description.be.utf8   description.be.utf8 
<h2>Кітайскія</h2> <h2>Кітайскія</h2>
<p>Кітайская культура захоўвае адзін з найпадрабязьнейшых збораў вынікаў на зіраньняў за небам да 18 ст., калі заходняя астраномія зрабіла прарыў у дас ьледаваньнях, пачаўшы выкарыстоўваць навуковыя мэтады.</p> <p>Кітайская культура захоўвае адзін з найпадрабязьнейшых збораў вынікаў на зіраньняў за небам да 18 ст., калі заходняя астраномія зрабіла прарыў у дас ьледаваньнях, пачаўшы выкарыстоўваць навуковыя мэтады.</p>
<p>У Stellarium на гэты час маецца толькі траціна кітайскага збору Сінґуан (на кітайскай: 星官; на піньінь: xīngguān), кітайскія назвы зорак адсутнічаюц ь. Праект пад кіраўніцтвам Ґ.С.К.Лі працуе над пабудовай поўнай кітайскай н ябеснай культуры для Stellarium на падставе зьвестак з <i>Ісянкаочэн</i> (н а кітайскай: 儀象考成; на піньінь: yíxiàngkǎochéng), імпэратарскага попісу астр аноміі, скончанага ў 1756 годзе, які зьяўляецца галоўнай крыніцай кітайскіх назваў сінґуан і зорак, якія выкарыстоўваюцца й сёньня.</p> <p>У Stellarium на гэты час маецца толькі траціна кітайскага збору Сіньґуан (на кітайскай: 星官; на піньінь: xīngguān), кітайскія назвы зорак адсутнічаю ць. Праект пад кіраўніцтвам Ґ.С.К.Лі працуе над пабудовай поўнай кітайскай нябеснай культуры для Stellarium на падставе зьвестак з <i>Ісянькаочэнь</i> (на кітайскай: 儀象考成; на піньінь: yíxiàngkǎochéng), імпэратарскага попісу а страноміі, скончанага ў 1756 годзе, які зьяўляецца галоўнай крыніцай кітайс кіх назваў сіньґуан і зорак, якія выкарыстоўваюцца й сёньня.</p>
<h3>Сінґуан</h3> <h3>Сіньґуан</h3>
<p>Галоўнае адрозьненьне сінґуан ад сузор'я ў тым, што сузор'е спачылаецца <p>Галоўнае адрозьненьне сіньґуан ад сузор'я ў тым, што сузор'е спасылаецца
на пэўную вобласьць нябеснага купалу, а сінґуан — толькі на пэўны рысунак з на пэўную вобласьць нябеснага купалу, а сіньґуан — толькі на пэўны рысунак
зорак. Найбліжэйшы тэрмін у заходняй астраноміі — «астэрызм», але, у адроз з зорак. Найбліжэйшы тэрмін у заходняй астраноміі — «астэрызм», але, у адр
ьненьне ад астэрызмаў, сінґуан маюць афіцыйны статус.</p> озьненьне ад астэрызмаў, сіньґуан маюць афіцыйны статус.</p>
<p>Колькасьць сінґуан была розная ў розныя часы кітайскай гісторыі, новыя с інґуан былі створаныя калі сталі назірацца больш слабыя зоркі, і некаторыя старыя сінґуан былі адкінутыя, калі іхны рысунак больш не назіраўся (найпер ш за кошт уласнага руху зорак). Сінґуан каля паўднёвага нябеснага полюсу бы лі створаныя пад уплывам заходніх сузор'яў, прынесеных у Кітай каталіцкімі місіянэрамі.</p> <p>Колькасьць сіньґуан была розная ў розныя часы кітайскай гісторыі, новыя сіньґуан былі створаныя калі сталі назірацца больш слабыя зоркі, і некаторы я старыя сіньґуан былі адкінутыя, калі іхны рысунак больш не назіраўся (най перш за кошт уласнага руху зорак). Сіньґуан каля паўднёвага нябеснага полюс у былі створаныя пад уплывам заходніх сузор'яў, прынесеных у Кітай каталіцк імі місіянэрамі.</p>
<p>Агулам Ісянкаочэн утрымлівае 300 сінґуан. <p>Агулам Ісянькаочэнь утрымлівае 300 сіньґуан.</p>
<p>Выціснутыя заходнімі сузор'ямі, сінґуан болей ня маюць актыўнага выкарыс таньня.</p> <p>Выціснутыя заходнімі сузор'ямі, сіньґуан болей ня маюць актыўнага выкары станьня.</p>
<h3>Назвы зорак</h3> <h3>Назвы зорак</h3>
<p>У традыцыйных кітайскіх назвах зорак назіраецца пэўная сыстэмнасьць: яны атрымоўваліся праз спалучэньне назвы сінґуан, у якім знаходзіцца зорка, і ліку, які звычайна адлюстроўваў становішча зоркі ў сінґуан. Калі ў часы Іся нкаочэн з дапамогай лепшых прылад сталі назірацца больш слабыя зоркі, іх на зывалі спалучэньнем назвы найбліжэйшага да зоркі сінґуан зь лікам, які павя лічваецца. <p>У традыцыйных кітайскіх назвах зорак назіраецца пэўная сыстэмнасьць: яны атрымоўваліся праз спалучэньне назвы сіньґуан, у якім знаходзіцца зорка, і ліку, які звычайна адлюстроўваў становішча зоркі ў сіньґуан. Калі ў часы І сянькаочэн з дапамогай лепшых прылад сталі назірацца больш слабыя зоркі, іх называлі спалучэньнем назвы найбліжэйшага да зоркі сіньґуан зь лікам, які павялічваецца.</p>
<p>Агулам Ісянкаочэн утрымлівае агулам 3083 зорак. Поўны сьпіс, у якімі усі м 3083 зоркам ставяцца адпаведнікі з сучасных каталёґаў, не існуе дагэтуль. </p> <p>Агулам Ісянкаочэнь утрымлівае агулам 3083 зорак. Поўнага сьпісу, у якімі усім 3083 зоркам ставяцца адпаведнікі з сучасных каталёґаў, не існуе дагэт уль.</p>
<p>У адрозьненьне ад сінґуан, традыцыйныя кітайскія назвы зорак усё яшчэ шы рока ўжываюцца й сёньня, нават часьцей, чым абазначэньні Баера ці Флэмстыда .</p> <p>У адрозьненьне ад сіньґуан, традыцыйныя кітайскія назвы зорак усё яшчэ ш ырока ўжываюцца й сёньня, нават часьцей, чым абазначэньні Баера ці Флэмстыд а.</p>
<h3>Вонкавыя спачылкі</h3> <h3>Вонкавыя спачылкі</h3>
<ul> <ul>
<!-- DEAD LINK li><a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/en_US/web /spm/starshine/interactive-star-maps.html">Зорныя карты Касьмічнага музэю Г анконґа</a --> <li><a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/StarShine/HKSkyMap/e_st arshine_hkskymap.htm">Зорныя карты Касьмічнага музэю Ганконґа</a>
<li><a href="http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultural_astronom y/cultures_china-4.html">http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultu ral_astronomy/cultures_china-4.html</a> <li><a href="http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultural_astronom y/cultures_china-4.html">http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultu ral_astronomy/cultures_china-4.html</a>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellations">Кітайскія сузор'і, анґламоўная Вікіпэдыя</a> <li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellation">Кітайскія сузор'і, анґламоўная Вікіпэдыя</a>
<li><a href="http://www.ianridpath.com/startales/startales2a.htm">http://ww w.ianridpath.com/startales/startales2a.htm</a> <li><a href="http://www.ianridpath.com/startales/startales2a.htm">http://ww w.ianridpath.com/startales/startales2a.htm</a>
<li><a href="http://www.chinapage.com/astronomy/astronomy.html">http://www. chinapage.com/astronomy/astronomy.html</a> <li><a href="http://www.chinapage.com/astronomy/astronomy.html">http://www. chinapage.com/astronomy/astronomy.html</a>
<li><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Chinese_ast ronomy">Ісянкаочэн</a> (ВікіСховішча)</li> <li><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Chinese_ast ronomy">Ісянькаочэнь</a> (ВікіСховішча)</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest">Фэрдынанд Вэр біст</a> (анґламоўная Вікіпэдыя)</li> <li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest">Фэрдынанд Вэр біст</a> (анґламоўная Вікіпэдыя)</li>
</ul> </ul>
<h3>Стваральнік</h3> <h3>Стваральнік</h3>
<p><p>Гэтая нябесная культура была створаная <i>Кэры Бэрґлунд</i> з Дыджыта ліс Эдукэйшн Салюшнз на падставе <a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/ Space/en_US/web/spm/starshine/interactive-star-maps.html">Зорных карт Касьм ічнага музэю Ганконґа</a>.</p> <p><p>Гэтая нябесная культура была створаная <i>Кэры Бэрґлунд</i> з Дыджыта ліс Эдукэйшн Салюшнз на падставе <a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/ Space/StarShine/HKSkyMap/e_starshine_hkskymap.htm">Зорных карт Касьмічнага музэю Ганконґа</a>.</p>
 End of changes. 12 change blocks. 
15 lines changed or deleted 15 lines changed or added

This html diff was produced by rfcdiff 1.41. The latest version is available from http://tools.ietf.org/tools/rfcdiff/