description.uk.utf8   description.uk.utf8 
<h2>Китайська</h2> <h2>Китайська</h2>
<p>Надбанням китайської культури були найточніші результати спостереження з <p>Надбанням китайської культури були найточніші результати спостереження з
а небом до XVIII століття, коли європейськими астрономами було зроблено виз а
начні відкриття завдяки застосуванню наукового методу.</p> небом до XVIII століття, коли європейськими астрономами було зроблено
визначні відкриття завдяки застосуванню наукового методу.</p>
<p>За допомогою поточної версії Stellarium ви можете ознайомитися з приблиз
но третиною наборів сіньгуань (китайською: 星官; транслітерація латинкою: xīn <p>За допомогою поточної версії Stellarium ви можете ознайомитися з приблиз
gguān), без китайських назв зірок. Проектом створення китайської карти неба но
керує G.S.K. Lee. Зараз ведеться робота зі створення повної китайської кар третиною наборів сіньгуань (китайською: 星官; транслітерація латинкою:
тини зоряного неба у Stellarium на основі даних з <i>Їсіанькаочен</i> (кита xīngguān), без китайських назв зірок. Проектом створення китайської карти
йською: 儀象考成; транслітерація латинкою: yíxiàngkǎochéng), імперського тракта неба керує G.S.K. Lee. Зараз ведеться робота зі створення повної китайської
ту з астрономії, роботу над яким було завершено у 1756 році. Цей трактат є картини зоряного неба у Stellarium на основі даних з <i>Їсіанькаочен</i>
найповнішим довідником щодо традиційних китайських сіньгуанів та назв зірок (китайською: 儀象考成; транслітерація латинкою: yíxiàngkǎochéng), імперського
відомим нашим сучасникам.</p> трактату з астрономії, роботу над яким було завершено у 1756 році. Цей
трактат є найповнішим довідником щодо традиційних китайських сіньгуанів та
назв зірок, відомим нашим сучасникам.</p>
<h3>Сіньгуані</h3> <h3>Сіньгуані</h3>
<p>Основною відмінністю між сіньгуанями та сузір’ями є те, що сузір’ям відп <p>Основною відмінністю між сіньгуанями та сузір’ями є те, що сузір’ям
овідає певна ділянка небесної сфери, а сіньгуань — це лише візерунок з зіро відповідає певна ділянка небесної сфери, а сіньгуань — це лише візерунок з
к. Найближчим за значенням терміном західної астрономії є «астеризм», але н зірок. Найближчим за значенням терміном західної астрономії є «астеризм»,
а відміну від астеризмів сінгуані мають офіційний статус.</p> але на відміну від астеризмів сінгуані мають офіційний статус.</p>
<p>У різні часи китайської історії кількість сінгуанів була різною. Спостер <p>У різні часи китайської історії кількість сінгуанів була
еження за тьмяними зірками призводили до відкриття нових сінгуанів, деякі с різною. Спостереження за тьмяними зірками призводили до відкриття нових
тарі сінгуані вилучалися з переліку, якщо їхні візерунки розпадалися (в осн сінгуанів, деякі старі сінгуані вилучалися з переліку, якщо їхні візерунки
овному через власний рух зірок). Сінгуані поблизу південного небесного полю розпадалися (в основному через власний рух зірок). Сінгуані поблизу
са було створено з проникненням західних знань внаслідок місіонерської діял південного небесного полюса було створено з проникненням західних знань
ьності католицької церкви.</p> внаслідок місіонерської діяльності католицької церкви.</p>
<p>Їсіанькаочен налічує 300 сіньгуанів. <p>Їсіанькаочен налічує 300 сіньгуанів.
<p>У сучасній астрономії Китаю сіньгуані вже не використовуються, їх заміне <p>У сучасній астрономії Китаю сіньгуані вже не використовуються, їх заміне
но на європейські сузір’я.</p> но
на європейські сузір’я.</p>
<h3>Назви зірок</h3> <h3>Назви зірок</h3>
<p>Традиційна китайська систематика назв зірок передбачала поєднання назви <p>Традиційна китайська систематика назв зірок передбачала поєднання назви
сіньгуаня зірки з номером, який, зазвичай, відповідав розташуванню зірки у сіньгуаня зірки з номером, який, зазвичай, відповідав розташуванню зірки у
сінгуані. Відкриті у епоху Їсіанькаочен тьмяніші зірки називалися таким чин сінгуані. Відкриті у епоху Їсіанькаочен тьмяніші зірки називалися таким
ом: до назви найближчого до зірки сіньгуаня додавався порядковий номер, від чином: до назви найближчого до зірки сіньгуаня додавався порядковий номер,
повідно до кількості зірок у новому сінгуані, який при цьому утворювався. відповідно до кількості зірок у новому сінгуані, який при цьому утворювався
.
<p>Загалом Їсіанькаочен налічує 3083 назв зірок сіньгуанів. Повний список ц <p>Загалом Їсіанькаочен налічує 3083 назв зірок сіньгуанів. Повний список ц
их 3083 зірок з прив’язкою до сучасних зоряних каталогів ще не створено.</p их
> 3083 зірок з прив’язкою до сучасних зоряних каталогів ще не створено.</p>
<p>На відміну від сінгуанів, традиційні китайські назви зірок все ще широко <p>На відміну від сінгуанів, традиційні китайські назви зірок все ще широко
використовуються, навіть ширше за позначення Баєра та Флемстіда. </p> використовуються, навіть ширше за позначення Баєра та Флемстіда. </p>
<h3>Зовнішні посилання:</h3> <h3>Зовнішні посилання:</h3>
<ul> <ul>
<li><a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/StarShine/HKSkyMap/e_st <li><a
arshine_hkskymap.htm">Зоряні карти космічного музею Гонконгу</a> href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/StarShine/HKSkyMap/e_starshine
<li><a href="http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultural_astronom _hkskymap.htm">Зоряні
y/cultures_china-4.html карти космічного музею Гонконгу</a></li>
<li><a href=" http://en.wikipedia.org/wiki/chinese_constellation"="http://e <li><a
n.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellation"">Вікіпедія</a> href="http://ecuip.lib.uchicago.edu/diglib/science/cultural_astronomy/cultu
<li><a href="http://www.ianridpath.com/startales/startales2a.htm">http://ww res_china-4.html
w.ianridpath.com/startales/startales2a.htm</a> /></li> <li><a
<li><a href="http://www.chinapage.com/astronomy/astronomy.html">http://www. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_constellation">Вікіпедія</a></li
chinapage.com/astronomy/astronomy.html</a> >
<li><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Chinese_Ast <li><a
ronomy">Їсіанькаочен</a> (ВікіСховище)</li> href="http://www.ianridpath.com/startales/startales2a.htm">http://www.ianri
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest">Ferdinand Ver dpath.com/startales/startales2a.htm</a></li>
biest</a> (Вікіпедія)</li> <li><a
href="http://www.chinapage.com/astronomy/astronomy.html">http://www.chinapa
ge.com/astronomy/astronomy.html</a></li>
<li><a
href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Chinese_Astronomy"
>Їсіанькаочен</a>
(ВікіСховище)</li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest">Ferdinand
Verbiest</a> (Вікіпедія)</li>
</ul> </ul>
<h3>Автор</h3> <h3>Автор</h3>
<p>Записи цієї культури неба було створено <i>Karrie Berglund</i> з Digital <p>Записи цієї картини зоряного неба було створено <i>Karrie Berglund</i> з
is Education Solutions, Inc. на основі <a href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/M Digitalis Education Solutions, Inc. на основі <a
useum/Space/StarShine/HKSkyMap/e_starshine_hkskymap.htm">Зоряні карти космі href="http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Space/StarShine/HKSkyMap/e_starshine
чного музею Гонконгу</a>.</p> _hkskymap.htm">Зоряні
карти космічного музею Гонконгу</a>.</p>
 End of changes. 8 change blocks. 
50 lines changed or deleted 62 lines changed or added

This html diff was produced by rfcdiff 1.41. The latest version is available from http://tools.ietf.org/tools/rfcdiff/