Cànain eile:

’S e amharc-lann phlanaidean saor is open source airson a’ choimpiutair agad a th’ ann an Stellarium. Seallaidh e na speuran ann an dòigh fhìor-riochdail 3D mar a chìtheadh tu le do shùil lom no le prosbaig iad.

Tha rionnag-earbaill a’ ruith seachad air a’ Bhliogh. ’S urrainn dhut roghainn de lùthan a thaghadh ann an uinneag an t-seallaidh.

Tha rionnag-earbaill a’ ruith seachad air a’ Bhliogh. ’S urrainn dhut roghainn de lùthan a thaghadh ann an uinneag an t-seallaidh.

seall glacaidhean-sgrìn »
An neul-reultan mòr san t-Sealgair Mhòr. Brùth air N gus leubailean nan neul-reultan a shealladh. Chì thu loidhnichean nan reul-bhadan cuideachd, brùth air C gus an sealltainn no am falach.

An deargan-doireann mòr san t-Sealgair Mhòr. Brùth air N gus leubailean nan deargan-doireann a shealladh.

seall glacaidhean-sgrìn »
Dannsa nam planaidean os coinn a’ phrìomh-àrais aig ESO faisg air München.

Dannsa nam planaidean os coinn a’ phrìomh-àrais aig ESO faisg air München.

seall glacaidhean-sgrìn »
Sealladh reultan slàn dhe na reul-bhadan, na crìochan aca, Slighe Chlann Uisnich.

Sealladh reultan slàn dhe na reul-bhadan, na crìochan aca, Slighe Chlann Uisnich.

seall glacaidhean-sgrìn »
Obair-ealain nan reul-bhadan air a cur air.

Obair-ealain nan reul-bhadan air a cur air.

seall glacaidhean-sgrìn »
',

Briog air an dealbh taobh clì airson mion-fhiosrachadh.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

user contributed sky cultures

We have few user contributed sky cultures which are not included into default package for some reasons.

how to install sky cultures

After you have downloaded the .zip file for a sky culture from this page, you need to install it in Stellarium.

a làimh

Please follow this procedure to install a sky culture package:

  • Rùraich pasgan dàta a chleachdaiche – tha ionad a’ phasgain seo a-rèir an t-siostaim-obrachaidh agad.
  • Create a sub-directory called skycultures in your user directory (if it doesn't exist).
  • Unzip the sky culture .zip file in the skycultures directory (if it's done right, a sub-directory should be created for each sky culture).

tabhartasan

Please feel free to contribute your own custom sky culture here. Make thumbnails 300x170 pixels to fit with the rest of the page.

To find out more about how to create a sky culture, see the Stellarium User Guide, and examine existing sky cultures. If you are having problems, posting to the forums is a good way to get some advice.

nòta cudromach air meud nan dealbhan

CUDROMACH: Dèan cinnteach gum bi meud de cumhachdan slàna de 2 air a h-uile inneach, can 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, … can 4096 le 1024, 2048 le 2048 is mar sin air adhart.

Seo cuingeachadh OpenGL. Obraichidh cuid a bhathar-cruaidh gun trioblaid le dealbhan air a bheil meud eile ach air iomadh bathar-cruaidh, cha dèid an sealltainn mar bu chòir, bidh reat fhrèaman mall ort no tuislidh iad an coimpiutair.

Please make sure all contributed sky cultures conform to these requirements, or your link may be removed.

Thoir an aire nach làimhsich am bathar-cruaidh air mòran daoine innich glè mhòr. Tha seo an eisimeil air a’ bhathar-chruaidh ’s an draibhear. Is 2048x2048 no 4096x4096 am meud as motha air dealbhan gu tric.

susbaint na pacaide

Please package your sky culture in a .zip file with all files inside a directory in the .zip file. This should be unique to your sky culture, and it would be nice if it was all lower-case with no spaces.

You should also include a description.en.utf8 file which describes the sky culture and specifies any usage restrictions or licensing terms for the images used in the sky culture.

ceadachas

Before you distribute images as part of a Stellarium sky culture, please ensure you are legally entitled to - you must be the copyright holder for the images, or be able to distribute them for use with Stellarium under the terms of some agreement with the copyright holder (e.g. Creative Commons licensed images found on the web).

It is important to explicitly state what use may be made of images for your sky culture. This should be done in the description.en.utf8 file (and value for option 'license' in info.ini file) inside the .zip file.

Mholamaid gun cleachd thu ceadachas open source a tha co-chòrdail ri Stellarium fhèin (can GNU GPL) no fear de na ceadachasan Creative Commons.

còdachadh nam faidhlichean

The info.ini and description.en.utf8 files should be UTF-8 encoded text or plain ASCII. It's probably a good idea to adopt the Windows line ending encoding, (i.e. CR LF). Both Windows and *nix style line ending encoding should work OK in Stellarium, but Windows users will have an ugly time reading the description.en.utf8 if it uses *nix-style newlines.

òstadh a dhìth ort?

If you have a sky culture you would like to share but have no web-space to put it, email to any Stellarium developers and we'll put it on our site.

langlinks