კლავიატურით სარგებლობა

From Stellarium Wiki
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Blanked the page)
(Undo revision 12345 by Thebig-J (talk))
 
Line 1: Line 1:
 +
Stellarium კლავიატურიდან აღიქვამს რამდენიმე ბრძანებას, რომელთა უმრავლესობაც უკავშირდება ქმედებებს, რომელთა შესრულებაც სხვაგვარად შეუძლებელია.
  
 +
{| cellpadding=2 border=1
 +
| width=30% | '''კლავიშები''' || width=50% | '''აღწერილობა'''
 +
|-
 +
|| - || მზის 1 დღის გამოკლება
 +
|-
 +
|| 8 || მიმდინარე დროზე გადმოსვლა
 +
|-
 +
|| = || მზის 1 დღის დამატება
 +
|-
 +
|| J || დროის შენელება/უკან დაბრუნება
 +
|-
 +
|| K || დროის ნორმალური სვლა
 +
|-
 +
|| L || დროის დაჩქარება
 +
|-
 +
|| [ || მზის 1 კვირის გამოკლება
 +
|-
 +
|| ] || მზის 1 კვირის დამატება
 +
|-
 +
|| Alt+- || 1 ვარსკვლავური დღის გამოკლება
 +
|-
 +
|| Alt+= || 1 ვარსკვლავური დღის დამატება
 +
|-
 +
|| Alt+[ || 1 ვარსკვლავური კვირის გამოკლება
 +
|-
 +
|| Alt+] || 1 ვარსკვლავური კვირის დამატება
 +
|-
 +
|| Ctrl+- || მზის 1 საათის გამოკლება
 +
|-
 +
|| Ctrl+= || მზის 1 საათის დამატება
 +
|-
 +
|| . || ეკვატორის ხაზი
 +
|-
 +
|| , || ეკლიპტიკის ხაზი
 +
|-
 +
|| A || ატმოსფერო
 +
|-
 +
|| B || ხომლთა საზღვრები
 +
|-
 +
|| C || ხომლთა ხაზები
 +
|-
 +
|| E || ეკვატორული ბადე
 +
|-
 +
|| F || ნისლი
 +
|-
 +
|| G || მიწა
 +
|-
 +
|| N || ნისლეული
 +
|-
 +
|| P || პლანეტათა მინიშნება
 +
|-
 +
|| Q || ქვეყნის მხარეები
 +
|-
 +
|| R || ხომლთა ნახატები
 +
|-
 +
|| S || ვარსკვლავები
 +
|-
 +
|| V || ხომლთა წარწერები
 +
|-
 +
|| Z || აზიმუტური ბადე
 +
|-
 +
|| F11 || სრულეკრანოვანი რეჟიმი
 +
|-
 +
|| Ctrl+Shift+H || განივი დატრიალება
 +
|-
 +
|| Ctrl+Shift+V || მართობული დატრიალება
 +
|-
 +
|| / || მონიშნული ობიექტის მოახლოება
 +
|-
 +
|| T || ობიექტის თვალმიდევნება
 +
|-
 +
|| \ || დაშორება
 +
|-
 +
|| შორისი || მონიშნული ობიექტის ცენტრირება
 +
|-
 +
|| Ctrl+G || მონიშნული ობიექტის დედა მიწად მითითება
 +
|-
 +
|| მარცხენა დაწკაპვა || ობიექტის მონიშვნა
 +
|-
 +
|| მარჯვენა დაწკაპვა || მონიშვნის მოხსნა
 +
|-
 +
|| Page Up/Down || მოახლოება/დაშორება
 +
|-
 +
|| CTRL + Up/Down || მოახლოება/დაშორება
 +
|-
 +
|| ისრები და თაგუნას მარცხენა კლავიში || ცის სრული მიმოხილვა
 +
|-
 +
|| F1 || დახმარების სარკმელი
 +
|-
 +
|| F2 || კონფიგურაციის სარკმელი
 +
|-
 +
|| F3, Ctrl+F || ძიების სარკმელი
 +
|-
 +
|| F4 || ცისა და ჩვენების პარამეტრების სარკმელი
 +
|-
 +
|| F5 || თარიღის/დროის სარკმელი
 +
|-
 +
|| F6 || მდებარეობის სარკმელი
 +
|-
 +
|| Ctrl+M || გადართვა ეკვატორულ და აზიმუტურ რეჟიმებს შორის
 +
|-
 +
|| Ctrl+Q || გამოსვლა
 +
|-
 +
|| Ctrl+S || ეკრანის ანაბეჭდის შენახვა
 +
|}
 +
 +
შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ კლავიშთა ჩამონათვალის სიის გამოძახება შეგიძლიათ პროგრამიდანაც F1 კლავიშით.

Latest revision as of 07:13, 5 July 2012

Stellarium კლავიატურიდან აღიქვამს რამდენიმე ბრძანებას, რომელთა უმრავლესობაც უკავშირდება ქმედებებს, რომელთა შესრულებაც სხვაგვარად შეუძლებელია.

კლავიშები აღწერილობა
- მზის 1 დღის გამოკლება
8 მიმდინარე დროზე გადმოსვლა
= მზის 1 დღის დამატება
J დროის შენელება/უკან დაბრუნება
K დროის ნორმალური სვლა
L დროის დაჩქარება
[ მზის 1 კვირის გამოკლება
] მზის 1 კვირის დამატება
Alt+- 1 ვარსკვლავური დღის გამოკლება
Alt+= 1 ვარსკვლავური დღის დამატება
Alt+[ 1 ვარსკვლავური კვირის გამოკლება
Alt+] 1 ვარსკვლავური კვირის დამატება
Ctrl+- მზის 1 საათის გამოკლება
Ctrl+= მზის 1 საათის დამატება
. ეკვატორის ხაზი
, ეკლიპტიკის ხაზი
A ატმოსფერო
B ხომლთა საზღვრები
C ხომლთა ხაზები
E ეკვატორული ბადე
F ნისლი
G მიწა
N ნისლეული
P პლანეტათა მინიშნება
Q ქვეყნის მხარეები
R ხომლთა ნახატები
S ვარსკვლავები
V ხომლთა წარწერები
Z აზიმუტური ბადე
F11 სრულეკრანოვანი რეჟიმი
Ctrl+Shift+H განივი დატრიალება
Ctrl+Shift+V მართობული დატრიალება
/ მონიშნული ობიექტის მოახლოება
T ობიექტის თვალმიდევნება
\ დაშორება
შორისი მონიშნული ობიექტის ცენტრირება
Ctrl+G მონიშნული ობიექტის დედა მიწად მითითება
მარცხენა დაწკაპვა ობიექტის მონიშვნა
მარჯვენა დაწკაპვა მონიშვნის მოხსნა
Page Up/Down მოახლოება/დაშორება
CTRL + Up/Down მოახლოება/დაშორება
ისრები და თაგუნას მარცხენა კლავიში ცის სრული მიმოხილვა
F1 დახმარების სარკმელი
F2 კონფიგურაციის სარკმელი
F3, Ctrl+F ძიების სარკმელი
F4 ცისა და ჩვენების პარამეტრების სარკმელი
F5 თარიღის/დროის სარკმელი
F6 მდებარეობის სარკმელი
Ctrl+M გადართვა ეკვატორულ და აზიმუტურ რეჟიმებს შორის
Ctrl+Q გამოსვლა
Ctrl+S ეკრანის ანაბეჭდის შენახვა

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ კლავიშთა ჩამონათვალის სიის გამოძახება შეგიძლიათ პროგრამიდანაც F1 კლავიშით.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox