerade och onumrerade småplaneter som observerats vid flera oppositioner och för vilka det är möjligt att göra rimliga förutsägelser. (Läs mer under [[#MPC_list|anteckningen]] nedan.)
+
||Komplett MPC-lista|| [http://it-solutions.schultz.ch/images/schultz.ch/it-solutions/stellarium/minor-planet-center.ssystem.ini.zip Hämta] (ZIP) || 2008-07-01 (uppdateras månatligen) || [http://www.minorplanetcenter.net Minor Planet Centers] katalog '''Orbit Database''' (MPCORB). Denna fil innehåller publicerade omloppselement för alla numrerade och onumrerade småplaneter som observerats vid flera oppositioner och för vilka det är möjligt att göra rimliga förutsägelser. (Läs mer under [[#MPC_list|anteckningen]] nedan.)
 
|}
 
|}
  
 
===Anteckningar===
 
===Anteckningar===
* '''ssystem.ini structure:''' Your ssystem.ini file must contain all bodies referenced as parent bodies of objects in your ssystem.ini file - you can't say that the moon is in orbit around Earth, and then not have an Earth body - Stellarium will crash if you do this.
+
* '''ssystem.ini-struktur:''' Din ssystem.ini-fil måste innehålla alla de himlakroppar som refereras i den. Överordnade objekt och deras underordnade objekt måste relatera till varandra - du kan inte skriva att månen går i en bana runt jorden utan att också ha himlakroppen jorden med i filen. Stellarium kommer att krascha om det händer.
* <span id="MPC_list">'''the MPC list:'''</span> The current version of Stellarium is not designed to handle the complete list of objects by the Minor Planet Center. So please use this file to copy-paste your preferred objects into your own ssystem.ini file. This list is (automatically) updated regularly to reflect the quickly growing number of known dwarf planets and other small bodies of the solar system. Currently, the (unpacked) file is 140 MB (and growing), so make sure you have an editor which can handle files that large ;-). At present MPCORB is not available via anon-ftp on MPC site, so the updates are currently not fully automatic.
+
* <span id="MPC_list">'''MPC-listan:'''</span> Den aktuella versionen av Stellarium är inte byggd för att hantera Minor Planet Centers fullständiga lista över objekt. Så använd endast denna fil som källmaterial och kopiera+klistra in dina favoritplaneter och andra himlakroppar i listan i din ssystem.ini-fil. För närvarande är (den komprimerade) filen på runt 140 MB (och den blir bara större), så se till så att du har ett redigeringsprogram som kan hantera så stora filer. I skrivande stund är MPCORB inte tillgänglig via den anonyma ftp-tjänsten på MPC:s webbplats, så uppdateringarna är just nu inte helt och hållet automatiska.
  
==Single objects==
+
==Enstaka objekt==
This section contains code describing some often requested individual objects.
+
Detta avsnitt innehåller kod som beskriver några ofta efterfrågade enstaka objekt.
===Comet 103P-Hartley ===
+
===Kometen 103P-Hartley ===
Ephemerides based on [http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi JPL's HORIZONS system] using 2010-10 as reference date. Special thanks to Ferry. Code is for Stellarium 0.10.5 , add it to your data/ssystem.ini .
+
Efemeriderna nedan baseras på [http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi JPL:s HORIZONS-system] och använder 2010-10 som referensdatum. Ett särskilt tack till Ferry. Koden är för Stellarium 0.10.5, lägg till den i din data/ssystem.ini.
 
<pre>
 
<pre>
 
[103P-Hartley]
 
[103P-Hartley]
Line 50: Line 50:
 
</pre>
 
</pre>
  
===Comet C/2007 N3 (Lulin)===
+
===Kometen C/2007 N3 (Lulin)===
'''Source:''' This code has been created by hendrik_d, based on [http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi JPL's HORIZON system] as of October 2010.
+
'''Källa:''' Denna kod har skapats av hendrik_d och baseras på [http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi JPL:s HORIZON-system] per oktober 2010.
 
<pre>[C\2007 N3 Lulin]
 
<pre>[C\2007 N3 Lulin]
 
name = C/2007 N3 Lulin
 
name = C/2007 N3 Lulin
Line 73: Line 73:
 
</pre>
 
</pre>
  
(This is data for Stellarium 0.10.5.)
+
(Detta är data för Stellarium 0.10.5.)
  
===International Space Station===
+
===Internationella rymdstationen (ISS)===
After version 0.10.3, Stellarium comes with the [[Satellites plugin]] which shows the positions of a number of artificial objects in Earth orbit, including the International Space Station.
+
Efter version 0.10.3 kommer Stellarium med insticksmodulen [[Satellites plugin|Satellites]], som visar positionerna för ett antal artificiella objekt som kretsar runt jorden, inklusive den internationella rymdstationen (ISS).
  
For previous versions of Stellarium the ISS can be added as a Solar System object. This is strictly a workaround - Stellarium's orbital mechanics module is not designed specifically for satellite tracking. Satellites are small, (relatively) fast, and their orbits are influenced by a lot of factors and change over time, so orbit data should be updated periodically. The Satellites plugin downloads {{wikipedia-en|Two-line element set|TLE}} lists from a website, but using the ssystem.ini to add satellites requires manual updates.
+
För tidigare versioner av Stellarium kan ISS läggas till som ett solsystemobjekt. Det här är bara en nödlösning - Stellariums omloppsmekaniska modul är inte särskilt utformad för for satellitspårning. Satelliter är små, (relativt) snabba och deras omloppsbanor påverkas av en rad faktorer samtidigt som de ändras över tid, så omloppsdata bör uppdateras regelbundet. Insticksmodulen Satellites hämtar listor över tvåradiga elementuppsättningar ({{wikipedia-en|Two-line element set|TLE:er}}) från en webbplats, men att använda filen ssystem.ini för att lägga till satelliter kräver manuella uppdateringar.
  
This forum thread contains a discussion on how to add the ISS to ssystem.ini:
+
Denna forumtråd innehåller en diskussion om hur ISS läggs till i filen ssystem.ini:
* [https://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=3027380&forum_id=278769 Feedback forum - Tracking the ISS] (when copying code from the forum make sure to strip the spaces in the end of all lines)
+
* [https://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=3027380&forum_id=278769 Feedback forum - Tracking the ISS] (på engelska). När du kopierar kod från forumet, se till att ta bort blankstegen i slutet på alla rader.
  
==See also==
+
==Se även==
* the [[:Category:User's Guide|User's Guide]]
+
* [[:Category:Användarhandbok|Användarhandboken]]
 
* [[JPL HORIZONS]]
 
* [[JPL HORIZONS]]
* [http://projects.familie-steinel.de/stellarium-comet-jpl/ JPL/Horizons Parser for Stellarium], an on-line JavaSrcipt-based parser by Andreas Steinel that can use data for an solar system object from the JPL Horizons database to create an entry suitable for Stellarium's ssystem.ini.
+
* [http://projects.familie-steinel.de/stellarium-comet-jpl/ JPL/Horizons Parser for Stellarium], en webbaserad JavaScript-parser av Andreas Steinel, som kan använda data för ett solsystemobjekt från JPL Horizons-databasen för att skapa en post som passar Stellariums ssystem.ini-fil.
* [http://blog.lumpydarkness.com/2009/01/small-bodies-in-stellarium.html Small Bodies in Stellarium], a blog post describing how to add asteroids and comets to ssystem.ini using data from the [http://ssd.jpl.nasa.gov/ NASA JPL Solar System Dynamics] website
+
* [http://blog.lumpydarkness.com/2009/01/small-bodies-in-stellarium.html Small Bodies in Stellarium], ett blogginlägg som beskriver hu man lägger till asteroider och kometer i ssystem.ini-filen m.h.a. data från NASA: webbplats [http://ssd.jpl.nasa.gov/ JPL Solar System Dynamics].
  
 
[[Category:Solar System]]
 
[[Category:Solar System]]
 
[[Category:Customization]]
 
[[Category:Customization]]

Revision as of 17:55, 21 February 2013

Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan januari 2011.

Solsystemobjekt finns definierade i filen ssystem.ini i datamappen. Den kan utökas till att innefatta kometer och asteroider. Nedan ses några utökade ssystem.ini-filer som du kan använda. Om du bara vill ha några av himlakropparna från en fil och några andra från en annan fil, så måste du kopiera och klistra in de relevanta delarna ur filerna till din egen ssystem.ini-fil.

Framtida versioner av Stellarium kommer att innehålla någon slags metod för att hantera grupper av extra himlakroppar, men för tillfället är processen helt och hållet manuell.

Contents

Listor

Namn Hämtningslänk Skapades Beskrivning
Hendriks kometlista Hämta (ZIP) 2008-02-16 Denna fil innehåller många av de ljusstarkare kometerna.
Hendriks stora kometlista Hämta (ZIP) 2008-02-17 Denna fil innehåller ännu fler kometer, inklusive ett flertal fragment av Shoemaker-Levy 9.
Utvalda asteroider Hämta (ZIP) 2008-02-17 (korrigerad) Några ljusstarka och/eller stora asteroider.
Ytterligare texturer och kometer, med ssystem.ini Hämta (ZIP) 2010-08-17 En alternativ uppsättning texturer för texturmappen tillsammans med en motsvarande ssystem.ini-fil, som innehåller ett urval av kometer för datamappen.
Komplett MPC-lista Hämta (ZIP) 2008-07-01 (uppdateras månatligen) Minor Planet Centers katalog Orbit Database (MPCORB). Denna fil innehåller publicerade omloppselement för alla numrerade och onumrerade småplaneter som observerats vid flera oppositioner och för vilka det är möjligt att göra rimliga förutsägelser. (Läs mer under anteckningen nedan.)

Anteckningar

  • ssystem.ini-struktur: Din ssystem.ini-fil måste innehålla alla de himlakroppar som refereras i den. Överordnade objekt och deras underordnade objekt måste relatera till varandra - du kan inte skriva att månen går i en bana runt jorden utan att också ha himlakroppen jorden med i filen. Stellarium kommer att krascha om det händer.
  • MPC-listan: Den aktuella versionen av Stellarium är inte byggd för att hantera Minor Planet Centers fullständiga lista över objekt. Så använd endast denna fil som källmaterial och kopiera+klistra in dina favoritplaneter och andra himlakroppar i listan i din ssystem.ini-fil. För närvarande är (den komprimerade) filen på runt 140 MB (och den blir bara större), så se till så att du har ett redigeringsprogram som kan hantera så stora filer. I skrivande stund är MPCORB inte tillgänglig via den anonyma ftp-tjänsten på MPC:s webbplats, så uppdateringarna är just nu inte helt och hållet automatiska.

Enstaka objekt

Detta avsnitt innehåller kod som beskriver några ofta efterfrågade enstaka objekt.

Kometen 103P-Hartley

Efemeriderna nedan baseras på JPL:s HORIZONS-system och använder 2010-10 som referensdatum. Ett särskilt tack till Ferry. Koden är för Stellarium 0.10.5, lägg till den i din data/ssystem.ini.

[103P-Hartley]
name = 103P-Hartley
parent = Sun
coord_func = comet_orbit
radius = 10
oblateness = 0.0
albedo = 1
lighting = true
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
tex_map = nomap.png
tex_halo = star16x16.png
orbit_Epoch = 2455470.5
orbit_SemiMajorAxis = 3.4726656
orbit_Eccentricity = 0.6951420
orbit_Inclination =  13.61768
orbit_AscendingNode = 219.76087
orbit_ArgOfPericenter =  181.19852
orbit_MeanAnomaly = 355.84874

Kometen C/2007 N3 (Lulin)

Källa: Denna kod har skapats av hendrik_d och baseras på JPL:s HORIZON-system per oktober 2010.

[C\2007 N3 Lulin]
name = C/2007 N3 Lulin
parent = Sun
coord_func = comet_orbit
radius = 10
oblateness = 0.0
albedo = 1
lighting = true
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
tex_map = nomap.png
tex_halo = star16x16.png
orbit_Epoch = 2454806.5
orbit_SemiMajorAxis = 70409.3419307421
orbit_Eccentricity = 0.9999827827050909
orbit_Inclination =  178.3736027417096        
orbit_AscendingNode = 338.5348700644318
orbit_ArgOfPericenter =  136.8619206230844 
orbit_MeanAnomaly = 359.99999811984

(Detta är data för Stellarium 0.10.5.)

Internationella rymdstationen (ISS)

Efter version 0.10.3 kommer Stellarium med insticksmodulen Satellites, som visar positionerna för ett antal artificiella objekt som kretsar runt jorden, inklusive den internationella rymdstationen (ISS).

För tidigare versioner av Stellarium kan ISS läggas till som ett solsystemobjekt. Det här är bara en nödlösning - Stellariums omloppsmekaniska modul är inte särskilt utformad för for satellitspårning. Satelliter är små, (relativt) snabba och deras omloppsbanor påverkas av en rad faktorer samtidigt som de ändras över tid, så omloppsdata bör uppdateras regelbundet. Insticksmodulen Satellites hämtar listor över tvåradiga elementuppsättningar (TLE:er) från en webbplats, men att använda filen ssystem.ini för att lägga till satelliter kräver manuella uppdateringar.

Denna forumtråd innehåller en diskussion om hur ISS läggs till i filen ssystem.ini:

Se även

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox