Άλλες γλώσσες:

Εδώ μπορείτε να βρείτε τεκμηρίωση APΙ για διάφορες εκδόσεις του Stellarium. Το head αναφέρεται στην τελευταία έκδοση ανάπτυξης (παρόλο που μπορεί να υστερεί λίγο μιας και η τεκμηρίωση ενημερώνεται κάθε τόσο).

τεκμηρίωση api

τεκμηρίωση API προσθέτων

αλλαγές μεταξύ πακέτων

langlinks