კლავიატურით სარგებლობა

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Stellarium კლავიატურიდან აღიქვამს რამდენიმე ბრძანებას, რომელთა უმრავლესობა...)
 
(Blanked the page)
Line 1: Line 1:
Stellarium კლავიატურიდან აღიქვამს რამდენიმე ბრძანებას, რომელთა უმრავლესობაც უკავშირდება ქმედებებს, რომელთა შესრულებაც სხვაგვარად შეუძლებელია.
 
  
{| cellpadding=2 border=1
 
| width=30% | '''კლავიშები''' || width=50% | '''აღწერილობა'''
 
|-
 
|| - || მზის 1 დღის გამოკლება
 
|-
 
|| 8 || მიმდინარე დროზე გადმოსვლა
 
|-
 
|| = || მზის 1 დღის დამატება
 
|-
 
|| J || დროის შენელება/უკან დაბრუნება
 
|-
 
|| K || დროის ნორმალური სვლა
 
|-
 
|| L || დროის დაჩქარება
 
|-
 
|| [ || მზის 1 კვირის გამოკლება
 
|-
 
|| ] || მზის 1 კვირის დამატება
 
|-
 
|| Alt+- || 1 ვარსკვლავური დღის გამოკლება
 
|-
 
|| Alt+= || 1 ვარსკვლავური დღის დამატება
 
|-
 
|| Alt+[ || 1 ვარსკვლავური კვირის გამოკლება
 
|-
 
|| Alt+] || 1 ვარსკვლავური კვირის დამატება
 
|-
 
|| Ctrl+- || მზის 1 საათის გამოკლება
 
|-
 
|| Ctrl+= || მზის 1 საათის დამატება
 
|-
 
|| . || ეკვატორის ხაზი
 
|-
 
|| , || ეკლიპტიკის ხაზი
 
|-
 
|| A || ატმოსფერო
 
|-
 
|| B || ხომლთა საზღვრები
 
|-
 
|| C || ხომლთა ხაზები
 
|-
 
|| E || ეკვატორული ბადე
 
|-
 
|| F || ნისლი
 
|-
 
|| G || მიწა
 
|-
 
|| N || ნისლეული
 
|-
 
|| P || პლანეტათა მინიშნება
 
|-
 
|| Q || ქვეყნის მხარეები
 
|-
 
|| R || ხომლთა ნახატები
 
|-
 
|| S || ვარსკვლავები
 
|-
 
|| V || ხომლთა წარწერები
 
|-
 
|| Z || აზიმუტური ბადე
 
|-
 
|| F11 || სრულეკრანოვანი რეჟიმი
 
|-
 
|| Ctrl+Shift+H || განივი დატრიალება
 
|-
 
|| Ctrl+Shift+V || მართობული დატრიალება
 
|-
 
|| / || მონიშნული ობიექტის მოახლოება
 
|-
 
|| T || ობიექტის თვალმიდევნება
 
|-
 
|| \ || დაშორება
 
|-
 
|| შორისი || მონიშნული ობიექტის ცენტრირება
 
|-
 
|| Ctrl+G || მონიშნული ობიექტის დედა მიწად მითითება
 
|-
 
|| მარცხენა დაწკაპვა || ობიექტის მონიშვნა
 
|-
 
|| მარჯვენა დაწკაპვა || მონიშვნის მოხსნა
 
|-
 
|| Page Up/Down || მოახლოება/დაშორება
 
|-
 
|| CTRL + Up/Down || მოახლოება/დაშორება
 
|-
 
|| ისრები და თაგუნას მარცხენა კლავიში || ცის სრული მიმოხილვა
 
|-
 
|| F1 || დახმარების სარკმელი
 
|-
 
|| F2 || კონფიგურაციის სარკმელი
 
|-
 
|| F3, Ctrl+F || ძიების სარკმელი
 
|-
 
|| F4 || ცისა და ჩვენების პარამეტრების სარკმელი
 
|-
 
|| F5 || თარიღის/დროის სარკმელი
 
|-
 
|| F6 || მდებარეობის სარკმელი
 
|-
 
|| Ctrl+M || გადართვა ეკვატორულ და აზიმუტურ რეჟიმებს შორის
 
|-
 
|| Ctrl+Q || გამოსვლა
 
|-
 
|| Ctrl+S || ეკრანის ანაბეჭდის შენახვა
 
|}
 
 
შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ კლავიშთა ჩამონათვალის სიის გამოძახება შეგიძლიათ პროგრამიდანაც F1 კლავიშით.
 

Revision as of 19:20, 4 July 2012

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox