Lista över funktioner

From Stellarium Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during editing)
 
(Translation to Swedish of http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Complete_feature_list)
 
Line 1: Line 1:
 
{{föråldrad|10 oktober 2010}}
 
{{föråldrad|10 oktober 2010}}
En lista över funktioner och specifikationer gällande version 0.8.0 (under uppbyggnad; du får gärna korrigera, lägga till i eller arrangera om listan). För funktioner i framtida versioner, gå till [[Future features]] (på engelska).
+
Det här är en lista över funktioner och specifikationer gällande version 0.8.0 (under uppbyggnad; du får gärna korrigera, lägga till i eller arrangera om listan). För funktioner i framtida versioner, gå till [[Future features]] (på engelska).
  
  
Line 37: Line 37:
 
*Ekvatoriat rutnät
 
*Ekvatoriat rutnät
  
*Ekliptikan (den skenbara solbanan; troligen ellips av ''linea ecliptica'', förmörkelselinje)
+
*Ekliptikan (den skenbara solbanan; troligen en ellips av ''linea ecliptica'', förmörkelselinje)
  
 
*Ekvatorn
 
*Ekvatorn
Line 71: Line 71:
 
== Visning ==
 
== Visning ==
  
*Constellation art for the 88 Western constellations stemming from Greek mythology, and 11 for the Inuit sky culture
+
*Stjärnbildsgrafik för de 88 västerländska stjärnbilderna som härrör från den grekiska mytologin samt 11 för inuiternas himlamytologi
  
*Realistic atmosphere
+
*Realistisk atmosfär
  
*Fog near the earth's surface
+
*Dimma nära jordytan
  
*Star twinkling
+
*Blinkande stjärnor
  
*Meteor showers
+
*Meteorregn
  
*Full screen or windowed mode
+
*Helskärmsläge eller fönsterläge
  
*Perspective projection
+
*Perspektivprojektion
  
*Fisheye projection
+
*Fiskögeprojektion
  
*Stereographic projection
+
*Stereografisk projektion
  
*Spherical mirror projection
+
*Sfärisk spegelprojektion
  
*True Type font rendering
+
*True Type-rendering av teckensnitt
  
*Frames per second display
+
*Visning av antal bildrutor per sekund
  
*Frame rate limiter
+
*Begränsning av antal bildrutor per sekund
  
*Gravity labels for use in a dome
+
*Gravitationsetiketter för användning i kupoler
  
*Light pollution simulation loosely callibrated to the Bortle Dark Sky Scale
+
*Ljusföroreningssimulering, som är löst kalibrerad mot [http://en.wikipedia.org/wiki/Bortle_Dark_Sky_Scale Bortles mörk himmel-skala] (på engelska)
  
*Eye adaptation simulation
+
*Simulering av ögats tillvänjning
  
== Localization ==
+
== Internationalisering ==
  
*Sky culture: Western, Chinese, ancient Egyptian, Polynesian
+
*Himlamytologier: västerländsk, kinesisk, fornegyptisk, polynesisk
  
*Sky localization
+
*Översättningar av himlaobjekt
  
*Application localization
+
*Översättningar av programmet
  
== Scripting ==
+
== Skript ==
  
*Script input window
+
*Indatafönster för skript
  
*Script loading via text user interface
+
*Skriptinläsning via textbaserat användargränssnitt

Latest revision as of 15:09, 9 February 2013

Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 10 oktober 2010.

Det här är en lista över funktioner och specifikationer gällande version 0.8.0 (under uppbyggnad; du får gärna korrigera, lägga till i eller arrangera om listan). För funktioner i framtida versioner, gå till Future features (på engelska).


Contents

Grundläggande kontrollfunktioner

 • Se dig omkring (panorera) genom att hålla ner musknappen och dra eller genom att föra muspekaren till kanterna av fönstret
 • Tidskontroll: framåt, bakåt, återgå till nutid
 • Zoomning
 • Flikbaserade konfigurationsfönster
 • Textbaserat användargränssnitt: minimalistisk meny anpassad för användning med kupolprojektioner
 • Klickbar karta över städer i världen, för att ställa in koordinater
 • Spara din standardplats

Observation

 • Alla stjärnor från Hipparcoskatalogen
 • Planeterna i vårt solsystem och deras naturliga satelliter
 • Alla Messierobjekt
 • Alla NGC-objekt
 • Planetbanor
 • Kardinalstreck (väderstreck)
 • Azimutalt rutnät
 • Ekvatoriat rutnät
 • Ekliptikan (den skenbara solbanan; troligen en ellips av linea ecliptica, förmörkelselinje)
 • Ekvatorn
 • Meridianer
 • Skalning av månen
 • Objektbanor
 • Asterismer och namn på stjärnbilderna
 • Stjärnbildernas gränser
 • Kompensation för ljusets restid
 • Ekvatorial/azimutal montering
 • Synfält
 • Skivformat visningsområde
 • Observation från en annan planet och som solsystemobservatör

Landskap

 • Fiskögeprojektion
 • Projektion i "äldre stil", d.v.s. en markstruktur ett antal sidostrukturer
 • Sfärisk panoramaprojektion

Visning

 • Stjärnbildsgrafik för de 88 västerländska stjärnbilderna som härrör från den grekiska mytologin samt 11 för inuiternas himlamytologi
 • Realistisk atmosfär
 • Dimma nära jordytan
 • Blinkande stjärnor
 • Meteorregn
 • Helskärmsläge eller fönsterläge
 • Perspektivprojektion
 • Fiskögeprojektion
 • Stereografisk projektion
 • Sfärisk spegelprojektion
 • True Type-rendering av teckensnitt
 • Visning av antal bildrutor per sekund
 • Begränsning av antal bildrutor per sekund
 • Gravitationsetiketter för användning i kupoler
 • Simulering av ögats tillvänjning

Internationalisering

 • Himlamytologier: västerländsk, kinesisk, fornegyptisk, polynesisk
 • Översättningar av himlaobjekt
 • Översättningar av programmet

Skript

 • Indatafönster för skript
 • Skriptinläsning via textbaserat användargränssnitt
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox