Översättningar av användarhandboken

From Stellarium Wiki
Revision as of 01:54, 16 February 2013 by Lakrits (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Informationen på denna sida, i sin helhet eller delar därav, är inte längre korrekt.

Den kan vara relevant för en äldre version av Stellarium eller helt sakna relevans. Denna sida bör uppdateras, arkiveras eller tas bort.

Denna varning har funnits här sedan 16 februari 2013.

För att förhindra att personer lägger ner en massa arbete på att ovetandes översätta redan översatt material, ber vi dig att lämna din kontaktinformation här om du har påbörjat en översättning av användarhandboken eller delar av den.


Språk Kommentarer
Franska Paul Schwartz; version: 0.7.1; status: fullständig; länk
Italienska Paolo; version 0.7.1; status: fullständig; länk
Japanska Sigma; version 0.8.1; status: fullständig; länk
Kinesiska (förenklad) Översättningen påbörjades 2009/06 - skicka ett e-brev till Xie Wei; status: under arbete; version 0.10.2 länk
Koreanska Översättningen påbörjades 2010/01 - skicka ett e-brev till yhlee02; status: påbörjad. 시작했읍니다. 같이 하시기를 원하시면 연락을 주십시요. Embedded 기기를 위한 porting을 같이 하실 분은 언제든지 환영합니다.; version 0.10.2
Ryska Andrew Senin; version 0.8.1; status: under arbete (via svn); länk
Spanska Astronemesis; version 0.8.1; status: under arbete; länk
Tamil Översättningen påbörjades 2009/10 - skicka ett e-brev till aalunga; status: påbörjad; version 0.10.2
Tyska Översättningen påbörjades 2007/09 - skicka ett e-brev till Matthewg42 om du vill vara med, så att jag kan koordinera arbetet med de övriga översättarna.
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox