description.hu.utf8   description.hu.utf8 
<h3>Aztk</h3> <h3>Azték/h3>
<p align="justify"><img src="aztec0.png" width="150" height="146" align="le <p align="justify"><img src="aztec0.png" width="150" height="146" align="le
ft" />Az kori aztkok szmra a csillagok mozgsnak ismerete fontos volt a napt ft" />Az ókori aztékok számára a csillagok mozgásának ismerete fontos volt
r, tovbb a mezgazdasg s a szent ciklusok ignyei miatt. Ennek a tudsnak nagy a naptár, továbbá a mezőgazdaság és a szent ciklusok igényei miatt. Ennek a
rsze elveszett a spanyol hdtk puszttsai miatt, ami a 16. szzadban trtnt.</ tudásnak nagy része elveszett a spanyol hódítók pusztításai miatt, ami a 1
p> 6. században történt.</p>
<p align="justify">Az aztk trsadalom elemei, mint a kultra, a gazdasg s a t <p align="justify">Az azték társadalom elemei, mint a kultúra, a gazdaság é
udomny megrzdtek a <em>tlacuilos</em> szban, ami az si <em>tlacuiloa</em> s a tudomány, megőrződtek a <em>tlacuilos</em> szóban, ami az ősi <em>tlac
navatl szbl ered, aminek jelentse <em>rajzokkal rni</em>. Ezeket az rsokat uiloa</em> navatl szóból ered, aminek jelentése <em>rajzokkal írni</em>. Ez
gynevezett <em>amoxcalli</em>-kban troltk (jelentse: amoxtli - knyvek, cal eket az írásokat úgynevezett <em>amoxcalli</em>-kban tárolták (jelentése: a
li - hz). Ksbb ezek "kdex" nven vltak ismertt (a "kdex" latin sz, jelentse: moxtli - könyvek, calli - ház). Később ezek "kódex" néven váltak ismertté
rott knyv).</p> (a "kódex" latin szó, jelentése: írott könyv).</p>
<p align="justify">A spanyol hdtk a kdexek tbbsgt megsemmistettk.</p> <p align="justify">A spanyol hódítók a kódexek többségét megsemmisítették.<
/p>
<h5 align="center"><img src="edificios.png" width="321" height="156" /><br /> <h5 align="center"><img src="edificios.png" width="321" height="156" /><br />
<em>Csillagszati plet</em></h5> <em>Csillagászati épület</em></h5>
<p align="justify">Az aztk csillagszati ismeretek a megmaradt kdexekben csa <p align="justify">Az azték csillagászati ismeretek a megmaradt kódexekben
k tredkesek. A kvetkez kp egy aztkok ltal is ismert csillagkpet mutat, ami csak töredékesek. A következő kép egy aztékok által is ismert csillagképet
megmaradt az n. <em>Primeros Memoriales</em> ("elso emlkek") elnevezs lersb mutat, ami megmaradt az ún. <em>Primeros Memoriales</em> ("első emlékek") e
an, ami a 16. szzadban kszlt Fray Bernardino de Sahagun ltal.</p> lnevezésű leírásban, ami a 16. században készült Fray Bernardino de Sahagun
által.</p>
<p align="center"><img src="Primeros_Memoriales.png" width="399" height="35 1" /></p> <p align="center"><img src="Primeros_Memoriales.png" width="399" height="35 1" /></p>
<p align="justify">Ebben megtallhat nhny csillagkp magyarzata, amik a Stell arium programban is szerepelnek.</p> <p align="justify">Ebben megtalálható néhány csillagkép magyarázata, ami a Stellarium programban is szerepel.</p>
<h4><em>Mamalhuaztli</em></h4> <h4><em>Mamalhuaztli</em></h4>
<p align="justify"><img src="mamalhuaztli_t.png" width="100" height="107" h space="7" align="left" />Az si aztkok az Orion-vet Mamalhuaztli nven ismert k, s azokat a farudakat jelkpezte, amikkel azt a tzet gyjtottk meg, amivel 52 vente megemlkeztek az "vek sszektsrl". Ez egybeesett a <em>xiuhtzitzquil o</em> nev v kezdetvel.</p> <p align="justify"><img src="mamalhuaztli_t.png" width="100" height="107" h space="7" align="left" />Az ősi aztékok az Orion-övet Mamalhuaztli néven is merték, és azokat a farudakat jelképezte, amikkel azt a tüzet gyújtották me g, amivel 52 évente megemlékeztek az "évek összekötéséről". Ez egybeesett a <em>xiuhtzitzquilo</em> nevű év kezdetével.</p>
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img src="mamalhuaztli_image.png" width="147" height="135 " /></p> <p align="center"><img src="mamalhuaztli_image.png" width="147" height="135 " /></p>
<h4><em>Tianquiztli</em></h4> <h4><em>Tianquiztli</em></h4>
<p align="justify"><img src="Tianquiztli_T.png" width="100" height="107" al ign="left" />Az ltalunk Plejdok nven ismert csillagcsoport neve <em>Tianqui ztli</em> volt, aminek jelentse: "piac". Ez taln abbl ered, hogy ekkor nagy tmeg gylt ssze a piacokon, ahol egy krn bell egy-kt ember klnfle javakat r ustott.</p> <p align="justify"><img src="Tianquiztli_T.png" width="100" height="107" al ign="left" />Az általunk Plejádok néven ismert csillagcsoport neve <em>Tian quiztli</em> volt, aminek jelentése: "piac". Ez talán abból ered, hogy ekko r nagy tömeg gyűlt össze a piacokon, ahol egy körön belül egy-két ember kül önféle javakat árusított.</p>
<p align="center"><img src="tiaquitztli_image.png" width="141" height="141" /></p> <p align="center"><img src="tiaquitztli_image.png" width="141" height="141" /></p>
<p align="justify">Napjainkban Mexikban az utcai piacok neve <em>Tianguis</ em>.</p> <p align="justify">Napjainkban Mexikóban az utcai piacok neve <em>Tianguis< /em>.</p>
<h4><em>Citlaltlachtli</em></h4> <h4><em>Citlaltlachtli</em></h4>
<p align="justify"><img src="citlaltlachtli_t.png" width="100" height="107" align="left" />Az Ikrek csillagkp neve <em>Citlaltlachtli</em>, aminek jel entse "a csillagok labdajtka". Ennek a jtknak ritulis jelentsge volt s egy termszetes gumibl kszlt labdval jtszottk. A labda mozgsa a Nap s a Hold moz gst jelkpezte. </p> <p align="justify"><img src="citlaltlachtli_t.png" width="100" height="107" align="left" />Az Ikrek csillagkép neve <em>Citlaltlachtli</em>, aminek je lentése "a csillagok labdajátéka". Ennek a játéknak rituális jelentősége vo lt és egy természetes gumiból készült labdával játszották. A labda mozgása a Nap és a Hold mozgását jelképezte. </p>
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
<h4><em>Xonecuilli</em></h4> <h4><em>Xonecuilli</em></h4>
<p align="justify"><img src="xonecuilli_t.png" width="100" height="107" ali gn="left" />A Kismedve csillagkp neve <em>Xonecuilli</em>, aminek jelentse: "csavart lb", s egy Nanahuatzin nev szereplre vonatkozik, akit csavart lbb al brzoltak, amit sebek s kelsek bortottak. Ez a beteg isten felldozta magt , hogy <em>Tonatiuh</em>, azaz Napisten vljon belle. </p> <p align="justify"><img src="xonecuilli_t.png" width="100" height="107" ali gn="left" />A Kismedve csillagkép neve <em>Xonecuilli</em>, aminek jelentés e: "csavart láb", és egy Nanahuatzin nevű szereplőre vonatkozik, akit csava rt lábbal ábrázoltak, amit sebek és kelések borítottak. Ez a beteg isten fe láldozta magát, hogy <em>Tonatiuh</em>, azaz Napisten váljon belőle. </p>
<p align="center"><img src="nanahuatzin.png" width="141" height="138" /></p > <p align="center"><img src="nanahuatzin.png" width="141" height="138" /></p >
<p align="justify">Ugyanakkor ez a csillagkp kapcsolatban van a Dl Keresztj e csillagkppel s az azt krlvev csillagokkal is; ennek neve <em>Tezozomoc< /em>. A Sahagun a nevt az S-alak kenyrre val hasonlsg miatt kapta, amit az aztkok <em>xonecuilli</em> nven ismertek.</p> <p align="justify">Ugyanakkor ez a csillagkép kapcsolatban van a Dél Keresz tje csillagképpel és az azt körülvevő csillagokkal is; ennek neve <em>Tez ozomoc</em>. A Sahagun a nevét az S-alakú kenyérre való hasonlóság miatt ka pta, amit az aztékok <em>xonecuilli</em> néven ismertek.</p>
<p align="center"><img src="xonecuilli_Glifo.png" width="300" height="149" /><br /><em>xonecuilli</em></p> <p align="center"><img src="xonecuilli_Glifo.png" width="300" height="149" /><br /><em>xonecuilli</em></p>
<h4><em>Citlalcolotl</em></h4> <h4><em>Citlalcolotl</em></h4>
<p align="justify"><img src="colotlixayac_t.png" width="100" height="100" a lign="left" />A Florentino kdex szerint a Sahagun kzelben lv csillagok neve <em>Citlalcolotl</em>, vagyis "skorpi csillag". Tezozomoc is emlti a "skor pi csillag"-ot, s a <em>Colotlixayac</em> nevet hasznlja r, aminek jelent se: "a skorpi arca".</p> <p align="justify"><img src="colotlixayac_t.png" width="100" height="100" a lign="left" />A Florentino kódex szerint a Sahagun közelében lévő csillagok neve <em>Citlalcolotl</em>, vagyis "skorpió csillag". Tezozomoc is említi a "skorpió csillag"-ot, és a <em>Colotlixayac</em> nevet használja rá, am inek jelentése: "a skorpió arca".</p>
<h5 align="center"><img src="colotlixayac_image.png" width="158" height="26 6" /><br /> <h5 align="center"><img src="colotlixayac_image.png" width="158" height="26 6" /><br />
<em>Paris Codex</em></h5> <em>Párizsi kódex</em></h5>
<p align="justify">A Prizsi kdex egyik fejezetben, ahol az llatvi jegyek ll <p align="justify">A Párizsi kódex egyik fejezetében, ahol az Állatövi jegy
atait brzoljk, tbbek kztt megjelenik a skorpi is az gi Srkny testrl lgva.</ ek állatait ábrázolják, többek között megjelenik a skorpió is az Égi Sárkán
p> y testéről lógva.</p>
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
<h3>Conclusion</h3> <h3>Megjegyzés</h3>
<p align="justify"> rdemes megemlteni, hogy nhny csillagkp megnevezse vitat <p align="justify"> Érdemes megemlíteni, hogy néhány csillagkép megnevezése
ott, s bizonyra egyb csillagkpeket is be lehetne mutatni. Brmilyen megjegyz vitatott, és bizonyára egyéb csillagképeket is be lehetne mutatni. Bármily
st, kiegsztst, korrekcit szvesen fogadunk ezzel kapcsolatban, hogy megrzhes en megjegyzést, kiegészítést, korrekciót szívesen fogadunk ezzel kapcsolatb
sk s bemutathassuk az aztk csillagszati ismereteket.</p> an, hogy megőrízhessük és bemutathassuk az azték csillagászati ismereteket.
</p>
<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
<h3>Kls hivatkozsok</h3> <h3>Külső hivatkozások</h3>
<ul> <ul>
<li><a href="http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras30/notas3/s ec_1.html">Fuego Nuevo</a></li> <li><a href="http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras30/notas3/s ec_1.html">Fuego Nuevo</a></li>
<li><a href="http://www.lienzo.ufm.edu/cms/es/what_images_represent">Lien <li><a href="http://www.lienzo.ufm.edu/cms/es/what_images_represent">Lien
zo zo mexica</a></li>
mexica</a></li>
<li><a href="http://www.montero.org.mx/constelaciones.htm">Constelaciones Prehisp&#225;nicas</a></li> <li><a href="http://www.montero.org.mx/constelaciones.htm">Constelaciones Prehisp&#225;nicas</a></li>
<li><a href="http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ <li><a href="http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/
cienc">Arqueoastronom&#237;a cienc">Arqueoastronom&#237;a y desarrollo de las ciencias en el M&#233;xico
y desarrollo de las ciencias en el M&#233;xico prehisp&#225;nico</a></l prehisp&#225;nico</a></li>
i> <li><a href="http://www.jstor.org/stable/660290?origin=JSTOR-pdf">The Que
<li><a href="http://www.jstor.org/stable/660290?origin=JSTOR-pdf">The Que stion of the Zodiac in America</a></li>
stion
of the Zodiac in America</a></li>
<li><a href="http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mythology/tianquiztli _p">Tianquiztli</a></li> <li><a href="http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/mythology/tianquiztli _p">Tianquiztli</a></li>
<li><a href="http://www.iconio.com/ABCD/F/INDEX.PDF">Los c&#243;dices de M&#233;xico</a></li> <li><a href="http://www.iconio.com/ABCD/F/INDEX.PDF">Los c&#243;dices de M&#233;xico</a></li>
<li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dices_coloniales_de_M%C3 %A9xico">Los <li><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dices_coloniales_de_M%C3 %A9xico">Los
c&#243;dices coloniales de M&#233;xico</a></li> c&#243;dices coloniales de M&#233;xico</a></li>
<li><a href="http://www.traduccionliteraria.org/1611/esc/america/sahagun. htm">Real <li><a href="http://www.traduccionliteraria.org/1611/esc/america/sahagun. htm">Real
c&#233;dula prohibiendo la historia general de las cosas de Nueva Espa& c&#233;dula prohibiendo la historia general de las cosas de Nueva Espa&
#241;a de Fray #241;a de Fray Bernardino de Sahag&#250;n</a></li>
Bernardino de Sahag&#250;n</a></li>
<li><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Akapochtli">Akapochtl i</a></li> <li><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Akapochtli">Akapochtl i</a></li>
<li><a href="http://mexican-jaguars.tripod.com/nahuamayanumbersystem/id14 .html">The Calendar and Its Cycles</a></li> <li><a href="http://mexican-jaguars.tripod.com/nahuamayanumbersystem/id14 .html">The Calendar and Its Cycles</a></li>
<li><a href="http://books.google.com.mx/books?id=kxPjdY1PJjEC&amp;pg=PA11 8&amp;lpg=PA118&amp;dq=Colotlixayac&amp;source=bl&amp;ots=F6xlTU1rer&amp;si g=9q_8ApdMTw5l9kagolArj5cPSMk&amp;hl=es&amp;ei=xoMeS8ToJoS1tgfpwv2cCg&amp;s a=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=5&amp;ved=0CBsQ6AEwBA#v=one page&amp;q=Colotlixayac&amp;f=false">Iconograf&#237;a mexicana, Volumen 3</ a></li> <li><a href="http://books.google.com.mx/books?id=kxPjdY1PJjEC&amp;pg=PA11 8&amp;lpg=PA118&amp;dq=Colotlixayac&amp;source=bl&amp;ots=F6xlTU1rer&amp;si g=9q_8ApdMTw5l9kagolArj5cPSMk&amp;hl=es&amp;ei=xoMeS8ToJoS1tgfpwv2cCg&amp;s a=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum=5&amp;ved=0CBsQ6AEwBA#v=one page&amp;q=Colotlixayac&amp;f=false">Iconograf&#237;a mexicana, Volumen 3</ a></li>
<li><a href="http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/codices/paris.html" >El C&#243;dice Par&#237;s</a></li> <li><a href="http://www.famsi.org/spanish/mayawriting/codices/paris.html" >El C&#243;dice Par&#237;s</a></li>
<li><a href="http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatu ra/leyenda/mexicas/mexsolun.html">El nacimiento del sol y la luna</a></li> <li><a href="http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/literatu ra/leyenda/mexicas/mexsolun.html">El nacimiento del sol y la luna</a></li>
<li><a href="http://aulex.org/nah-es/">Diccionario n&aacute;huatl - espa& #241;ol en l&#237;nea en AULEX</a></li> <li><a href="http://aulex.org/nah-es/">Diccionario n&aacute;huatl - espa& #241;ol en l&#237;nea en AULEX</a></li>
<li><a href="http://sepiensa.org.mx/contenidos/fd_depo/nahuatl/tlach_1.ht ml">Tlachtli</a></li> <li><a href="http://sepiensa.org.mx/contenidos/fd_depo/nahuatl/tlach_1.ht ml">Tlachtli</a></li>
</ul> </ul>
<h3>Ksznetnyilvnts</h3> <h3>Köszönetnyilvánítás</h3>
<ul> <ul>
<li>Javier G&#243;mez Sandoval</li> <li>Javier G&#243;mez Sandoval</li>
<li>Martha Patricia Rivera</li> <li>Martha Patricia Rivera</li>
<li>Emilio Ram&#243;n Bola&#241;os Guerra</li> <li>Emilio Ram&#243;n Bola&#241;os Guerra</li>
<li>Hector Vega</li> <li>Hector Vega</li>
<li>Rafael Rojas Segoviano</li> <li>Rafael Rojas Segoviano</li>
<li>Juan Caballero</li> <li>Juan Caballero</li>
<li>SAAGS</li> <li>SAAGS</li>
</ul> </ul>
<h3>A spanyol vltozat szerzje</h3> <h3>A spanyol változat szerzője</h3>
<p><strong>Enrique G&#243;mez Candelario</strong><br /> <p><strong>Enrique G&#243;mez Candelario</strong><br />
<a href="mailto:aldeaglobal@gmail.com">aldeaglobal@gmail.com</a><br /> <a href="mailto:aldeaglobal@gmail.com">aldeaglobal@gmail.com</a><br />
<a href="http://www.wirikuta.org/comala">http://www.wirikuta.org/comala</ a></p> <a href="http://www.wirikuta.org/comala">http://www.wirikuta.org/comala</ a></p>
<h5 align="center">Magyar fordts: <br />misibacsi </h5> <h5 align="center">Magyar fordítás: <br />misibacsi </h5>
 End of changes. 19 change blocks. 
51 lines changed or deleted 50 lines changed or added

This html diff was produced by rfcdiff 1.41. The latest version is available from http://tools.ietf.org/tools/rfcdiff/