Lista över arabiska stjärnnamn

From Stellarium Wiki
Jump to: navigation, search

Nedan följer en lista över traditionella arabiska stjärnnamn.

Stjärnorna är sorterade i bokstavsordning efter sina Trivialnamn och tabellerade efter initial. Om ett svenskt namn inte har kunnat hittas, används det engelska trivialnamnet (oftast är de identiska). I de fall en stjärna har fler än ett aktivt använt trivialnamn eller har ett namn som förekommer i flera stavningsformer, ger listan en hänvisning från det sekundära namnet till det vanligast använda namnets post i listan. Obs: Notera att etymologin för stjärnnamn kan vara komplicerad[1] och att den etymologiska information som presenteras i listan därför skiljer sig i kvalitet mellan olika poster.

I tabellen anges stjärnans trivialnamn, dess arabiska namn, en translitterering av det arabiska namnet, det arabiska namnets betydelse samt stjärnans nummerbeteckning i Hipparkoskatalogen, HIP.


Stjärnor med arabiska namn
  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  
  Andra objekt · Sökning i Hipparkoskatalogen
Se även · Externa länkar · Referenser

A

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Acamar آخر النهر ākhir an‑Nār Slutet av floden 13847
Achernar 7588
Acrab العقرب al‑ʿAķrab Skorpionen 78820
Acubens الزبانى az‑Zubanā Klon 44066
Adhafera الضفيرة að‑Ðafīrā Flätan/locken 50335
Adhara العذارى al‑ʿAðhārā Jungfrurna 33579
Adib (→ Thuban) الذئب ad‑Dīb Vargen
Adhil الذيل að‑Ðail Svansen 6411
Ain عين Aīen Ögat (på Oxen) 20889
Ak (→ Dubhe) Ögat (på Stora björnen)
Akhfa al‑Farkadain (ζ UMi) أخفى الفرقدين akḫfa al‑Farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna); ant. eg. för Pherkad (γ UMi)
77055
Aladfar (η Lyr) الأظفر al‑ʿAþʿfār Klo]n (på den dykande örnen) 94481
Alaraph (→ Zavijava) العارف al‑Arif Den som har kunskap, Den vetande
Alathfar (μ Lyr) الأظفر al‑ʿAþʿfār Klo]n (på den dykande örnen) 90191
Albali البالع al‑Bālī Slukaren 102618
Alchiba الخباء al‑Khibā Tältet 59199
Aldebaran الدبران ad‑Dabarān Den som följer efter (Plejaderna) 21421
Alderamin الذراع الأيمن ad‑Dirā al‑Jamīn Den högra armen 105199
Aldib (→ Altais) الذئب ad‑Dīb Vargen
Alfirk الفرق al‑Firķā Flocken (avser en fårflock) 106032
Algebar (→ Rigel) رجل الجبار riǧl ad‑Djabbār Jättens (Orions) fot
Algedi1 Cap) الجدي ad‑Djādʿi Killingen/getabocken
(äv. för hela stjärnbilden Stenbocken)
100027
Algedi2 Cap) 100064
Algenib (γ Peg) الجنب ad‑Djānib Flanken (på Pegasus) 1067
Algenib (α Per) (→ Mirfak) Sidan (på Perseus)
Algenubi (→ Ras Elased) رأس الأسد الجنوبي rās al‑ʿAsad ad‑djanūbī Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud
Algieba الجبهة ad‑Djabhā Pannan (på Lejonet) 50583
Algjebbah (→ Saiph (η Ori)) الجبّار ad‑Djabbār Jätten (Orion)
Algol رأس الغول rās al‑Ghūl Demonens huvud (ghul: ond, likätande ande) 14576
Algorab الغراب al‑Ghurāb Korpen 60965
Alhena الهنعة al‑Hanʿā Brännmärket (på en kamels nacke) 31681
Alifa (→ Akhfa al‑Farkadain (ζ UMi)) أخفى الفرقدين akḫfa al‑Farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna); ant. eg. för Pherkad (γ UMi)
Alioth الجون al‑Jóþ Den svarta hästen[2] 62956
Alkab (→ Kabdhilinan) الكعب al‑Kāb Hälen
Alkaid القائد al‑Ķāid Anföraren (för döttrarna vid likbåren) 67301
Alkes الكأس al‑Kās Bägaren 53740
Alkirdah (→ Kurhah) القردة al‑Ķrdā Aporna
Almak عناق الأرض al‑ʿAnāķ al‑arđ Ökenlon 9640
Almeisan (→ Alhena) الميسان al‑Maisan Den lysande/skinande
Almurzim (→ Murzim) المرزم al‑Mer(a)zām Härolden
Alnair (α Gru[3]) النّيّر an‑Nāir Den ljusa (stjärnan i stjärnbilden) 109268
Alnair (ζ Cen[4]) 68002
Alnilam النّظم an‑Niżām Pärlbandet 26311
Alnitak النطاق an‑Niṭāķ Gördeln 26727
Alnasl النصل an‑Našl Pilspetsen 88635
Alphard الفرد al‑Fard Den ensamma (stjärnan i Vattenormen) 46390
Alphecca نير الفكّة nāir al‑Faķķa Den ljusa (stjärnan) i den brutna ringen 76267
Alphekka Meridiana (→ Alphecca) Den ljusa (stjärnan) i den brutna ringen; (lat.) Södra Alphecca 94114
Alpheratz سُرَّة الفرسسرة الفرس surrāt al‑Fūrs Hästens navel 677
Alphikra Australis (→ Talitha Australis (κ UMa)) الفقرة al‑Fīķrā Ryggkotan (trol. oeg.[5]); (lat.) Södra Talitha
Alphikra Borealis (→ Talitha Borealis (ι UMa)) Ryggkotan (trol. oeg.); (lat.) Norra Alphikra
Alrai (→ Celbalrai) الراعي ar‑Rāī Herden
Alrami (→ Rukbat (α Sgr)) الرامي ar‑Rāmī Bågskytten
Alrescha الرشاء ar‑Rišā Brunnsrepet 9487
Alsafi الأثافي al‑Aþāfī Trefoten (för kokkärl) 96100
Alsciaukat الشوكة aš-Šawkat Tornen 41075
Alsuhail (→ Suhail) السهيل as‑Suḥail Den lysande/skinande
Altair النّسر الطّائر an‑Nasr at‑Tāir Den flygande örnen 97649
Altais التيس at‑Tāis Geten 94376
Altarf (→ Tarf) الطرفة at‑Tūrfā Blicken (Lejonets blick)
Alterf 46750
Aludra العذرة al‑ʿAðhārā Jungfrurna/jungfrudomen 35904
Alula Australis (ξ UMa) القفزة الأولى (al‑Ķafzā) al‑ʿuula Det första (språnget); (lat.) Södra Alula 55203
Alula Borealis (ν UMa) Det första (språnget); (lat.) Norra Alula 55219
Alwaid (→ Rastaban) الﻋﻮﺍﺋﺬ al‑Auwaīz Det gamla kamelstoet
Alya الألية al‑Jā Fettsvansfårets svans 92946
Angetenar عرجة النهر ʿarjat an‑Nār Flodkröken 13288
Ankaa العنقاء al‑ʿAnķā Fågel Fenix 2081
Antares (ev.) عنتر ʿanþar Till عنتر (ʿanþar), "Antar" (egennamn); i det här fallet kortform av personnamnet عنترة بن شداد العبسي‎ (ʿanþarā ib(u)n šaddād al‑ʿabs(a)ī), ʿAntarah ibn Shaddād al‑ʿAbsī.

Namnet "Antares" anses allmänt komma från grekiskans Άντάρης (Ántári̱s), vilket har tolkats som "anti-Ares" (avser planeten Mars, p.g.a. att de har den röda färgen gemensamt). Kopplingen mellan Antares och Mars gjordes redan av tidiga Mesopotamiska astronomer. Men det finns de som hävdar att "Antares" kan vara kopplat till ʿAntar, en arabisk hjälte och poet. ʿAntar har författat en av dikterna i det klassiska, episka verket Mu'allaqat, i vilken han berättar om sitt liv som soldat. [6]
80763
Anwar al‑Farkadain (η UMi) أنور الفرقدين ʿánwar al‑Farākadāinʿi Den ljusstarkare av de två
(eg. Den skinande av (de två) kalvarna); ant. eg. för Kochab (β UMi)
79822
Aoul al‑Achbiya (→ Sadachbia) أول الأجبية auwil al‑Āšābilja Hemmens (tältens) främsta lycka[7]
Arkab Posterior (β2 Sgr) العرقوب al‑ʿArķūb Hälsenan; (lat.) Bakre Arkab 95294
Arkab Prior (β1 Sgr) Hälsenan; (lat.) Främre Arkab 95241
Arneb الأرنب al‑ʿArnāb Kaninen 25985
Arrakis الراقص ar‑Rāķiṣ Dansaren 83608
Asad Australis (→ Ras Elased) رأس الأسد الجنوبي rās al‑ʿAsad ad‑djanūbī Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud; (lat.) Södra Asad
Asuia (→ Rastaban) الﺷﺠﺎﻉ aš‑Šūia Det gamla kamelstoet
Atik العاتق al‑ʿAtiķ Skuldran (på Perseus) 17448
Auva العوى al‑ʿAuwā Den skällande (hunden) 63090
Awwa (→ Auva)
Azha اشيانة al‑Uði Boet; till persiskans آشيانه (āšijāne), "strutsboet" 13701

(Tillbaka till början)

B

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Batentaban Australis (φ Dra) ﺑﻂﻦ الثعبان baṭúnā aþ-Þūban Ormens mage; (lat.) Södra Batentaban 89908
Batentaban Borealis (χ Dra) Ormens mage; (lat.) Norra Batentaban 89937
Benetnash (→ Alkaid) بنات نعش Bināt nāš (anföraren för) Döttrarna vid likbåren
Betelgeuse ابط الجوزاء ibţ ad-Djauzā Orions armhåla 27989
يد الجوزاء jad ad-Djauzā Orions hand (alt. etym. förklaring)

(Tillbaka till början)

C

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Calbalakrab (→ Antares) قلب العقرب kālʿbā al-ʿAķrab Skorpionens hjärta
Caph (الكف (الخضاب al-Kaff (al-Khadʿib) (den hennamålade) Handflatan 746
Cheleb (→ Celbalrai) (كلب (الراعي kālība (ar-Rāī) Hund (herdens hund)
Celbalrai كلب الراعي kālība ar-Rāī Vallhunden (herdens hund) 86742
Chort الخرت al-Kharāt Det lilla revbenet 54879
Cursa الكرسي al-Kursī (ad-Djauzā) Stolen/fotpallen (till den centrala stjärnan) 23875

(Tillbaka till början)

D

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Dabih Major (β1 Cap) الذابح að-Ðābiḥ Slaktaren; (lat.) Stora Dabih 100345
Dabih Minor (β2 Cap) Slaktaren; (lat.) Lilla Dabih 100325
Dath Elkarti[8] (→ Schedar) الصدر as-Sadr Bröstet
Deneb (α Cyg) ذنب الدجاجة ðánab ad-Dajāja Hönans stjärt 102098
Deneb Alased (→ Denebola) ذنب الاسد ðánab al-Asad Lejonets svans
Deneb Dulfim ذنب الدّلفين ðánab ad-Dulfīn Delfinens stjärt 101421
Deneb Algedi ذنب الجدي ðánab ad-Djādʿi Getens (Stenbockens) svans 107556
Deneb Kaitos ذنب قيطس ðánab al-Ḳaiṭos ad-djanūbī Den södra valfiskens stjärt 3419
Denebola (β Leo) ذنب الاسد ðánab al-Asad Lejonets svans 57632
Diphda (→ Deneb Kaitos) الضفدع الأوّل ad-Dafdā al-ʿuula Den första grodan
Dschubba الجبهة ad-Djabhāt Pannan (på Skorpionen) 78401
Dubhe ظهر الدب الاكبر żār ad-Dubb al-akbar Ryggen på (den) Stora björnen 54061
Dziban الذئبان að-Ðīban De två vargarna

(Tillbaka till början)

E

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Edasich الضبع að-Ðikh Hyenan 75458
Elkhiffa Australis (→ Zubenelgenubi (α Lib)) الكفه al-Kaff(ā)hā Handen; (lat.) Södra Elkhiffa
Elnath النطح an-Naţħ Stångningen (Oxens horn) 25428
Eltanin التنين at-Tannin Draken 87833
Enif (أنف (الفرس Ænif (al-Fūrs) Nosen (på hästen; Pegasus mule) 107315
Errai الراعي ar-Rāī Herden 116727
Etamin (→ Eltanin) التنين at-Tannin Draken
Ettanin (→ Eltanin)

(Tillbaka till början)

F

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Fomalhaut فم الحوت fum al-Hūt (ad-djanūbī) (den södra) Fiskens/valens mun 113368
Furud الفرد al-Farūd De ensamma (ljusa stjärnorna) 30122

(Tillbaka till början)

G

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Gienah (γ Crv) جناح Djanāħ Vinge 59803
Gienah (ε Cyg) 102488
Gienah Corvi (→ Gienah (γ Crv)) (lat.) Korpens vinge
Gienah Ghurab (→ Gienah (γ Crv)) جناح الغراب djanāħ al-Ghurʿab Korpens vinge
Gomeisa مرزم) الغميصاء) (mirzam) al-Ghumaisā Den surögda ((kvinnans) gördel) 36188

(Tillbaka till början)

H

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Hadar حضار Hadār Närvaro el. plats/boplats (jfr. sv. stad [1][2]) 68702
Hamal راس الحمل rās al-Ħamal Vädurens (baggens) huvud 9884
Heka (→ Meissa) الهقعة al-Haḳʿā Den vita pricken
Homam سعد الهمام sād al-Hūmam Den ädelsinnades(1)/modiges lyckostjärna 112029

(Tillbaka till början)

I

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Izar الإزار al-ʿIzār Höftskynket 72105

(Tillbaka till början)

J

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Jabbah الجبهة ad-Djabhā Pannan (på Skorpionen) 79374

(Tillbaka till början)

K

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Kabdhilinan الكعب ذي العنان al-kāb ðīl-ʿInān Hälen på den som håller i tömmarna (Kusken) 23015
Kabelaced (→ Qalb al-Asad) قلب الأسد kālʿbā al-ʿAsad Lejonets hjärta
Kaffaljidhma الكف الجذماء al-Kaff ad-Djaðmā Den avklippta/förkortade handen 12706
Kaitain (→ Alrescha) عقد الخيطين ʿaķd al-Khaiṭain Knutentråden/repet
Kalb al-Asad (→ Qalb al-Asad) قلب الأسد kālʿbā al-ʿAsad Lejonets hjärta
al-Kaprah (→ Talitha Australis (κ UMa)) (القفزة (الثّالثة al-Ḳafzā (aþ-Þalīþā) (det tredje) Språnget (av gasellen)
Kaus Australis (ε Sgr) القوس al-Ķaus Bågen; (lat.) Södra Kaus 90185
Kaus Borealis (λ Sgr) Bågen; (lat.) Norra Kaus 90496
Kaus Media (δ Sgr) Bågen; (lat.) Mellersta Kaus 89931
Keid القيض al-Ķaid Det trasiga äggskalet 19849
Kelb Alrai (→ Celbalrai) كلب الراعي kālība (ar-Rāī) Vallhunden (herdens hund)
Kerb (→ Markab (τ Peg)) قارب Ķārabā Båt
Kiffa Australis (→ Zubenelgenubi (α Lib)) ﻛﻔﻪ Kaff(ā)hu Hand; (lat.) Södra Kiffa
Kiffa Borealis (→ Zubeneschamali (β Lib)) Hand; (lat.) Norra Kiffa
Kitalpha قطعة الفرس ķiṭʿa(t) al-Fūrs En del av hästen 104987
Kochab (β UMi) الكوكب الشمالي al-Kaukāb aš-šamālij Himlakroppen (stjärnan) i norr 72607
Kurhah القرحة al-Ķurhā Hästtecknet (på hästens panna el. mule) 108917
Kursa (→ Cursa) الكرسي al-Kursī (ad-Djauzā) Stolen/fotpallen (till den centrala stjärnan)

(Tillbaka till början)

L

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Lesath اللسعة al-Lasʿhā Gadden (på Skorpionen) 85696
Luh-Denebola (→ Denebola) ذنب الليث ðánab al-Lajþ Lejonets svans

(Tillbaka till början)

M

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Maasym معصم الثّريّا mirʿsam aþ-Þoraiā Ljuskronans/Den lysandes (Herkules) handled 85693
Maaz الماعز al-Māʿiz Getabocken 23416
Mabsuthat (→ Alsciaukat) المبسوطة al-mabsūtah Den utsträckta tassen
Mankib al-Faras (→ Scheat (β Peg)) منكب الفرس mankīb al-Fūrs Hästens (Pegasus) skuldra
Marfik (κ Her) المرفق al-Murfaķ Armbågen (på Herkules) 79043
Marfik (λ Oph) Armbågen (på Ormbäraren) 80883
Markab (α Peg) المركب al-Murāʿkat Sadeln (äv. färdmedlet); ev. feltolkning av
منكب الفرس (mankīb al-Fūrs), "hästens skuldra"
113963
Markab (τ Peg) 115250
Markab (k Pup) 37229
Markab (κ Vel) 45941
Markeb (k Pup) (→ Markab (k Pup)) المركب al-Murāʿkat Sadeln (äv. färdmedlet)
Markeb (κ Vel) (→ Markab (κ Vel))
Matar سعد مطر sād al-Maṭar Regnets lyckostjärna 112158
Mebsuta الذّراع المبسوطه al-ðiraā al-Mabsūṭā Den utsträckta tassen/armen 32246
Megrez المغرز‎ al-Maghriz Basen (på Björnens svans; svansroten) 59774
Meissa (λ Ori) الميسان al-Mai(a)sān Den lysande/skinande 26207
Mekbuda الذّراع المقبوضة al-Maķbuðā Den tillbakahållna tassen/armen 34088
Menkalinan منكب ذي العنان mankīb ðī al-ʿInān Skuldran på den som håller i tömmarna (Kusken) 28360
Menkab (→ Menkar) المنخر al-Minħar Näsborren (på Valfisken)
Menkar 14135
Menkent منكب القنطور mankīb al-Ķanatūr SkuldranKentauren 68933
Menkib (→ Betelgeuse) المنكب الجوزاء al-Munķeb (ad-Djauzā) Skuldran (på Orion)
Merak (β UMa) المراق al-Morāķ Länderna (på Stora björnen) 53910
Mintaka منطقة Minṭaķa Bälte 25930
Mintek al‑Aoua (→ Izar) منطقة العوع minṭaķa al-Auwá Bältet som tillhör den skällande
Mirak (→ Izar) المراق al-Morāķ Länderna
Mirfak مرفق الثّريّا mirfaķ aþ-Þurāia Plejaderna (astronomi)s armbåge 15863
Mirzam (→ Murzim) مرزم Mer(a)zām Härold
Mizar (ζ UMa) المئزر al-Mīzar Förklädet 65378
Mizar (ε Boo) (→ Izar)
Mothallah (→ Ras al-Muthallah) رأس المثلث rās al-Muþāllaþ (den övre delen av) Triangeln
Muphrid مفرد الرامح mufrīd ar-Rāmiħ Lansiärens (Björnvaktarens) ensamma/solitära (stjärna) 67927
Murzim مرزم Mer(a)zām Härold 30324

(Tillbaka till början)

N

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Nair az-Zaurak (→ Ankaa) النائر الزورق an-Nāir az-Zaurāķ Den ljusa (stjärnan) i pinassen (på floden Eridanus)
Nakkar (→ Nekkar) البقّار al-Baķķār Vallpojken
Nashira سعد ناشرة sād Náširā Den lyckliga (stjärnan); Bärare av goda nyheter 106985
Nekkar البقّار al-Baķķār Vallpojken 73555
Nir Saad as-Saaoud (→ Sadalsuud) نائر سعد السعود nāir sād as-Sū(a)ud Lyckans ljusa lyckostjärna
Nushaba (→ Alnasl) النصل zūj an-Našʿšaba Pilspetsen (pilens huvud)
Nihal النهال an-Nihāl Kamelerna (släcker sin törst)[9] 25606
Nusakan النسقان an-Nas(a)ķʿān (de två) Raderna/linjerna (av stjärnor)[10] 75695

(Tillbaka till början)

O

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Okda (→ Alrescha) العقدة al-ʿUķdā Knuten

(Tillbaka till början)

P

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Phacd (→ Phecda) فخذ الدب fakhð ad-Dubb Björnens lår
Phact الفاخته al-Fākhatā Ringduvan 26634
Phad (→ Phecda) فخذ الدب fakhð ad-Dubb Björnens lår
Phecda 58001
Pherkad (γ UMi) أخفى الفرقدين akḫfa al-Farākadāinʿi Den ljussvagare av de två
(eg. Den dolda av (de två) kalvarna)
75097
Pherkard (δ UMi) 85822
Phurud (→ Furud) الفرد al-Fārud De ljusa ensamma (stjärnorna)

(Tillbaka till början)

Q

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Qalb al-Άqrab (→ Antares) قلب العقرب kālʿbā al-ʿAķrab Skorpionens hjärta
Qalb al-Asad قلب الأسد kālʿbā al-ʿAsad Lejonets hjärta 49669

(Tillbaka till början)

R

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Ramih al-Ramih (→ Muphrid) رمح الرامح rumħ ar-Rāmiħ (ev.) Lansiärens lans
Ras Algethi (→ Rasalgethi) رأس الجاثي rās ad-Djaþi Den knäståendes huvud
Ras Alhague رأس الحواء rās al-Ħauwā Ormbärarens (-samlarens) huvud 86032
Ras ad-Djathi (→ Rasalgethi) رأس الجاثي rās ad-Djaþi Den knäståendes huvud
Ras al-Muthallah رأس المثلث rās al-Muþāllaþ Den övre delen av Triangeln 8796
Ras Elased رأس الأسد الجنوبي rās al-ʿAsad ad-djanūbī Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud 47908
Ras Elased Australis (→ Ras Elased) Den södra (stjärnan) i Lejonets huvud; (lat.) Södra Ras Elased
Rasalgethi رأس الجاثي rās ad-Djaþi Den knäståendes huvud 84345
Rasalhague (→ Ras Alhague) رأس الحواء rās al-Ħauwā Ormbärarens (-samlarens) huvud
Rastaban رأس الثعبان rās aþ-Þūban Ormens huvud 85670
Rigel (β Ori) رجل الجبار riǧl ad-Djabbār Jättens (Orions) fot 24436
Rigel Kent (→ Rigil Kent) رجل القنطور ridjl al-Ķanatūr Kentaurens fot
Rigil Kent (α Cen A) 71683
Rigil Kent (α Cen B) 71681
Rigil Kent (α Cen C) Kentaurens fot; äv. Proxima Centauri, (lat.) Närmaste (stjärnan som tillhör/är i) Kentauren 70890
Risha (→ Alrescha) الرشاء ar-Rišā Brunnsrepet
Rucbah (α Aqr) (→ Ruchbah (δ Cas)) الركبة ar-Rūķbā Knäet (på Vattumannen)
Ruchbah (δ Cas) Knäet (på Cassiopeja) 6686
Ruchbah (α Sgr) (→ Rukbat (α Sgr)) ركبة الرامي rūķbā ar-Rāmī Bågskyttens knä
Rukbat (δ Cas) (→ Ruchbah (δ Cas)) الركبة ar-Rūķbā Knäet (på Cassiopeja)
Rukbat (α Sgr) ركبة الرامي rūķbā ar-Rāmī Bågskyttens knä 95347

(Tillbaka till början)

S

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Saad es-Sund (→ Sadalsuud) سعد السعود sād as-Sū(a)ud Lyckans lyckostjärna
Saak (→ Muphrid) (ev.) ساق Sāķ Ben/skenben
Sabik السابق as-Sahēb(r)āķ Den som går före 84012
Sad es-Saud (→ Sadalsuud) سعد السعود sād as-Sū(a)ud Lyckans lyckostjärna
Sadachbia سعد الأخبية sād al-ʿEchbijā Hemmens (tältens) lyckostjärna 110395
Sadalbari ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ sād al-Barī Den upphöjdes lyckostjärna 112748
Sadalmelik سعد الملك sād al-Mūliķ Konungens lyckostjärna 109074
Sadalsund (→ Sadalsuud) سعد السعود sād as-Sū(a)ud Lyckans lyckostjärna
Sadalsuud 106278
Sadr الصدر as-Sadr Bröstet 100453
Sadr ad-Dedjadjet (→ Sadr) صدر الدجاجة sād(u)rā ad-Dežāša Hönans bröst
Sadir (→ Sadr) الصدر as-Sadr Bröstet
Sador (→ Sadr)
Saiph[11] (η Ori) سيف الجبّار sīf ad-Djabbār Jättens (Orions) svärd 25281
Saiph[12] (κ Ori) 27366
Salm (→ Markab (τ Peg))  ?  ? Hink av läder[13]; ev. till lat. sagma[14], "packsadel"[15]
Scheddi (→ Deneb Algedi) جدي Djādʿi Killing
Schedar الصدر as-Sadr Bröstet 3179
Scheat (δ Aqr) (→ Skat (δ Aqr)) الساعد as-Sāid Underarmen; ev. eg. fr. شئت (šīat) "önska"
Scheat (β Peg) 113881
Sharatan (→ Sherawan) الشراطان aš-Šāratani De två tecknen
Shaula الشولاء aš-Šaulā Den höjda stjärten (på Skorpionen) 85927
Shedir (→ Schedar) الصدر as-Sadr Bröstet
Sheliak الشلياق aš-Šelijaāķ (stjärnbilden) Lyran 92420
Shelyak (→ Sheliak)
Sheratim (→ Sherawan) الشراطان aš-Šāratani De två tecknen
Sherawan 8903
Sirrah (→ Alpheratz) سرة الفرس surrāt al-Fūrs Hästens navel
Skat (δ Aqr) الساق as-Sāķ Benet/skenbenet; ev. eg. fr. شئت (šīat) "önska" 113136
Skat (β Peg) (→ Scheat (β Peg))
Suhail (α Car) السهيل as-Suḥail Den lysande/glänsande 30438
Suhail (γ Vel) السهيل المحلف as-Suḥail al-Mūlif Löftets/edens glänsande stjärna 39953
Suhail (λ Vel) السهيل الوزن as-Suḥail al-Wāzn Kretsloppets glänsande stjärna 44816
Suhail Hadar سهيل هدار Suḥail Hadār Markens/platsens (el. nuets) glänsande stjärna 39429
Sulafat السلحفاة as-Sul(a)hāfāt Sköldpaddan (avser landsköldpadda) 93194

(Tillbaka till början)

T

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Tania Australis (μ UMa) القفزة الثّانية al-Ḳafzā aþ-Þanījā Det andra språnget (av gasellen); (lat.) Södra Tania 50801
Tania Borealis (λ UMa) Det andra språnget (av gasellen); (lat.) Norra Tania 50372
Talitha (ι UMa) (→ Talitha Borealis (ι UMa)) القفزة) الثّالثة) (al-Ḳafzā) aþ-Þalīþā Det tredje (språnget av gasellen)
Talitha Australis (κ UMa) القفزة الثّالثة al-Ḳafzā aþ-Þalīþā Det tredje språnget (av gasellen); (lat.) Södra Talitha 44471
Talitha Borealis (ι UMa) Det tredje språnget (av gasellen); (lat.) Norra Talitha 44127
Tarf الطرفة at-Tūrfā Blicken (Lejonets blick) 40526
الطرف at-Tarāf Tippen/änden (på Lejonet) (alt. etym. förklaring)
al-Tarf (→ Tarf) الطرفة at-Tūrfā Blicken (Lejonets blick)
Thalath al-Adzari (→ Wezen (δ CMa)) تالت العذاري tālit al-ʿAþāruij Den tredje jungfrun[16]
Thuban الثعبان aþ-Þūban Ormen 68756
ath-Thurayya الثريا aþ-Þuraija De många små (barnen); dimin. pl. av ثروة (þāruwā), "rikedom, myckenhet"[17];
sv.: Plejaderna (astronomi), sjustjärna -n (vanl. pl. sjustjärnorna)
M45
(SIMBAD)

(Tillbaka till början)

U

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Unukalhai عنق الحية (a)ūnuķ al-Ħaijā Ormens nacke 77070

(Tillbaka till början)

V

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Vega (α Lyr) النسر الواقع an-Nasr al-uwāķī Den dykande örnen 91262

(Tillbaka till början)

W

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Warida (→ Alnasl) النعم الوارد an-Nāam al-Wārid De vandrande strutsarna
Wasat وسط السماء wasaṭā as-Samā Himlens mitt 35550
Wazn (→ Wezn (β Col)) الوزن al-Wāzn Vikten
Wesen (→ Wezen (δ CMa))
Wezen (δ CMa) 34444
Wezn (β Col) 27628

(Tillbaka till början)

Y

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Yed Posterior (ε Oph) مؤخّر يد الحوّاء muaħar jadd al-Haluwā Baksidan av Ormbärarens hand ("handryggen"); (lat.) Bakre Yed 79882
Yed Prior (δ Oph) مقدّم يد الحوّاء muħattām jadd al-Haluwā Framsidan av Ormbärarens hand ("handflatan"); (lat.) Främre Yed 79593

(Tillbaka till början)

Z

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse HIP
Arabiska Translitterering
Zaurac الزورق az-Zaurāķ Båten; avser en liten båt av typen eka, pinass el. (liten) slup 18543
Zavijah (→ Zavijava) الزاوية az-Zāhawijā Hörnet/vinkeln
Zavijava زاوية العواء zāhawijā al-ʿAuwā Hörnet av Auva (den skällande (hunden)) 57757
Zawiah (→ Zavijava) الزاوية az-Zāhawijā Hörnet/vinkeln
Zawiat alawwa (→ Zavijava) زاوية العواء zāhawijā al-ʿAuwā Hörnet av Auva (den skällande (hunden))
Zubenelg (→ Zubenelgenubi (α Lib)) الزبن الجنوبي az-Zuban ad-djanūbī Den södra klon (på Skorpionen)
Zubenelgenubi1 Lib) 72603
Zubenelgenubi2 Lib) 72622
Zubenelschamali (→ Zubeneschamali (β Lib)) الزبن الشمالي az-Zuban aš-šamālij Den norra klon (på Skorpionen)
Zubenesch (→ Zubeneschamali (β Lib))
Zubeneschamali (β Lib) 74785
Zubeneshamali (→ Zubeneschamali (β Lib))

(Tillbaka till början)

Andra objekt

Trivialnamn Arabiskt namn Betydelse SIMBAD
Arabiska Translitterering
Andromedagalaxen مجرة المرأة المسلسلة mūžirā al-Mārʿā al-musalʿselā Andromedas galax, ordagrant "galax(en) som tillhör kvinnan i (stjärn)raden";
beteckningen مجرة المرأة المسلسلة används idag som namn på Andromedagalaxen
(ordsammansättningen och stavningen kan variera en smula, men uttolkningen
är densamma)
M31
لطخة سحابية luʿtacha suhābijā Suddigt/fläckigt moln (ev. litet moln[18] [19]); begreppet är hämtat från
Stjärnbildernas bok av as-Sufi och en notering som lyder:

" اللطخة السحابية ملاصقة للكوكب الرابع عشر الذي في الجنب الايمن من الثلاثة التي فوق الميزر "

Det betyder ung. "fläckigt moln intill planet (nr.) 14 på den högra sidan av
de tre (stjärnorna) ovanför Almizr"
[20] (Almizr refererar möjl. till Mizar (ζ UMa));
beteckningen لطخة سحابية används numera sällan som namn på Andromeda-
galaxen.

Plejaderna (→ ath-Thurayya) (stjärnhop) الثريا aþ-Þuraija De många små (barnen)
Vintergatan (galax) درب التبانة ðarāb at-tabbāina Stigen av ; till درب (ðārāba), "stig" och تبن (tūbbna), "hö"[21]

(Tillbaka till början)

Sökning i Hipparkoskatalogen

Du kan slå upp en stjärna i Hipparkoskatalogen genom att använda dess HIP-beteckning (om sådan anges). Sökbara versioner av katalogen finns på flera astronomiska institutioner webbplatser, bl.a. hos Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS).

CDS tillhandahåller databasen SIMBAD, som har en behändig sökfunktion för beteckningar. Där kan du söka på HIP-beteckning eller trivialnamn (och flera andra beteckningsstandarder, t.ex. Messier- och NGC-nummer). Notera att du vid sökning på en nummerbeteckning i SIMBAD måste ange katalogindikatorn (HIP, M, NGC, o.s.v.) före beteckningen, t.ex. "HIP 12345".

(Tillbaka till början)

Se även

Externa länkar

Svenskspråkiga Wikipedia

Allmän astronomi

Astronomihistoria

Katalogisering av stjärnor

Engelskspråkiga Wikipedia

Andra webbplatser

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of Arabic star names, 21 april 2014.

Citerade källor

 1. "Star Names: Where Do They Come From? And Can You Buy One?". RMSC Strasenburgh Planetarium Information Bulletin, nr. 19, december 1996. Arkiverad 2007.
 2. Kaler, J.B. Sidan Alioth under webbplatsen Stars, Department of Astronomy, University of Illinois, åtkomstdatum 6 maj 2014
 3. Kunitzsch, P., Smart, T. 2006. A Dictionary of Modern star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations, 2:a utg., p. 39. Sky Publishing, Cambridge, Massachusetts, USA. ISBN 978-1-931559-44-7
 4. Kunitzsch, P. 1959, Arabische Sternnamen in Europa, p. 128. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, Tyskland
 5. Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning, p. 443. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 6. Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning, p. 362-367. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 7. Knobel, E. B. 1895. "Al Achsasi Al Mouakket, on a catalogue of stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 55:429. The Royal Astronomical Society, London, Storbritannien. Bibcode:1895MNRAS..55..429K.
 8. Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning, p. 142. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 9. Davis, G. R., Jr. 1944. The pronunciations, derivations, and meanings of a selected list of star names, Popular Astronomy, Vol. 52, p. 21. The Society for Popular Astronomy, Storbritannien.
 10. Kaler, J.B. Sidan Nusakan under webbplatsen Stars, Department of Astronomy, University of Illinois, åtkomstdatum 15 maj 2014
 11. Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning, p. 316. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 12. Kaler, J.B. Sidan Saiph under webbplatsen Stars, Department of Astronomy, University of Illinois, åtkomstdatum 16 maj 2014
 13. Kunitzsch, P., Smart, T. 2006. A Dictionary of Modern star Names: A Short Guide to 254 Star Names and Their Derivations, 2:a utg., p. 329. Sky Publishing, Cambridge, Massachusetts, USA. ISBN 978-1-931559-44-7
 14. Pultar, M. Salm på sidan S under webbplatsen Yildiz adlari sözlüdjü (Dictionary of star names), åtkomstdatum 15 maj 2014
 15. Cavallin, C. 1875-1876. Swensk-Latinsk Ordbok, Senare delen (K—Ö), p. 349, uppslagsord packsadel. Tryckt av Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri i Lund. F. & G. Beijers förlag, Stockholm.
 16. Knobel, E. B. 1895. Al Achsasi Al Mouakket, on a catalogue of stars in the Calendarium of Mohammad Al Achsasi Al Mouakket. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 55:429. Bibcode:1895MNRAS..55..429K.
 17. Allen, R. H. 1963. Star Names: Their Lore and Meaning, p. 398. Dover Publications, Mineola, NY, USA. ISBN 0-486-21079-0. (Nytryck av 1899 års upplaga (som bar titeln Star-Names and Their Meanings), G. E. Stechert, New York, NY, USA.)
 18. Henbest, N. & Couper, H. 1994. The guide to the galaxy, p. 31. Cambridge University Press, Storbritannien. ISBN 0-521-45882-X
 19. Kepple, G.R. & Sanner, G.W. 1998. The Night Sky Observer's Guide, vol. 1, p. 18. Willmann-Bell, Richmond, Virginia, USA. ISBN 0-943396-58-1.
 20. Astronomy Foundation. Sidan لَطْخة سَحابِيّة (Cloudy Stain-Nebula), under webbplatsen Astronomy Foundation, åtkomstdatum 18 maj 2014
 21. Toivanen, S., Sipilä, H., et al.. Webbsidan What is the Milky Way called in Different Languages?. Listan är tillgänglig som PDF-fil: milkyway.pdf (149 kB), åtkomstdatum 18 maj 2014
 22. "[…] Fixstjärnornas bok […]". 1995. Nationalencyklopedin, band 17, uppslagsord al-Sufi. Bra Böcker AB, Höganäs. (I webbversionen av Nationalencyklopedin, NE.se, har verket givits titeln Stjärnbildernas bok (se uppslagsorden Andromedagalaxen och al-Sufi), men ingen referensinformation finns tillgänglig.)

Övriga källor

Dessutom konsulterades Islamic Crescents' Observation Project (ICOP), som i sin tur refererar till:

 • Paul Kunitzch, Tim Smart, Short Guide to Modern Star Names and Their Derivations (1986)
 • Guy Ottewell, The Astronomical Companion (oktober 2011)
 • Abdul-Rahim Bader, Rasd as-Samaʿ ("Observation av himlen") (oktober 2011)
 • Hamid An-Naimy Elm al-Falak ("Astronomi") (oktober 2011)
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
in this wiki
other languages
Toolbox