Další jazyky:

Stellarium je open source počítačové planetárium. Zobrazuje realistickou 3D oblohu tak, jak ji můžete vidět pouhým okem nebo dalekohledem.

Padající hvězda letící blízko Jupiteru. V okně Zobrazení můžete zvolit jejich různé četnosti.

Padající hvězda letící blízko Jupiteru. V okně Zobrazení můžete zvolit jejich různé četnosti.

zobrazit snímky obrazovky »
Velká mlhovina v Orionu. Stisknutím klávesy N zobrazíte popisky mlhovin. Jsou také zobrazeny spojnice souhvězdí – stisknutím C zapnete nebo vypnete jejich zobrazování.

Velká mlhovina v Orionu. Stisknutím klávesy N zobrazíte popisky mlhovin.

zobrazit snímky obrazovky »
Tanec planet nad ředitelstvím výzkumné organizace ESO poblíž Mnichova.

Tanec planet nad ředitelstvím výzkumné organizace ESO poblíž Mnichova.

zobrazit snímky obrazovky »
Zobrazení celé oblohy se souhvězdími, jejich hranicemi a Mléčnou dráhou.

Zobrazení celé oblohy se souhvězdími, jejich hranicemi a Mléčnou dráhou.

zobrazit snímky obrazovky »
Zapnuté kresby souhvězdí.

Zapnuté kresby souhvězdí.

zobrazit snímky obrazovky »
',

Podrobnosti si zobrazíte kliknutím na obrázek vlevo.

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

nebeské mytologie vytvořené s přispěním uživatelů

Máme několik nebeských mytologií vytvořených s přispěním uživatelů, které nejsou z nějakých důvodů zahrnuty do výchozího instalačního balíčku.

jak nainstalovat nebeské mytologie

Po stažení souboru .zip s nebeskou mytologií z této stránky jej musíte nainstalovat do Stellaria.

ručně

Abyste nebeskou mytologii nainstalovali, postupujte prosím následovně:

  • Nalezněte váš adresář pro uživatelská data, jehož umístění je závislé na vašem operačním systému.
  • Ve Vašem adresáři pro uživatelská data vytvořte podadresář nazvaný skycultures (pokud již nebyl vytvořen dříve).
  • Rozbalte soubor .zip s nebeskou mytologií do adresáře skycultures (pokud to uděláte správně, vytvoří se pro každou nebeskou mytologii zvláštní podadresář).

příspěvky

Neváhejte přispět svou vlastní nebeskou mytologií. Vytvořte miniatury 300 x 170 pixelů tak, aby byly přizpůsobené zbytku této stránky.

Chcete -li se dozvědět více o tom, jak vytvořit nebeskou mytologii, nahlédněte do uživatelské příručky Stellaria a prozkoumejte existující nebeské mytologie. Máte-li potíže, zveřejnění příspěvku na fóru je nejlepší způsob, jak získat radu.

důležitá poznámka týkající se velikosti obrázků

Důležité: ujistěte se, že všechny textury mají rozměry, které jsou celožíselnými mocninami 2, tj. 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, ... např. 4096 krát 1024, 2048 krát 2048 atd.

Jedná se o omezení OpenGL. Některý video hardware bude pracovat v pořádku i s obrázky jiných rozměrů, ale na mnoha zařízeních se obrázky jiných rozměrů nezobrazí správně a mohou způsobit výrazně sníženou rychlost přehrávání snímků či dokonce havárii počítače.

Zajistěte prosím, aby všechny vaše nebeské mytologie odpovídaly těmto požadavkům, jinak může být váš odkaz odstraněn.

Uvědomte si také, že video hardware mnoha lidí nemůže zpracovávat velmi velké textury. Toto je závislé na hardwaru a ovladačích. Typická maximální velikost obrázku je 2048x2048 nebo 4096x4096.

obsah balíčku

Zabalte váš balíček s nebeskou mytologií do jednoho souboru .zip tak, že všechny soubory budou uvnitř jednoho adresáře. Jméno adresáře by mělo být jedinečné pro vaši nebeskou mytologii a velice uvítáme, pokud bude malými písmeny a bez mezer.

Měli byste také přidat soubor description.en.utf8, který popisuje nebeskou mytologii a určuje případná omezení pro její užití nebo licenční podmínky pro obrázky, které jsou v ní použité.

licencování

Než budete distribuovat obrázky v rámci nebeské mytologie ve Stellariu, ujistěte se, že to zákony umožňují - musíte být držitelem autorských práv k obrázkům nebo je lze distribuovat pro použití ve Stellariu za podmínek daných držitelem autorských práv (jedná se např. o obrázky s licencí Creative Commons nalezené na webu).

Je důležité výslovně uvést, jak mohou být obrázky z vaší mnebeské mytologie použity. To by mělo být uvedeno v souboru description.en.utf8 (a také by měla být nastavena hodnota pro klíčové slovo 'licence' v souboru info.ini) uvnitř souboru .zip.

Doporučujeme licenci 'open source' kompatibilní s licencí Stellaria (tj. GNU GPL) nebo některou z licencí Creative Commons.

kódování souborů

Soubory info.ini a description.en.utf8 by měly mít text v kódování UTF-8 nebo prostý ASCII text. Pravděpodobně je nejlepší přijmout ukončování řádků stejné jako v operačním systému Windows (tj. CR LF). Ukončení řádku jak ve stylu Windows, tak i ve stylu *nix by mělo ve Stellariu dobře fungovat, ale uživatelé Windows nebudou moci dobře přečíst description.en.utf8, pokud použijete nové řádky ve stylu *nix.

potřebujete hosting?

Pokud máte nebeskou mytologii, kterou byste chtěli sdílet, ale nevlastníte žádný webový prostor, kam byste ji mohli umístit, zašlete e-mail vývojářům Stellaria a my ji umístíme je na naše stránky.

langlinks