Kortfattat och enkelt om wikiredigering

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
m
(One intermediate revision by one user not shown)
Line 6: Line 6:
  
 
==Fet text==
 
==Fet text==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_bold.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i '''fet''' stil.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_bold.png         Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i '''fet''' stil.
  
 
==Kursiv text==
 
==Kursiv text==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_italic.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i ''kursiv'' stil.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_italic.png         Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i ''kursiv'' stil.
  
 
==Interna länkar==
 
==Interna länkar==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_link.png Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: <nowiki>[[En intern länk]]</nowiki> ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. [[User:JomeSysop]], som ser mycket bättre ut så här: [[User:JomeSysop|Jome]]. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_link.png         Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: <nowiki>[[En intern länk]]</nowiki> ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. [[User:JomeSysop]], som ser mycket bättre ut så här: [[User:JomeSysop|Jome]]. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.
  
 
*<nowiki>[[User:JomeSysop]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop]]
 
*<nowiki>[[User:JomeSysop]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop]]
*<nowiki>[[User:JomeSysop|Jome]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop|Jome]] – den här typen av intern länk använder sig av vertikalstreck ( | ), på svenska tangentbord skrivs det oftast genom att trycka ned AltGr+< (tangenten till vänster om Z, se bilden nedan).
+
*<nowiki>[[User:JomeSysop|Jome]]</nowiki> ger [[User:JomeSysop|Jome]] – den här typen av intern länk använder sig av lodstreck ( | ), på svenska tangentbord skrivs det oftast genom att trycka ned AltGr+< (tangenten till vänster om Z, se bilden nedan).
  
  
 
http://i.imgur.com/v7ZFhbA.png
 
http://i.imgur.com/v7ZFhbA.png
  
(Svenskt QWERTY-tangentbord. Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida "[http://sv.wikipedia.org/wiki/Tangentbord Tangentbord]".)
+
''(Svenskt QWERTY-tangentbord. Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida "[http://sv.wikipedia.org/wiki/Tangentbord Tangentbord]".)''
  
 
==Externa länkar==
 
==Externa länkar==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_extlink.png Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [http://www.stellarium.org/]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: <nowiki>[http://www.stellarium.org/&nbsp;Stellarium.org]</nowiki>, vilket visas på den sparade sidan som [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org]
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_extlink.png         Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [http://www.stellarium.org/]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: <nowiki>[http://www.stellarium.org/&nbsp;Stellarium.org]</nowiki>, vilket visas på den sparade sidan som [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org]
  
 
==Rubriker==
 
==Rubriker==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_headline.png Den här knappen gör markerad text text till en andranivårubrik. Andranivårubriker är rubriker för underavsnitt på en sida och visas dessutom i sidans innehållsförteckning om det finns fler än ett par tre underavsnitt på sidan eller i artikeln. Ett exempel på andranivårubriker är rubrikerna för avsnitten på den här sidan, såsom "Rubriker" här ovan.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_headline.png         Den här knappen gör markerad text text till en andranivårubrik. Andranivårubriker är rubriker för underavsnitt på en sida och visas dessutom i sidans innehållsförteckning om det finns fler än ett par tre underavsnitt på sidan eller i artikeln. Ett exempel på andranivårubriker är rubrikerna för avsnitten på den här sidan, såsom "Rubriker" här ovan.
  
 
==Images==
 
==Images==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_image.png This button will allow you to embed an image onto the page. Initially in the edit box you will see <nowiki>[[Image:Example.jpg]]</nowiki> when you click on this buttton. To embed the image you need to replace Example.jpg with the name and extension type (ie. .jpg .gif .png) of an uploaded image file. You can see a list of images uploaded on the [[Special:Imagelist]] page.
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_image.png         Den här knappen låter dig bädda in en bild på sidan. När du först klickar på knappen kommer du att se det här i redigeringsrutan: <nowiki>[[Image:Example.jpg]]</nowiki>. För att bädda in bilden måste du ersätta "Example.jpg" med namnet och filtillägget (d.v.s. .jpg .gif .png) på en bild som har överförts till webben. Du kan läsa en lista över överförda bilder på sidan [[Special:Imagelist]].
*'''Note''': Currently file upload is disabled on the Stellarium wiki - This part of the help may not be very relevant apart from this next bit: How have I included the images for this page then? I have used a direct image link...
+
*'''Obs''': För närvarande är filöverföring inaktiverat på Stellariums wiki - Bildknappdelen av hjälpsidan kanske inte är särskilt relevant, med undantag för det som kommer nu: Hur har jag kunnat lägga till alla bilder som finns på den här sidan, om man inte kan ladda upp bilder? Jag har använt mig av direkta bildlänkar, d.v.s. helt enkelt infogat webbadresser till bilder på nätet.
  
==Media==
+
''Exempel'':
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_media.png Used to embed other types of media files (such as .mp3 audio files) into a page. Once again this is to include a file already uploaded so probably wont be relevant here - see above.
+
  
==Mathematical formulas==
+
Om du skriver webbadressen '''<nowiki>http://i.imgur.com/649Dt.png</nowiki>''' i redigeringsrutan och sparar, så visas den här lilla svenska flaggan i wikin, på den plats där du skrev in adressen: http://i.imgur.com/649Dt.png
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_math.png For writing mathematical formulas.  Read [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Formula the MediaWiki formula writing page] to learn about it.
+
  
==No "Wiki" formatting==
+
==Medier==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_nowiki.png This button will allow highlighted text to be displayed without wiki formatting - example:
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_media.png         Används till att bädda in andra typer av mediefiler (t.ex. MP3-ljudfiler) på en sida. Återigen handlar det om inbäddning av filer som redan har överförts till Stellariums wiki, så det här kommer antagligen inte att vara tillämpligt - se ovan.
  
*<nowiki>'''without''' ''wiki formatting''</nowiki>
+
==Matematiska formler==
*'''without''' ''wiki formatting''
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_math.png          För att skriva matematiska formler.  Läs [http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Formula MediaWikis sida om hur man skriver formler] om du vill lära dig mer om det.
This is how I have managed to include examples of wiki formatting in this "help" page.
+
  
==Signatures==
+
==Undantag från wikiformatering==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_sig.png When you use this button your user signature (that you set in preferences) will be displayed along with the time and date you left a message/edit. Your user signature is also a link that will take other users to a page specifically for your user name. You may want to include a short bio, and even a picture of yourself on this page. In addition your user page has a discussion tab. All pages have this, but if someone leaves a message on your discussion page, when you next log in you will be notified that you have messages. Here is an example of my Stellarium wiki user signature:
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_nowiki.png          Den här knappen gör att den markerade texten visas utan att wikiformateras - exempel:
 +
 
 +
*<nowiki>'''utan''' ''wikiformatering''</nowiki>
 +
*'''med''' ''wikiformatering''
 +
Det är på det här sättet som jag har kunnat infoga exempeltexter på den här hjälpsidan, där du ser hur wikiformateringen ser ut. Den markerade texten omsluts med taggen "nowiki":
 +
 
 +
<nowiki><nowiki>'''Här''' står din [[undantag]]na text.</nowiki></nowiki>
 +
 
 +
==Signaturer==
 +
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_sig.png         När du använder den här knappen infogas din användarsignatur (som du an ger i inställningarna) och visas med det datum och den tid som du lämnade ett meddelande/sparade en redigering. Din användarsignatur är även en länk som går till en särskild sida för ditt användarnamn. Du kan inkludera en kort beskrivning om vem du är och till och med lägga till en bild på dig själv. Dessutom har din användarsida en diskussionsflik. Alla sidor har en sådan, men om någon lämnar ett meddelande på din diskussionssida, så kommer du vid nästa inloggning att få en avisering om att du har fått ett meddelande. Här är ett exempel på min egen användarsignatur för Stellarium wiki:
  
 
--[[User:JomeSysop|jome]] 06:08, 25 July 2006 (PDT)
 
--[[User:JomeSysop|jome]] 06:08, 25 July 2006 (PDT)
  
==Horizontal line==
+
==Vågrät linje==
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_hr.png creates a horizontal line like this:  
+
http://stellarium.org/wiki/skins/common/images/button_hr.png         Den här knappen skapar en vågrät linje, som den här:  
 
----
 
----
  

Revision as of 22:45, 19 February 2013

Contents

Introduktion

Om du vill börja bidra till Stellariums wiki, så finns den grundläggande informationen här. Den här korta och hjälpfulla översikten är författad av Cameron på Photoblogs och har därefter anpassats till Stellariums wiki.

Redigering av sidor

När du påbörjar en ny wikisida eller redigerar en redan befintlig sida, så kommer du snart att märka att det mest består av att skriva in text. Du kommer även att upptäcka en uppsättning knappar, som finns placerade ovanför redigeringsrutan i redigeringsfönstret. Några av dem påverkar markerad text, t.ex. för att göra ett visst ord eller ett visst textavsnitt att stå i fet eller kursiv stil. Du markerar text på samma sätt som i Word eller i de flesta andra textredigeringsprogram, d.v.s. genom att hålla ned vänster musknapp samtidigt du drar musmarkören över den text som du vill markera. Vissa knappar hjälper dig att skapa länkar, medan andra infogar bilder och mediefiler på en sida. Här nedan kommer jag att beskriva vad du kan använda några av knapparna till.

Fet text

button_bold.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i fet stil.

Kursiv text

button_italic.png Den här knappen formaterar all markerad text så att den skrivs i kursiv stil.

Interna länkar

button_link.png Den här knappen skapar en intern länk (d.v.s. en länk till någon annan sida i den här wikin) för all markerad text. När sidan som du redigerar har sparats kommer du att se att den markerade texten nu visas som en intern länk, som när den klickas kommer att ta dig till en ny sida som delar länkens namn. Länken kan antingen gå till en befintlig sida eller till en ny, ännu inte existerande, sida. Det spelar ingen roll om sidan ännu inte finns i Stellariums wiki - när du använder länken, så skapas en tom sida med länkens namn och du kan börja skriva in text och data på den omedelbart. Länkar kan skapas på en rad olika sätt. Ett sätt skapar en länk till en sida genom att använda den länkade sidans namn också som namn på länken, så här: [[En intern länk]] ger En intern länk. Ett annat sätt är att skapa en länk till en sida, men visa länken med ett förkortat eller helt annat namn i själva texten. Det är användbart när du handskas med mycket långa länknamn eller länknamn som inte omedelbart kan förstås eller som helt enkelt ser lite sisådär ut; t.ex. User:JomeSysop, som ser mycket bättre ut så här: Jome. Båda länkar till samma sida (en sida om Jome), men skrivs på två olika sätt.

  • [[User:JomeSysop]] ger User:JomeSysop
  • [[User:JomeSysop|Jome]] ger Jome – den här typen av intern länk använder sig av lodstreck ( | ), på svenska tangentbord skrivs det oftast genom att trycka ned AltGr+< (tangenten till vänster om Z, se bilden nedan).


v7ZFhbA.png

(Svenskt QWERTY-tangentbord. Bilden har lånats från svenska Wikipedias sida "Tangentbord".)

Externa länkar

button_extlink.png Den här knappen skapar en extern länk (d.v.s. en länk till en annan plats på internet, utanför Stellariums wikisidor) i numrerat format. Om du skriver in en fullständig URL, t.ex. http://www.stellarium.org/, i redigeringsrutan, så kommer den när sidan sparas automatiskt att göras till en länk. Men om du istället markerar URL:en och klickar på knappen Extern länk, så kommer den att visas på sidan på det här viset: [1]. För att ge den här typen av nummerformaterad länk ett namn, så avgränsar du URL:en och det för sammanhanget passande namn du vill ge länken med ett blanksteg (mellanslag), så här: [http://www.stellarium.org/ Stellarium.org], vilket visas på den sparade sidan som Stellarium.org

Rubriker

button_headline.png Den här knappen gör markerad text text till en andranivårubrik. Andranivårubriker är rubriker för underavsnitt på en sida och visas dessutom i sidans innehållsförteckning om det finns fler än ett par tre underavsnitt på sidan eller i artikeln. Ett exempel på andranivårubriker är rubrikerna för avsnitten på den här sidan, såsom "Rubriker" här ovan.

Images

button_image.png Den här knappen låter dig bädda in en bild på sidan. När du först klickar på knappen kommer du att se det här i redigeringsrutan: [[Image:Example.jpg]]. För att bädda in bilden måste du ersätta "Example.jpg" med namnet och filtillägget (d.v.s. .jpg .gif .png) på en bild som har överförts till webben. Du kan läsa en lista över överförda bilder på sidan Special:Imagelist.

  • Obs: För närvarande är filöverföring inaktiverat på Stellariums wiki - Bildknappdelen av hjälpsidan kanske inte är särskilt relevant, med undantag för det som kommer nu: Hur har jag kunnat lägga till alla bilder som finns på den här sidan, om man inte kan ladda upp bilder? Jag har använt mig av direkta bildlänkar, d.v.s. helt enkelt infogat webbadresser till bilder på nätet.

Exempel:

Om du skriver webbadressen http://i.imgur.com/649Dt.png i redigeringsrutan och sparar, så visas den här lilla svenska flaggan i wikin, på den plats där du skrev in adressen: 649Dt.png

Medier

button_media.png Används till att bädda in andra typer av mediefiler (t.ex. MP3-ljudfiler) på en sida. Återigen handlar det om inbäddning av filer som redan har överförts till Stellariums wiki, så det här kommer antagligen inte att vara tillämpligt - se ovan.

Matematiska formler

button_math.png För att skriva matematiska formler. Läs MediaWikis sida om hur man skriver formler om du vill lära dig mer om det.

Undantag från wikiformatering

button_nowiki.png Den här knappen gör att den markerade texten visas utan att wikiformateras - exempel:

  • '''utan''' ''wikiformatering''
  • med wikiformatering

Det är på det här sättet som jag har kunnat infoga exempeltexter på den här hjälpsidan, där du ser hur wikiformateringen ser ut. Den markerade texten omsluts med taggen "nowiki":

<nowiki>'''Här''' står din [[undantag]]na text.</nowiki>

Signaturer

button_sig.png När du använder den här knappen infogas din användarsignatur (som du an ger i inställningarna) och visas med det datum och den tid som du lämnade ett meddelande/sparade en redigering. Din användarsignatur är även en länk som går till en särskild sida för ditt användarnamn. Du kan inkludera en kort beskrivning om vem du är och till och med lägga till en bild på dig själv. Dessutom har din användarsida en diskussionsflik. Alla sidor har en sådan, men om någon lämnar ett meddelande på din diskussionssida, så kommer du vid nästa inloggning att få en avisering om att du har fått ett meddelande. Här är ett exempel på min egen användarsignatur för Stellarium wiki:

--jome 06:08, 25 July 2006 (PDT)

Vågrät linje

button_hr.png Den här knappen skapar en vågrät linje, som den här:


Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox