star_names.fab   star_names.fab 
677|_("Alpheratz") 677|_("Alpheratz")
746|_("Caph") 746|_("Caph")
1067|_("Algenib") 1067|_("Algenib")
1562|_("Deneb Kaitos Shemali")
2081|_("Ankaa") 2081|_("Ankaa")
3179|_("Shedir") 3179|_("Shedir")
3419|_("Diphda") 3419|_("Diphda")
3829|_("van Maanen 2") 3829|_("van Maanen 2")
4427|_("Navi")
5364|_("Deneb Algenubi")
5447|_("Mirach") 5447|_("Mirach")
5542|_("Marfark")
6411|_("Adhil") 6411|_("Adhil")
6686|_("Ruchbah") 6686|_("Ruchbah")
7097|_("Kullat Nunu")
7588|_("Achernar") 7588|_("Achernar")
7607|_("Nembus")
8198|_("Torcularis Septentrionalis")
8645|_("Baten Kaitos") 8645|_("Baten Kaitos")
8796|_("Mothallah") 8796|_("Mothallah")
8832|_("Mesarthim") 8832|_("Mesarthim")
8903|_("Sheratan") 8903|_("Sheratan")
9487|_("Alrescha") 9487|_("Alrischa")
9640|_("Almaak") 9640|_("Almaak")
9884|_("Hamal") 9884|_("Hamal")
10826|_("Mira") 10826|_("Mira")
11767|_("Polaris") 11767|_("Polaris")
12706|_("Kaffaljidhma")
13268|_("Miram")
13288|_("Angetenar")
13701|_("Azha") 13701|_("Azha")
13847|_("Acamar") 13847|_("Acamar")
13879|_("Gorgonea Secunda")
14135|_("Menkar") 14135|_("Menkar")
14354|_("Gorgonea Tertia")
14576|_("Algol") 14576|_("Algol")
14668|_("Misam")
14817|_("Gorgonea Quarta")
14838|_("Botein") 14838|_("Botein")
15197|_("Zibal") 15197|_("Zibal")
15863|_("Mirphak") 15863|_("Mirphak")
17378|_("Rana")
17448|_("Atik") 17448|_("Atik")
17489|_("Celaeno") 17489|_("Celaeno")
17499|_("Electra") 17499|_("Electra")
17531|_("Taygeta") 17531|_("Taygeta")
17573|_("Maia") 17573|_("Maia")
17579|_("Asterope") 17579|_("Asterope")
17608|_("Merope") 17608|_("Merope")
17702|_("Alcyone") 17702|_("Alcyone")
17847|_("Atlas") 17847|_("Atlas")
17851|_("Pleione") 17851|_("Pleione")
18543|_("Zaurak") 18543|_("Zaurak")
18614|_("Menkib") 18614|_("Menkib")
19587|_("Beid") 19587|_("Beid")
19849|_("Keid") 19849|_("Keid")
20205|_("Hyadum I")
20455|_("Hyadum II")
20648|_("Cleeia")
20889|_("Ain") 20889|_("Ain")
21393|_("Theemim")
21421|_("Aldebaran") 21421|_("Aldebaran")
21594|_("Sceptrum")
22449|_("Tabit")
23015|_("Hassaleh")
23203|_("Hind's Crimson Star") 23203|_("Hind's Crimson Star")
23416|_("Almaaz")
23453|_("Haedus")
23767|_("Hoedus II")
23875|_("Cursa") 23875|_("Cursa")
24186|_("Kapteyn's Star") 24186|_("Kapteyn's Star")
24436|_("Rigel") 24436|_("Rigel")
24608|_("Capella") 24608|_("Capella")
25336|_("Bellatrix") 25336|_("Bellatrix")
25428|_("Alnath") 25428|_("Alnath")
25606|_("Nihal") 25606|_("Nihal")
25923|_("Thabit")
25930|_("Mintaka") 25930|_("Mintaka")
25985|_("Arneb") 25985|_("Arneb")
26207|_("Meissa") 26207|_("Meissa")
26241|_("Hatsya")
26311|_("Alnilam") 26311|_("Alnilam")
26634|_("Phact") 26634|_("Phact")
26727|_("Alnitak") 26727|_("Alnitak")
27366|_("Saiph") 27366|_("Saiph")
27628|_("Wazn") 27628|_("Wazn")
27989|_("Betelgeuse") 27989|_("Betelgeuse")
28360|_("Menkalinan") 28360|_("Menkalinan")
29655|_("Propus") 28437|_("Propus")
29034|_("Al Kurud")
29655|_("Tejat Prior")
30089|_("Red Rectangle") 30089|_("Red Rectangle")
30122|_("Furud") 30122|_("Furud")
30324|_("Mirzam") 30324|_("Mirzam")
30343|_("Tejat") 30343|_("Tejat Posterior")
30438|_("Canopus") 30438|_("Canopus")
31646|_("Plaskett's star") 31646|_("Plaskett's star")
31681|_("Alhena") 31681|_("Alhena")
32246|_("Mebsuta") 32246|_("Mebsuta")
32349|_("Sirius") 32349|_("Sirius")
32362|_("Alzirr")
33579|_("Adhara") 33579|_("Adhara")
34045|_("Muliphein") 34045|_("Muliphein")
34088|_("Mekbuda") 34088|_("Mekbuda")
34444|_("Wezen") 34444|_("Wezen")
35264|_("Tureis")
35488|_("Bernes 135") 35488|_("Bernes 135")
35550|_("Wasat") 35550|_("Wasat")
35904|_("Aludra") 35904|_("Aludra")
36188|_("Gomeisa") 36188|_("Gomeisa")
36208|_("Luyten's Star") 36208|_("Luyten's Star")
36850|_("Castor") 36850|_("Castor")
37229|_("Markeb")
37279|_("Procyon") 37279|_("Procyon")
37826|_("Pollux") 37826|_("Pollux")
38170|_("Asmidiske")
39429|_("Naos") 39429|_("Naos")
39953|_("Regor") 39953|_("Regor")
40167|_("Tegmine") 40167|_("Tegmine")
40526|_("Tarf")
41037|_("Avior") 41037|_("Avior")
41075|_("Alsciaukat")
41704|_("Muscida") 41704|_("Muscida")
42402|_("Minchir")
42806|_("Asellus Borealis") 42806|_("Asellus Borealis")
42911|_("Asellus Australis") 42911|_("Asellus Australis")
43813|_("Hydrobius")
44066|_("Acubens") 44066|_("Acubens")
44127|_("Talitha") 44127|_("Talitha")
44816|_("Suhail") 44816|_("Suhail")
45238|_("Miaplacidus") 45238|_("Miaplacidus")
45556|_("Aspidiske") 45556|_("Aspidiske")
46390|_("Alphard") 46390|_("Alphard")
46750|_("Alterf") 46750|_("Alterf")
47508|_("Subra") 47508|_("Subra")
47908|_("Algenubi")
48455|_("Rasalas") 48455|_("Rasalas")
48774|_("Tseen Ke")
49669|_("Regulus") 49669|_("Regulus")
49583|_("Al'dzhabkhakh")
50335|_("Adhafera") 50335|_("Adhafera")
50372|_("Tania Borealis") 50372|_("Tania Borealis")
50583|_("Algieba") 50583|_("Algieba")
50801|_("Tania Australis") 50801|_("Tania Australis")
53229|_("Praecipua")
53740|_("Alkes") 53740|_("Alkes")
53910|_("Merak") 53910|_("Merak")
54061|_("Dubhe") 54061|_("Dubhe")
54872|_("Zosma") 54872|_("Zosma")
54879|_("Chertan") 54879|_("Chertan")
55042|_("Innes' Star") 55042|_("Innes' Star")
55203|_("Alula Australis") 55203|_("Alula Australis")
55219|_("Alula Borealis") 55219|_("Alula Borealis")
55282|_("Labr")
56211|_("Giausar") 56211|_("Giausar")
56709|_("Przybylski's Star") 56709|_("Przybylski's Star")
57399|_("Alkaphrah")
57632|_("Denebola") 57632|_("Denebola")
57757|_("Zavijava") 57757|_("Zavijava")
58001|_("Phad") 58001|_("Phad")
59199|_("Alchiba") 59199|_("Alchiba")
59316|_("Minkar")
59774|_("Megrez") 59774|_("Megrez")
59803|_("Gienah") 59803|_("Gienah")
60129|_("Zaniah") 60129|_("Zaniah")
60718|_("Acrux") 60718|_("Acrux")
60965|_("Algorab") 60965|_("Algorab")
61084|_("Gacrux") 61084|_("Gacrux")
61317|_("Chara") 61317|_("Chara")
61359|_("Kraz")
61941|_("Porrima") 61941|_("Porrima")
62223|_("La Superba") 62223|_("La Superba")
62434|_("Mimosa") 62434|_("Mimosa")
62956|_("Alioth") 62956|_("Alioth")
63090|_("Auva")
63125|_("Cor Caroli") 63125|_("Cor Caroli")
63608|_("Vindemiatrix") 63608|_("Vindemiatrix")
64241|_("Diadem")
65378|_("Mizar") 65378|_("Mizar")
65474|_("Spica") 65474|_("Spica")
65477|_("Alcor") 65477|_("Alcor")
66249|_("Heze")
67301|_("Alkaid") 67301|_("Alkaid")
67927|_("Muphrid") 67927|_("Muphrid")
68702|_("Hadar") 68702|_("Hadar")
68756|_("Thuban") 68756|_("Thuban")
68933|_("Menkent") 68933|_("Menkent")
69673|_("Arcturus") 69673|_("Arcturus")
69483|_("Asellus Tertius")
69701|_("Syrma") 69701|_("Syrma")
69713|_("Asellus Secundus")
69974|_("Kkhambaliya")
70497|_("Asellus Primus")
70890|_("Proxima") 70890|_("Proxima")
71075|_("Seginus") 71075|_("Seginus")
71683|_("Rigil Kent") 71683|_("Rigil Kent")
71957|_("Rijl al Awwa")
72105|_("Izar") 72105|_("Izar")
72487|_("Merga") 72487|_("Merga")
72607|_("Kochab") 72607|_("Kochab")
72622|_("Zubenelgenubi") 72622|_("Brachium")
73473|_("Zuben Elakribi")
73555|_("Nekkar") 73555|_("Nekkar")
73945|_("Zuben Hakrabi")
74666|_("Printseps")
74785|_("Zubeneschamali") 74785|_("Zubeneschamali")
74793|_("Pherkad Minor")
75097|_("Pherkad") 75097|_("Pherkad")
75411|_("Alkalurops") 75411|_("Alkalurops")
75415|_("Inkalunis")
75458|_("Edasich") 75458|_("Edasich")
75695|_("Nusakan") 75695|_("Nusakan")
76267|_("Alphekka") 76267|_("Alphekka")
76333|_("Zuben Elakrab")
76534|_("Ceginus")
77070|_("Unukalhai") 77070|_("Unukalhai")
78401|_("Dschubba") 78401|_("Dschubba")
78727|_("Graffias")
78820|_("Acrab") 78820|_("Acrab")
79043|_("Marsic") 79043|_("Marsik")
79347|_("Jabbah")
79593|_("Yed Prior") 79593|_("Yed Prior")
79882|_("Yed Posterior") 79882|_("Yed Posterior")
80112|_("Al Niyat") 80112|_("Al Niyat")
80463|_("Cujam") 80463|_("Cujam")
80763|_("Antares") 80763|_("Antares")
80816|_("Kornephoros") 80816|_("Kornephoros")
80883|_("Marfik") 80883|_("Marfik")
81266|_("Alniyat")
81377|_("Khan")
82273|_("Atria") 82273|_("Atria")
83608|_("Alrakis") 82729|_("Grafias")
83608|_("Arrakis")
83895|_("Aldhibah")
84012|_("Sabik") 84012|_("Sabik")
84345|_("Rasalgethi") 84345|_("Rasalgethi")
84379|_("Sarin")
85670|_("Rastaban") 85670|_("Rastaban")
85693|_("Maasym") 85693|_("Maasym")
85696|_("Lesath") 85696|_("Lesath")
85819|_("Kuma")
85822|_("Yildun") 85822|_("Yildun")
85927|_("Shaula") 85927|_("Shaula")
86032|_("Rasalhague") 86032|_("Rasalhague")
86228|_("Girtab") 86228|_("Girtab")
86614|_("Dziban")
86742|_("Cebalrai") 86742|_("Cebalrai")
87585|_("Grumium") 87585|_("Grumium")
87833|_("Etamin") 87833|_("Etamin")
87937|_("Barnard's Star") 87937|_("Barnard's Star")
88048|_("Sinistra")
88567|_("Nash")
88635|_("Alnasl") 88635|_("Alnasl")
89341|_("Polis")
89931|_("Kaus Media") 89931|_("Kaus Media")
90185|_("Kaus Australis") 90185|_("Kaus Australis")
90191|_("Alathfar") 90191|_("Alathfar")
90496|_("Kaus Borealis") 90496|_("Kaus Borealis")
91262|_("Vega") 91262|_("Vega")
92420|_("Sheliak") 92420|_("Sheliak")
92855|_("Nunki") 92855|_("Nunki")
92946|_("Alya") 92946|_("Alya")
93194|_("Sulafat") 93194|_("Sulafat")
93506|_("Ascella") 93506|_("Ascella")
93683|_("Manubrij")
93747|_("Deneb el Okab")
93805|_("Al Thalimain Prior")
94144|_("Alphekka Meridiana")
94141|_("Albaldah")
94376|_("Altais") 94376|_("Altais")
95241|_("Arkab") 95241|_("Arkab")
95347|_("Rukbat") 95347|_("Rukbat")
95501|_("Deneb Okab")
95771|_("Lukida")
95947|_("Albireo") 95947|_("Albireo")
96100|_("Alsafi")
96295|_("Campbell's Star") 96295|_("Campbell's Star")
96468|_("Al Thalimain")
96757|_("Sham") 96757|_("Sham")
97165|_("Rukh")
97278|_("Tarazed") 97278|_("Tarazed")
97433|_("Tyl")
97649|_("Altair") 97649|_("Altair")
98036|_("Alshain") 98036|_("Alshain")
98066|_("Terebellum I")
98162|_("Terebellum II")
98353|_("Terebellum III")
98688|_("Terebellum IV")
100027|_("Algedi") 100027|_("Algedi")
100310|_("Alshat")
100345|_("Dabih") 100345|_("Dabih")
100453|_("Sadr") 100453|_("Sadr")
100751|_("Peacock") 100751|_("Peacock")
100881|_("Okul")
101421|_("Deneb Dulfim")
101769|_("Rotanev") 101769|_("Rotanev")
101958|_("Sualocin") 101958|_("Sualocin")
102098|_("Deneb") 102098|_("Deneb")
102488|_("Gienah") 102488|_("Gienah")
102618|_("Albali") 102618|_("Albali")
104019|_("Arm")
104214|_("Bessel's Star") 104214|_("Bessel's Star")
104382|_("Polaris Australis")
104987|_("Kitalpha") 104987|_("Kitalpha")
105199|_("Alderamin") 105199|_("Alderamin")
106032|_("Alfirk") 106032|_("Alfirk")
106278|_("Sadalsuud") 106278|_("Sadalsuud")
106723|_("Castra")
106985|_("Nashira") 106985|_("Nashira")
107136|_("Azelfafage") 107136|_("Azelfafage")
107259|_("The Garnet Star") 107259|_("The Garnet Star")
107315|_("Enif") 107315|_("Enif")
107354|_("Jih")
107533|_("Pennae Caudalis")
107556|_("Deneb Algedi") 107556|_("Deneb Algedi")
108085|_("Al Dhanab")
108917|_("Kurhah") 108917|_("Kurhah")
109074|_("Sadalmelik") 109074|_("Sadalmelik")
109268|_("Alnair") 109268|_("Alnair")
109427|_("Biham") 109427|_("Biham")
110003|_("Ancha") 110003|_("Ancha")
110395|_("Sadachbia") 110395|_("Sadachbia")
110893|_("Kruger 60") 110893|_("Kruger 60")
111056|_("Al Kalb al Rai")
111710|_("Situla") 111710|_("Situla")
112029|_("Homan") 112029|_("Homan")
112158|_("Matar") 112158|_("Matar")
112247|_("Babcock's Star") 112247|_("Babcock's Star")
112748|_("Sadalbari") 112748|_("Sadalbari")
113136|_("Skat") 113136|_("Skat")
113368|_("Fomalhaut") 113368|_("Fomalhaut")
113881|_("Scheat") 113881|_("Scheat")
113889|_("Fum al Samakah")
113963|_("Markab") 113963|_("Markab")
116727|_("Errai") 116727|_("Errai")
 End of changes. 71 change blocks. 
6 lines changed or deleted 104 lines changed or added

This html diff was produced by rfcdiff 1.41. The latest version is available from http://tools.ietf.org/tools/rfcdiff/