Lista över funktioner

From Stellarium Wiki
Revision as of 14:43, 9 February 2013 by Lakrits (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 10 oktober 2010.

En lista över funktioner och specifikationer gällande version 0.8.0 (under uppbyggnad; du får gärna korrigera, lägga till i eller arrangera om listan). För funktioner i framtida versioner, gå till Future features (på engelska).


Contents

Grundläggande kontrollfunktioner

 • Se dig omkring (panorera) genom att hålla ner musknappen och dra eller genom att föra muspekaren till kanterna av fönstret
 • Tidskontroll: framåt, bakåt, återgå till nutid
 • Zoomning
 • Flikbaserade konfigurationsfönster
 • Textbaserat användargränssnitt: minimalistisk meny anpassad för användning med kupolprojektioner
 • Klickbar karta över städer i världen, för att ställa in koordinater
 • Spara din standardplats

Observation

 • Alla stjärnor från Hipparcoskatalogen
 • Planeterna i vårt solsystem och deras naturliga satelliter
 • Alla Messierobjekt
 • Alla NGC-objekt
 • Planetbanor
 • Kardinalstreck (väderstreck)
 • Azimutalt rutnät
 • Ekvatoriat rutnät
 • Ekliptikan (den skenbara solbanan; troligen ellips av linea ecliptica, förmörkelselinje)
 • Ekvatorn
 • Meridianer
 • Skalning av månen
 • Objektbanor
 • Asterismer och namn på stjärnbilderna
 • Stjärnbildernas gränser
 • Kompensation för ljusets restid
 • Ekvatorial/azimutal montering
 • Synfält
 • Skivformat visningsområde
 • Observation från en annan planet och som solsystemobservatör

Landskap

 • Fiskögeprojektion
 • Projektion i "äldre stil", d.v.s. en markstruktur ett antal sidostrukturer
 • Sfärisk panoramaprojektion

Visning

 • Constellation art for the 88 Western constellations stemming from Greek mythology, and 11 for the Inuit sky culture
 • Realistic atmosphere
 • Fog near the earth's surface
 • Star twinkling
 • Meteor showers
 • Full screen or windowed mode
 • Perspective projection
 • Fisheye projection
 • Stereographic projection
 • Spherical mirror projection
 • True Type font rendering
 • Frames per second display
 • Frame rate limiter
 • Gravity labels for use in a dome
 • Light pollution simulation loosely callibrated to the Bortle Dark Sky Scale
 • Eye adaptation simulation

Localization

 • Sky culture: Western, Chinese, ancient Egyptian, Polynesian
 • Sky localization
 • Application localization

Scripting

 • Script input window
 • Script loading via text user interface
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox