Hämta Stellariums källkod

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Backup save during translation. ~~~~)
 
(Backup save during translation. ~~~~)
Line 4: Line 4:
  
 
== Källkodspaket ==
 
== Källkodspaket ==
The source code of Stellarium releases is available as source packages for Linux, compressed in .tar.gz format. Due to the nature of the packaging script, the code in the packages can be used to build Stellarium on all three platforms (this is valid for at least the 0.10.* series).
+
Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).
  
The source packages are available from [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/ Stellarium's downloads page at SourceForge], in the [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-sources/ "Stellarium-sources"] folder.
+
Källkodspaketen kan hämtas från [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/ Stellariums hämtningssida på SourceForge], i mappen [http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-sources/ "Stellarium-sources"].
  
Tarballs (.tar.gz files) can be opened by any decent file archiving application. Windows users can use the free/open-source [http://www.7-zip.org/ 7Zip].
+
Tar-arkiv  (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen [http://www.7-zip.org/ 7Zip] eller [http://www.peazip.org PeaZip], båda med öppen källkod och svensk översättning.
  
== Revision control ==
+
== Versionshantering ==
Stellarium has gone through three different revision control systems through its history, which means that its code is in three public repositories on two different websites (SourceForge and Launchpad). Starting from the most recent:
+
Stellarium har använt sig av tre olika versionshanteringssystem under sin levnad, vilket innebär att dess kod finns i tre offentliga databaser på två skilda webbplatser (SourceForge och Launchpad). Vi börjar med det nuvarande systemet:
  
*'''Bazaar''' (BZR) - [http://bazaar.canonical.com website], [http://wiki.bazaar.canonical.com/Download download]. The Windows packages includes TortoiseBazaar that integrates in Windows Explorer (just like TortoiseSVN) and Bazaar Explorer, so you won't have to use the command line. Bazaar Explorer is included also in the Mac OS X installer.
+
*'''Bazaar''', BZR ([http://bazaar.canonical.com/ webbplats], [http://wiki.bazaar.canonical.com/Download hämta]). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
*'''Subversion''' (SVN) - [http://subversion.apache.org/ website], [http://subversion.apache.org/packages.html downloads].[http://tortoisesvn.tigris.org/ TortoiseSVN] is a nice client for Windows that allows avoiding the command line..
+
*'''Subversion''', SVN ([http://subversion.apache.org/ webbplats], [http://subversion.apache.org/packages.html hämta]).[http://tortoisesvn.net/ TortoiseSVN] är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
*'''CVS''' - [http://www.nongnu.org/cvs/ website]. [http://www.tortoisecvs.org/ TortoiseCVS] is a client for Windows that allows avoiding the command line. (But you didn't expect that, did you?)
+
*'''Concurrent Versions System''', CVS ([http://www.nongnu.org/cvs/ webbplats]). [http://www.tortoisecvs.org/ TortoiseCVS] är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
  
===Development version===
+
===Utvecklingsversion===
Since June 2010, Stellarium's "trunk" (the main code) is in a Bazaar repository hosted at Launchpad:
+
Sedan juni 2010 finns Stellariums huvudkod (äv. ''kodstam''; eng. ''trunk'') i en Bazaar-databas hos Launchpad:
* [http://code.launchpad.net/stellarium Main page], [http://code.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk trunk branch] ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files code browser for the trunk branch])
+
* [http://code.launchpad.net/stellarium Huvudsida], [http://code.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk huvudkodens gren] ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files kodläsare för huvudkodens gren])
* [[Bzr checkout|Instructions on how to check out the code with Bazaar]]
+
* [[Bzr checkout|Instruktioner om hur du hämtar en kopia av koden med Bazaar]]
  
Launchpad allows anonymous users to check out (download) code. This will allow you to create patches and submit them.
+
Launchpad tillåter att anonyma användare hämtar (eng. ''check out'') kod. Det här låter dig skapa korrigeringar och infoga dem i huvudkoden.
  
If you want to create a personal Bazaar branch that can be merged with the trunk, you need to register in Launchpad. Here is what such a user branch looks like: [http://code.launchpad.net/~daggerstab/stellarium/comets-asteroids-importer].
+
Om du vill skapa en personlig Bazaar-gren som kan slås ihop med huvudkoden, så måste du skapa ett konto på Launchpad. Så här ser en sådan användargren ut: [http://code.launchpad.net/~daggerstab/stellarium/comets-asteroids-importer].
  
====Plug-ins====
+
====Insticksmoduler====
 
The trunk code contains the code of the plug-ins that come with Stellarium, as they are statically linked at build time. Their code can be found in the "plugins" sub-directory ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files/head%3A/plugins/ code browser for /trunk/plugins]). As of October 2010, this includes:
 
The trunk code contains the code of the plug-ins that come with Stellarium, as they are statically linked at build time. Their code can be found in the "plugins" sub-directory ([http://bazaar.launchpad.net/~stellarium/stellarium/trunk/files/head%3A/plugins/ code browser for /trunk/plugins]). As of October 2010, this includes:
 
* [[AngleMeasure plugin|Angle Measure]]
 
* [[AngleMeasure plugin|Angle Measure]]

Revision as of 22:26, 22 October 2013

När du skall hämta Stellariums källkod kan du välja mellan flera olika källor, beroende på vilka just dina behov är.

Om du inte sedan tidigare känner till versionshanteringssystem som Bazaar, Subversion (SVN) eller CVS, så kan du börja med att läsa Wikipedias artikel om versionshantering (på engelska, på svenska) och därefter gå till de olika systemens webbplatser (länkade nedan). Det finns dessutom sidor i den här wikin med instruktioner om hur du använder dem (även de länkade nedan). Begreppet versionshantering innebär att kod lagras på en central plats på Internet (databas, lagringsplats; eng. repository) som en serie ändringar (äv. revideringar; eng. revisions) och från vilken man närsomhelst kan begära en kopia av koden i dess aktuella tillstånd.

Contents

Källkodspaket

Källkoden till Stellariums utgåvor är tillgänglig som källkodspaket för Linux, komprimerade i .tar.gz-format. Tack vare arkiveringsskriptets uppbyggnad kan koden i paketen användas för att bygga Stellarium på samtliga tre plattformar (det här gäller åtminstone 0.10.*-serien).

Källkodspaketen kan hämtas från Stellariums hämtningssida på SourceForge, i mappen "Stellarium-sources".

Tar-arkiv (.tar.gz-filer) kan öppnas med alla någorlunda anständiga filarkiveringsprogram. Windowsanvändare kan med fördel använda använda ett av gratisprogrammen 7Zip eller PeaZip, båda med öppen källkod och svensk översättning.

Versionshantering

Stellarium har använt sig av tre olika versionshanteringssystem under sin levnad, vilket innebär att dess kod finns i tre offentliga databaser på två skilda webbplatser (SourceForge och Launchpad). Vi börjar med det nuvarande systemet:

  • Bazaar, BZR (webbplats, hämta). Windowspaketen inkluderar TortoiseBazaar som integrerar sig i Utforskaren (precis som TortoiseSVN) och Bazaar Explorer, så du behöver inte använda kommandorader. Bazaar Explorer inkluderas även i installationsprogrammet för Mac OS X.
  • Subversion, SVN (webbplats, hämta).TortoiseSVN är en trevlig klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.
  • Concurrent Versions System, CVS (webbplats). TortoiseCVS är en klient för Windows som låter dig undvika användning av kommandorader.

Utvecklingsversion

Sedan juni 2010 finns Stellariums huvudkod (äv. kodstam; eng. trunk) i en Bazaar-databas hos Launchpad:

Launchpad tillåter att anonyma användare hämtar (eng. check out) kod. Det här låter dig skapa korrigeringar och infoga dem i huvudkoden.

Om du vill skapa en personlig Bazaar-gren som kan slås ihop med huvudkoden, så måste du skapa ett konto på Launchpad. Så här ser en sådan användargren ut: [1].

Insticksmoduler

The trunk code contains the code of the plug-ins that come with Stellarium, as they are statically linked at build time. Their code can be found in the "plugins" sub-directory (code browser for /trunk/plugins). As of October 2010, this includes:

In theory, these plug-ins can be built as stand-alone plug-ins (that are separate dynamically linked libraries and are loaded on runtime), but the last time I tried to do it I was not able to.

The code for some example stand-alone plug-ins can be found in the old Subversion repository at SourceForge: Code browser for /trunk/extmodules. Only that directory can be checked out with:

svn co https://stellarium.svn.sourceforge.net/svnroot/stellarium/trunk/extmodules stellarium-plugins

As of October 2010, this includes:

  • ExampleDialog - demonstrates displaying a window in Stellarium and adding a button to the bottom toolbar
  • ExamplePainter - demonstrates painting on the screen
  • AddRemoveLandscapes - obsolete, this feature was incorporated in the trunk after 0.10.5 in a much more mature form
  • KeyBindings - obsolete, just an experimental plug-in
  • VirGO - obsolete, old repository for VirGO

VirGO is a plug-in developed for the European Southern Observatory. As a separate project, is has its own project page in Launchpad (VirGO in Launchpad) with its own code repository.

Old repositories

Subversion

Between August 2006 and June 2010, Stellarium used a Subversion code repository hosted at SourceForge. It is still online for archive purposes:

Old releases before 0.10.5, including 0.10.5, are available in the "tags" directory: code browser for /tags

See also the explanation about plugins above.

CVS

Before the end of August 2006, Stellarium used a CVS code repository hosted at SourceForge. It is still online for archive purposes:


See also

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox