Hämta Stellariums källkod

From Stellarium Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation. ~~~~)
(Translated "How to get Stellarium's source code" in Swedish. ~~~~)
 
Line 6: Line 6:
 
Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).
 
Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).
  
Källkodspaketen kan hämtas från [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/ Stellariums hämtningssida på SourceForge], i mappen [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-sources/ "Stellarium-sources"].
+
Källkodspaketen kan hämtas från [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/ Stellariums hämtningssida på SourceForge], i mappen "[http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-sources/ Stellarium-sources]".
  
Tar-arkiv (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen [http://www.7-zip.org/ 7Zip] eller [http://www.peazip.org PeaZip], båda med öppen källkod och svensk översättning.
+
Tar-arkiv (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen [http://www.7-zip.org/ 7Zip] eller [http://www.peazip.org PeaZip], båda med öppen källkod och svensk översättning.
  
 
== Versionshantering ==
 
== Versionshantering ==
Line 15: Line 15:
 
*'''Bazaar''', BZR ([http://bazaar.canonical.com/ webbplats], [http://wiki.bazaar.canonical.com/Download hämta]). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
 
*'''Bazaar''', BZR ([http://bazaar.canonical.com/ webbplats], [http://wiki.bazaar.canonical.com/Download hämta]). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
 
*'''Subversion''', SVN ([http://subversion.apache.org/ webbplats], [http://subversion.apache.org/packages.html hämta]).[http://tortoisesvn.net/ TortoiseSVN] är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
 
*'''Subversion''', SVN ([http://subversion.apache.org/ webbplats], [http://subversion.apache.org/packages.html hämta]).[http://tortoisesvn.net/ TortoiseSVN] är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
*'''Concurrent Versions System''', CVS ([http://www.nongnu.org/cvs/ webbplats]). [http://www.tortoisecvs.org/ TortoiseCVS] är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
+
*'''CVS''', Concurrent Versions System ([http://www.nongnu.org/cvs/ webbplats]). [http://www.tortoisecvs.org/ TortoiseCVS] är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
  
 
===Utvecklingsversion===
 
===Utvecklingsversion===
Line 27: Line 27:
  
 
====Insticksmoduler====
 
====Insticksmoduler====
The trunk code contains the code of the plug-ins that come with Stellarium, as they are statically linked at build time. Their code can be found in the "plugins" sub-directory ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files/head%3A/plugins/ code browser for /trunk/plugins]). As of October 2010, this includes:
+
Huvudkoden innehåller även koden för de insticksmoduler som kommer med Stellarium, eftersom de länkas statiskt till programmet vid kompileringen. Deras kod hittas i undermappen "plugins" ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files/head%3A/plugins/ kodläsare för /trunk/plugins]). I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:
 
* [[AngleMeasure plugin|Angle Measure]]
 
* [[AngleMeasure plugin|Angle Measure]]
 
* [[CompassMarks plugin|Compass Marks]]
 
* [[CompassMarks plugin|Compass Marks]]
* HelloStelModule (not packaged: example plug-in)
+
* HelloStelModule (exempelinsticksmodul, paketeras inte)
* [[LogBook plugin|Log Book]] (not packaged in 0.10.5: work in progress)
+
* [[LogBook plugin|Log Book]] (inte paketerad i 0.10.5, pågående arbete)
 
* [[Oculars plugin|Oculars]]
 
* [[Oculars plugin|Oculars]]
 
* [[Satellites plugin|Satellites]]
 
* [[Satellites plugin|Satellites]]
Line 37: Line 37:
 
* [[TextUserInterface plugin|Text User Interface]]
 
* [[TextUserInterface plugin|Text User Interface]]
  
In theory, these plug-ins can be built as stand-alone plug-ins (that are separate dynamically linked libraries and are loaded on runtime), but the last time [[User:Daggerstab|I]] tried to do it I was not able to.
+
Teoretiskt sett kan dessa insticksmoduler byggas som fristående insticksmoduler (separata dynamiskt länkade bibliotek som läses in vid körning), men senast författaren av den engelska originaltexten till denna wikisida, [[User:Daggerstab|Daggerstab]], försökte göra det, så gick det inte.
  
The code for some example '''stand-alone plug-ins''' can be found in the old Subversion repository at SourceForge: [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/trunk/extmodules/ Code browser for /trunk/extmodules]. Only that directory can be checked out with:
+
Koden för några exempel på '''fristående insticksmoduler''' hittas i den gamla SVN-databasen hos SourceForge: [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/trunk/extmodules/ Kodläsare för /trunk/extmodules]. Du kan hämta den undermappen utan att också hämta resten med kommandot:
  
 
  svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/extmodules stellarium-plugins
 
  svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/extmodules stellarium-plugins
  
As of October 2010, this includes:
+
I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:
* '''ExampleDialog''' - demonstrates displaying a window in Stellarium and adding a button to the bottom toolbar
+
* '''ExampleDialog''' - demonstrerar visning av ett fönster i Stellarium och lägger till en knapp i det nedre verktygsfältet
* '''ExamplePainter''' - demonstrates painting on the screen
+
* '''ExamplePainter''' - demonstrerar ritning på skärmen
* AddRemoveLandscapes - obsolete, this feature was incorporated in the trunk after 0.10.5 in a much more mature form
+
* AddRemoveLandscapes - föråldrad, funktionen införlivades i huvudkoden efter version 0.10.5 i en mycket mer välutvecklad form
* KeyBindings - obsolete, just an experimental plug-in
+
* KeyBindings - föråldrad, endast en experimentell insticksmodul
* VirGO - obsolete, old repository for VirGO
+
* VirGO - föråldrad, den gamla databasen för VirGO
  
[http://archive.eso.org/cms/tools-documentation/visual-archive-browser VirGO] is a plug-in developed for the European Southern Observatory. As a separate project, is has its own project page in Launchpad ([http://launchpad.net/virgo VirGO in Launchpad]) with its own code repository.
+
[http://archive.eso.org/cms/tools-documentation/visual-archive-browser VirGO] är en insticksmodul utvecklad för Europeiska sydobservatoriet. Som fristående projekt har det sin egen projektsida på Launchpad ([http://launchpad.net/virgo VirGO Launchpad]) med en egen koddatabas.
  
===Old repositories===
+
===Gamla databaser===
 
====Subversion====
 
====Subversion====
Between August 2006 and June 2010, Stellarium used a Subversion code repository hosted at SourceForge. It is still online for archive purposes:
+
Mellan augusti 2006 och juni 2010 använde Stellarium en SVN-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:
* [http://sourceforge.net/projects/stellarium/develop Main page], [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/ code browser]
+
* [http://sourceforge.net/projects/stellarium/develop Huvudsida, [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/ kodläsare]
* [[Svn checkout|Instructions on how to check out code with Subversion]]
+
* [[Svn checkout|Instruktioner om hur du hämtar en kopia av koden med Subversion]]
  
Old releases before 0.10.5, including 0.10.5, are available in the "tags" directory: [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/tags/ code browser for /tags]
+
Äldre versioner, från 0.10.5 och tidigare, finns tillgängliga i mappen "tags": [http://stellarium.svn.sourceforge.net/viewvc/stellarium/tags/ kodläsare för /tags]
  
See also the explanation about [[#Plug-ins|plugins]] above.
+
Läs även avsnittet om [[#Insticksmoduler|insticksmoduler]] ovan.
  
 
====CVS====
 
====CVS====
Before the end of August 2006, Stellarium used a CVS code repository hosted at SourceForge. It is still online for archive purposes:
+
Fram till augusti 2006 använde Stellarium en CVS-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:
* [http://stellarium.cvs.sourceforge.net/viewvc/stellarium/ Code browser]
+
* [http://stellarium.cvs.sourceforge.net/viewvc/stellarium/ Kodläsare]
* [[Cvs checkout|Instructions on how to check out code with CVS]]
+
* [[Cvs checkout|Instruktioner om hur du hämtar en kopia av koden med CVS]]
  
  
==See also==
 
*
 
  
 
[[Category:Development]]
 
[[Category:Development]]

Latest revision as of 23:04, 22 October 2013

När du skall hämta Stellariums källkod kan du välja mellan flera olika källor, beroende på vilka just dina behov är.

Om du inte sedan tidigare känner till versionshanteringssystem som Bazaar, Subversion (SVN) eller CVS, så kan du börja med att läsa Wikipedias artikel om versionshantering (på engelska, på svenska) och därefter gå till de olika systemens webbplatser (länkade nedan). Det finns dessutom sidor i den här wikin med instruktioner om hur du använder dem (även de länkade nedan). Begreppet versionshantering innebär att kod lagras på en central plats på Internet (databas, lagringsplats; eng. repository) som en serie ändringar (äv. revideringar; eng. revisions) och från vilken man närsomhelst kan begära en kopia av koden i dess aktuella tillstånd.

Contents

[edit] Källkodspaket

Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).

Källkodspaketen kan hämtas från Stellariums hämtningssida på SourceForge, i mappen "Stellarium-sources".

Tar-arkiv (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen 7Zip eller PeaZip, båda med öppen källkod och svensk översättning.

[edit] Versionshantering

Stellarium har använt sig av tre olika versionshanteringssystem under sin levnad, vilket innebär att dess kod finns i tre offentliga databaser på två skilda webbplatser (SourceForge och Launchpad). Vi börjar med det nuvarande systemet:

  • Bazaar, BZR (webbplats, hämta). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
  • Subversion, SVN (webbplats, hämta).TortoiseSVN är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
  • CVS, Concurrent Versions System (webbplats). TortoiseCVS är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.

[edit] Utvecklingsversion

Sedan juni 2010 finns Stellariums huvudkod (äv. kodstam; eng. trunk) i en Bazaar-databas hos Launchpad:

Launchpad tillåter att anonyma användare hämtar (eng. check out) kod. Det här låter dig skapa korrigeringar och infoga dem i huvudkoden.

Om du vill skapa en personlig Bazaar-gren som kan slås ihop med huvudkoden, så måste du skapa ett konto på Launchpad. Så här ser en sådan användargren ut: [1].

[edit] Insticksmoduler

Huvudkoden innehåller även koden för de insticksmoduler som kommer med Stellarium, eftersom de länkas statiskt till programmet vid kompileringen. Deras kod hittas i undermappen "plugins" (kodläsare för /trunk/plugins). I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:

Teoretiskt sett kan dessa insticksmoduler byggas som fristående insticksmoduler (separata dynamiskt länkade bibliotek som läses in vid körning), men senast författaren av den engelska originaltexten till denna wikisida, Daggerstab, försökte göra det, så gick det inte.

Koden för några exempel på fristående insticksmoduler hittas i den gamla SVN-databasen hos SourceForge: Kodläsare för /trunk/extmodules. Du kan hämta den undermappen utan att också hämta resten med kommandot:

svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/extmodules stellarium-plugins

I oktober 2010 innehöll mappen följande insticksmoduler:

  • ExampleDialog - demonstrerar visning av ett fönster i Stellarium och lägger till en knapp i det nedre verktygsfältet
  • ExamplePainter - demonstrerar ritning på skärmen
  • AddRemoveLandscapes - föråldrad, funktionen införlivades i huvudkoden efter version 0.10.5 i en mycket mer välutvecklad form
  • KeyBindings - föråldrad, endast en experimentell insticksmodul
  • VirGO - föråldrad, den gamla databasen för VirGO

VirGO är en insticksmodul utvecklad för Europeiska sydobservatoriet. Som fristående projekt har det sin egen projektsida på Launchpad (VirGO på Launchpad) med en egen koddatabas.

[edit] Gamla databaser

[edit] Subversion

Mellan augusti 2006 och juni 2010 använde Stellarium en SVN-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:

Äldre versioner, från 0.10.5 och tidigare, finns tillgängliga i mappen "tags": kodläsare för /tags

Läs även avsnittet om insticksmoduler ovan.

[edit] CVS

Fram till augusti 2006 använde Stellarium en CVS-koddatabas hos SourceForge. Den är fortfarande tillgänglig av arkivskäl:

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox