ภาษาอื่น ๆ

Stellarium เกิดขึ้นได้จากความพยายามของทีมนักพัฒนา โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากกลุ่มคนและองค์กรเหล่านี้:

ผู้สนับสนุน

 • Sourceforge, which has pushed many terabytes of data for Stellarium during the life of the project.
 • Launchpad for hosting the project trackers.
 • Github for hosting the project trackers.
 • Transifex for hosting the project translation system.

ชุมชน

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนผู้ใช้ Stellarium

 • ผู้แปลโปรแกรม
 • ผู้แปลคู่มือการใช้งาน
 • ผู้จัดทำภูมิทัศน์
 • ผู้เขียนวิกิ
 • ผู้ทดสอบและผู้รายงานข้อผิดพลาด
 • ผู้บริจาค

นักพัฒนาเดิม

หลายคนเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนา แต่ปัจจุบันไม่มีความเคลื่อนไหว ผลงานของพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อโครงการอย่างมาก:

 • Matthew Gates (doc author/developer)
 • Johannes Gajdosik (นักพัฒนา)
 • Rob Spearman (นักพัฒนา)
 • Ferdinand Majerech (นักพัฒนา)
 • Jörg Müller (นักพัฒนา)
 • Barry Gerdes (tester)

มิตรสหาย

langlinks